Karel Tomeček je předsedou závodního výboru OSŽ v železniční stanici Břeclav. Tato organizace patří mezi největší mezi ZO OSŽ v republice, přičemž někteří její členové působí i v Ústředí OSŽ či v jednotlivých podnikových výborech OSŽ. Co všechno se v poslední době v Břeclavi událo, jaké změny se zde chystají v následujícím roce 2018 a jak břeclavští odboráři působí v rámci celého OSŽ? Tyto a další otázky jsou námětem následujícího rozhovor.

Břeclav je v železničářské historii známa mimo jiné tím, že sem v roce 1839, tedy před 179 lety přijel první vlak na české území z tehdejšího hlavního města rakousko-uherské monarchie – z Vídně. O padesát let později zde byla vybudována na místě původního nádraží nová nádražní budova, která s menšími úpravami slouží dodnes. V příštím roce by se měla tvář břeclavského nádraží změnit. Můžete v krátkosti nastínit, čeho se budou změny týkat a jak se tyto změny dotknou zaměstnanců stanice?
Při přestavbě budou zrušeny současné osobní pokladny, neboť v místech, kde jsou nyní, bude postaven krytý průchod na sousední autobusové nádraží, které zde bylo postaveno v roce 2014. Tím bude autobusové nádraží takřka nedílně propojeno s nádražím vlakovým. První poschodí budovy, kde sídlilo původně vedení železniční stanice, bude upraveno, přičemž zájem o část těchto prostor projevilo město - mělo by zde vzniknout i železniční muzeum, které bude připomínat historii železniční dopravy v Břeclavi. Zrušené osobní pokladny budou přemístěny do prostor současného ČD centra, které se nachází ve vstupním vestibulu nádraží.

Jaké další změny břeclavskou železniční stanici čekají?
Na jaře začne probíhat modernizace trati z Valtic do Mikulova (úsek Břeclav – Valtice je již od letošního roku hotov) a od podzimu je plánováno spuštění dálkového řízení úseku Břeclav – Mikulov. Veškeré zázemí je již připraveno v budově řídícího stavědla v Břeclavi. V příštím roce by měla být zahájena v blízkosti nádraží také výstavba věže pro úschovu jízdních kol (Biketower), která tak bude čtvrtou tohoto druhu v České republice - po Hradci Králové, Přerově a Pardubicích.

Vaše základní organizace OSŽ sdružuje více než sedm set členů tohoto odborového sdružení. Nastávají i zde nějaké změny?
Ke změně došlo v břeclavské ZO OSŽ ve vedení klubu seniorů, jehož předsedou byl do této doby Milan Veverka. Ze zdravotních důvodů na tuto funkci rezignoval a na jeho místo byl jednomyslně na konferenci seniorů zvolen Stanislav Misař, který byl v Břeclavi dlouholetým předsedou zdejšího ZV OSŽ. Jeho osoba je zárukou, že senioři budou mít kvalitní zastoupení a to nejen v naší železniční stanici, ale i v rámci celé Republikové rady seniorů OSŽ. Klub seniorů železniční stanice Břeclav čítá v současné době více jak 220 členů a úzce spolupracuje s vedením ZV OSŽ v Břeclavi.

Jeden ze členů vaší ZO OSŽ se v nedávné době stal nově zvoleným tajemníkem podnikového výboru OSŽ za sekci řízení provozu. Můžete ho alespoň v krátkosti představit?
Na mimořádné konferenci PV OSŽ při SŽDC byl do této funkce zvolen vedle dosavadního tajemníka Miloše Palečka náš dlouholetý výpravčí a dispečer Miroslav Maincl. S odborovou prací má široké zkušenosti, v naši ZO působil jako místopředseda ZV, zároveň byl členem ve Výboru OSŽ SŽDC při OŘ Brno a členem Republikové rady OSŽ SŽDC za řízení provozu. Jeho osoba je zárukou kvalitního a nekonfliktního zastupování pracovníků řízení provozu a hájení jejich zájmů. Určitě bude také spolupracovat se složkou infrastruktury, jako výpravčí zná dobře i problémy této skupiny zaměstnanců, což je zárukou toho, že zde nebude docházet ke konfliktům mezi oběma skupinami PV OSŽ SŽDC – infrastrukturou a provozem.

A otázka na závěr: jakou nejbližší akci pro vaše členy v současné době připravujete?
Na 3. února 2018 připravujeme ve spolupráci se ZV OSŽ DKV Břeclav (předsedou je tam Stanislav Holačík) v pořadí již dvacátý první ples železničářů. Jako každoročně je o něj opět veliký zájem. Očekáváme, že se ho zúčastní více jak 500 lidí. Hrát budou tři hudby – vedle populární dechovky také pro zdejší kraj typická cimbálovka a chybět nebude ani diskotéka. Pozváni jsou vedle zástupců vedení OSŽ také zástupci vedení nejen železniční stanice Břeclav ať je to PO, DKV, Cargo nebo OS.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský