OBZOR ke stažení

Právě v těchto dnech začíná rozsáhlá modernizace kolejiště i zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Mikulášovice dolní nádraží, nádraží během ní projde zásadní modernizací. Dodavatelem stavebních prací jsou společnosti PORR a AŽD Praha, investorem pak SŽDC. Plánovaná výše investice dosáhne částky 121 milionů korun. Náplní rekonstrukce je především modernizace staničního zabezpečovacího zařízení s cílem zkrátit staniční provozní intervaly. Umožní to instalace moderního zabezpečovacího zařízení, které nahradí stávající systém ručního přestavování výhybek a jejich uzamykání výměnovými zámky.

Na pozvání OSŽ hostila ve středu 20. března 2019 (v Hotelu Olšanka v Praze) Česká republika poprvé v historii jednání Poradní skupiny pro doprovodný vlakový personál železniční sekce ETF (European Transport Workers Federation). Poradní skupina zasedá vždy dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v sídle ETF v Bruselu, jednání mimo Brusel se konají pouze výjimečně. Do Prahy přijelo 25 účastníků, kteří reprezentovali 15 odborových svazů z 11 zemí Evropy.

„Vítám vás na dalším pravidelném zasedání Ústředí OSŽ,“ řekl na úvod jednání v úterý 19. 3. 2019 moderující I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že s výjimkou dvou omluvených jsou tentokrát přítomni všichni členové Ústředí OSŽ včetně členů Představenstva OSŽ.

V úterý 19. března, den před prvním jarním dnem, uspořádaly České dráhy ve spolupráci se zástupci hlavního města Prahy, Středočeského kraje, KŽC Doprava a organizátory integrované dopravy, tiskovou konferenci, na které novinářům představily železniční novinky letošní sezony a nejzajímavější víkendové akce, které se v rámci Pražské integrované dopravy chystají.

Členové Ústředí OSŽ si na výjezdním zasedání 21. 2. 2019 připomněli deset let existence hotelu Skalka. Při té příležitosti jsme požádali ředitelku hotelu Skalka Emílii Duračinskou o rozhovor.

Rekreační zařízení Prudká je v majetku ZO OSŽ železniční stanice Brno hl. n. Slouží pro rekreaci nejen železničářů, ale i široké veřejnosti. Nezanedbatelná je rovněž možnost různých školení, porad, či pracovních jednání, pořádaných ze strany OSŽ. Schází se zde odboráři prakticky z celé republiky, aby zde i za účasti zaměstnavatele řešili záležitosti, které se u drážních podniků aktuálně vyskytují.

ETCS (European Train Control Systém) je automatický zabezpečovací systém, který umožní přenos informací o trati a jízdě strojvedoucímu a zároveň centrálně sleduje a kontroluje dodržování rychlosti a směru vlaku nebo i případných omezení na trati. Hlavním úkolem tohoto systému je zajištění bezpečnosti vlakové dopravy a aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání nebo omylu strojvedoucího. Do roku 2022 by tímto systémem mělo být vybaveno 78 lokomotiv ČD Cargo.

Ve věku nedožitých 73 let nás dne 7. března 2019 opustil náš dlouholetý kamarád Oldřich Pařízek. Olda byl členem OSŽ a zastával v něm funkci předsedy ZV OSŽ Depa kolejových vozidel v Plzni, byl členem Ústředí OSŽ a Republikové rady Dep kolejových vozidel OSŽ. Vždy rázně, promyšleně a slušně vystupoval a prosazoval své názory a náměty.

V úterý 12. března se v Bruselu konalo pravidelné zasedání poradní skupiny železniční sekce ETF pro strojvedoucí. Za OSŽ se jednání zúčastnili předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a odborný poradce předsedy OSŽ Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba (na snímku). Jednání poradní skupiny předcházelo zasedání řídícího týmu (v pondělí 11. března), na němž zástupci OSŽ prezentovali systém monitoringu licencí strojvedoucích, který umožňuje sledování výkonu práce strojvedoucích podle čísla licence v softwaru provozovatele infrastruktury (u nás SŽDC).

České dráhy budou i nadále, dalších deset let od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, zajišťovat provoz na 4 expresních a 3 rychlíkových linkách. Přímé zadání na zajišťování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální zveřejnil ve čtvrtek 7. března 2019 na úřední vývěsce (formou oznámení) odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR. Na deset let získaly České dráhy provoz na linkách: Ex1 Praha – Ostrava/Bohumín (Polsko/Slovensko), Ex3 Praha – Brno – Břeclav (Maďarsko/Rakousko), Ex4 Břeclav – Bohumín, Ex5 Praha – Děčín (Německo), R15 (Praha – Ústí nad Labem – Cheb), R19 (Praha – Česká Třebová – Brno) a R20 (Praha – Děčín).

Při sérii nehod, které se udály na železnici na přelomu měsíců února a března (nejednalo se jen o nehody týkající se Českých drah, ale i jiných dopravců), bylo ze strany Drážní inspekce jako nejčastější důvod shledáno selhání lidského činitele, konkrétně strojvedoucích. Touto situací se podrobně zabývalo vedení Českých drah, přičemž přijalo celou řadu opatření, jejichž hlavním účelem je podobným mimořádným událostem předcházet. Na poslední schůzce vedení ČD se zástupci úseku provozu (6. března) byli přizváni i zástupci strojvedoucích, kteří se zde mohli vyjádřit k problémům, které strojvedoucí při výkonu jejich služby trápí.

Bez účasti zástupců zaměstnavatele (z důvodu nemoci) jednal Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 7. 3. 2019 v Praze. Informace ze zásadních jednání načal předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který jednání moderoval, informací z neformální schůzky s předsedou představenstva Ivanem Bednárikem na téma náročnosti a rozsahu zkoušek. „Zjistili jsme, že některé zkoušky, které po zaměstnanci hned na začátku vyžadujeme, neodpovídají jeho pracovnímu zařazení. Proč požadujeme u posunovače v rámci přípravy i zkoušku DP3?“ uvedl Radek Nekola s tím, že předseda představenstva přislíbil, že nechá prověřit zkušební a výcvikový řád.

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor