OBZOR ke stažení

První zasedání Ústředí OSŽ po sjezdu se uskutečnilo v Praze 22. listopadu za řízení I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna. Nové volební období oficiálně zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku) a popřál v něm všem členům Ústředí OSŽ hodně zdaru. Blok věnovaný informacím ze zásadních jednání, který následoval po kontrole plnění usnesení z minulého období, otevřel předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Základní text kolektivní smlouvy máme dojednaný, domluveny jsou i komplexní ozdravné pobyty, nyní jsme ve fázi dolaďování osmi bodů, týkajících se odměňování,“ řekl Radek Nekola a dodal, že dále bude nutno řešit reakci ČD Cargo na tzv. retenční program Českých drah. Tento motivační program byl u ČD přijat proto, aby udržel pracovníky v nedostatkových profesích a přilákal na dráhu nové zaměstnance. Dozorčí rada ČD Cargo (která se konala téhož dne odpoledne) se bude podle jeho slov zabývat mimo jiné odlivem opravářů k Českým drahám, „Budeme se snažit dostat víc peněz do odměňování, aby pracovní turismus neparalyzoval opravárenství,“ poznamenal Radek Nekola. Dále uvedl, že se ČD Cargo potýká s nedostatkem vozů, neboť poptávka je velká. Hospodaření podniku je podle jeho slov dobré, podnikatelský plán za tři čtvrtletí roku 2017 je plněn a je předpoklad jeho plnění i do konce roku.

Nový jízdní řád začne platit v neděli 10. 12. 2017 a přinese 8925 vlaků pod hlavičkou národního dopravce ČD, oznámily ve středu 22. 11. 2017 České dráhy během speciální prezentace. Cestou z Prahy do Plzně měli novináři příležitost prohlédnout si Pendolino s novým interiérem (jednotka 005), které bude od 10. 12. 2017 součástí Západních expresů. Cestou z Plzně do Plané u Mariánských Lázní byl pak ve zvláštním vlaku, taženém lokomotivou Vectron v novém designu ČD, představen nejen Západní expres, ale také novinky jízdního řádu 2018. Cestou zpět z Plané u Mariánských Lázní do Plzně byli novináři seznámeni s regionálním jízdním řádem Plzeňského kraje 2018.

Zajímavý program je na tento víkend připraven pro děti v Galerii Harfa v pražských Vysočanech. Organizátoři akce, na které se společně s Galerií Harfa podílí i společnost ČD Cargo, a. s., jako partner, představí povolání strojvedoucí a průvodčí železnice. K vidění zde bude také model lokomotivy Brejlovec, model historické parní lokomotivy či výstava uniforem. Součástí akce budou rovněž workshopy pro děti, fotokoutek a přednášky. To vše proběhne ve dnech 25. a 26. listopadu 2017, od 13 do 18 hodin, v Galerii Harfa v rámci 12. dílu seriálu POVOLÁNÍ.

V úterý 21. 11. 2017 proběhlo v Bratislavě další kolo kolektivního vyjednávání odborových centrál, působících u slovenského ZSSK CARGO, a kolektivních vyjednávačů za vedení společnosti ZSSK CARGO. Po čtyřech hodinách jednání nastal v kolektivním vyjednávání značný posun, obě strany nakonec našly, zdá se, společnou řeč. Vyplývá to z dnes (21. 11. 2017) zveřejněného společného prohlášení, v němž se praví: „Do společného jednání, které se uskuteční ve středu 6. 12. 2017, zůstaly už jen dva sporné body, a to navýšení mezd o 60 euro do tarifu pro všechny zaměstnance ZSSK CARGO a navýšení příplatku za práci v noci na 1 euro, s čímž zaměstnavatel zatím nesouhlasil.“

Zvýšení tarifních mezd, ale pouze o 10 euro, a jinak samé snížení (konkrétně příplatku za práci v sobotu a v neděli o 40 %, příplatku za práci v nepřetržitém režimu o 20 až 30 %, příplatku za práci přesčas ze 60 na 50 %, příplatku za práci ve svátek ze 100 na 75 %, a také snížit náhrady mzdy při pracovní neschopnosti po dobu prvních tří dní nemoci z 55 % na 25 %), takový je protinávrh podnikové kolektivní smlouvy ze strany slovenského ZSSK CARGO.

Od prosince letošního roku bude Švýcarská spolková dráha (SBB) testovat zákaz kouření na pěti nádražích, který by měl od konce roku 2018 platit v celé zemi. Z dosud oficiálně nezveřejněného dokumentu vyplývá, že k tomuto opatření přikročila SBB na základě žádostí mnoha zákazníků, informoval počátkem listopadu deník Neue Zürcher Zeitung. K tomuto testu, který má započít od nového jízdního řádu a má trvat jeden rok, byla vybrána nádraží hojně využívána zejména pendléry, jako je především Stadelhofen v Curychu. Zákaz má stoprocentně platit na třech místech: v curyšském Stadelhofenu, Basileji a Nyonu. Opatření se zavede rovněž v Bellinzoně, kde však na třech peronech mají být vždy dvě kuřácká pásma a popelníky. Na nádraží v Neuenburgu sice upustili od tohoto nařízení, avšak zřídí zde speciální místnost pro vyznavače nikotinové neřesti.

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhlo u Okresního soudu v Pardubicích hlavní líčení ve věci mimořádné události, která se stala 17. listopadu 2011 a při které došlo k vykolejení osobního vlaku mezi železničními stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová. Jak jsme již v minulosti informovali, celá kauza, táhnoucí se bezmála šest let, byla poznamenána rozporuplným hodnocením klasifikování vad na kolejnicích, což se ve výsledku mohlo zásadním způsobem týkat všech dotčených zaměstnanců SŽDC, s. o.

Ještě v žádném měsíci nezaznamenaly dálkové vlaky Deutsche Bahn (Německé dráhy) tolik zpoždění, jako letos v říjnu. Na vině byly mohutné vichřice, jež zavinily, že každý čtvrtý spoj ICE nebo IC dojel pozdě do cíle, konstatoval 15. listopadu deník Handelsblatt. Odstraňování spadlých stromů a jiných poškození železniční infrastruktury trvalo i několik dní. Ukazatel dochvilnosti tak klesl ze 78,9 v září na 74,3 procenta v říjnu, vyplývá z nejnovější statistiky DB. Ještě v prvním pololetí letošního roku byl ukazatel přesnosti všech dálkových vlaků 81 procent, což byl cíl, jehož si koncern přál dosáhnout v celém roce 2017. Jak připomněl list, za dochvilný čas se považuje dojezd s menším zpožděním, než 5.59 min.

V ostravském hotelu Clarion se ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 konal VII. sjezd OSŽ. Po schválení organizačních opatření vystoupil před delegáty jako první host předseda ASO Bohumír Dufek, který zkonstatoval, že ASO navázalo nadstandardní vztahy s ČMKOS, a že zájmy odborů (včetně těch železničních) se daří prosazovat i v Bruselu. Následovalo vystoupení předsedy slovenského Odborového združenia železničarov (OZŽ) Mgr. Františka Zaparanika, který připomněl nadstandardní spolupráci mezi OSŽ a OZŽ a vyjádřil naději, že budoucnost železnice v obou státech se bude ubírat správným směrem.

Zlepšování mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců, zachování a další rozvoj benefitů, zejména jízdních výhod, rozšíření členských výhod OSŽ a větší využívání prostředků elektronické komunikace, to jsou čtyři hlavní priority nového předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého. Dovolil bych si k nim přidat ještě jednu - pátou: ochotu spolupracovat s představiteli všech podniků, kde OSŽ působí. Ostatně dočtete se to v prvním rozhovoru nového předsedy OSŽ pro Obzor.

I. VII. sjezd OSŽ svým usnesením ze dne 11. 11. 2017 schvaluje: Jednací řád VII. sjezdu Odborového sdružení železničářů (dále jen OSŽ); Volební řád VII. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Ústředí OSŽ o hospodaření po VI. sjezdu OSŽ; Zprávu Revizní komise OSŽ za období po VI. sjezdu OSŽ; Program OSŽ na období do roku 2021; Pracovní předsednictvo VII. sjezdu OSŽ, řídící jednání VII. sjezdu OSŽ, pracovní komise VII. sjezdu OSŽ, zapisovatele a ověřovatele jednání VII. sjezdu OSŽ a jimi předložené zprávy,

11.00 h - Závěrečným vystoupením předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého byl VII. sjezd OSŽ ukončen.
Mgr. Martin Malý poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizačním zajištění sjezdu, poděkoval všem delegátům za velmi konstruktivní přístup, který umožnil, aby sjezd proběhl důstojně. „Přeji všem, aby se nám dařilo fungovat jako tým, protože jenom takto se podaří zrealizovat co nejvíce z programu, který jsme si na toto období uložili,“ řekl Mgr. Malý na závěr.

10.40 h - Předsedkyně návrhové komise Bc. Marta Urbancová čte návrh Usnesení delegátů VII. sjezdu OSŽ

Zdeněk Brada v technické poznámce navrhl doplnit úkol delegátům sjezdu, aby informovali ve svých organizacích o výsledcích sjezdu na nejbližších členských schůzích a konferencích OSŽ. Úkol byl doplněn do usnesení (přesné znění bude k dispozici na webových stránkách OSŽ a v tištěném Obzoru).

Hlasování o celkovém usnesení: usnesení bylo přijato, 1 delegát se zdržel hlasování.

10.20 h - Projednávání programu OSŽ na období do roku 2021. S programem podrobně seznamuje delegáty předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Radek Nekola vyzval delegáty k případnému doplnění návrhu Programu OSŽ na období do roku 2021. Diskutuje se o tom, zda doplnit jízdní výhody i pro rodinné příslušníky a důchodce (připomínka delegáta Vladimíra Kroupy). Mgr. Malý a Vladislav Vokoun vysvětlili, že nárokovost vychází ze zákona, tedy zahrnuje i rodinné příslušníky a důchodce.

Hlasování o programu OSŽ na období do roku 2021: návrh byl přijat, z přítomných delegátů se jeden zdržel

 

10.10 h - Pokračuje hlasování o usnesení sjezdu v bodu týkajícím se stávkové pohotovosti ve věci jízdních výhod. Byl předložen upravený text, jak jej navrhl Mgr. Malý: „Sjezd podporuje dosavadní postup Ústředí OSŽ při vyjednávání o jízdních výhodách a vyzývá Ministerstvo dopravy, ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., a SŽDC, s. o., aby dále postupovaly v duchu dosavadních dohod. Současně uděluje Ústředí OSŽ mandát, aby v případě nepříznivého vývoje při dalším vyjednávání o jízdních výhodách použilo i krajních prostředků, včetně použití sociálního smíru.“

Hlasování o návrhu: Z 205 delegátů bylo 190 pro, 7 proti a 8 delegátů se zdrželo hlasování.

9.30 h - Návrh změn v usnesení sjezdu po jednotlivých bodech přednesla Bc Marta Urbancová, předsedkyně návrhové komise. K vyhlášení stávkové pohotovosti v souvislosti s ohrožením jízdních výhod (návrh Bc. J. Pejši), byla otevřena diskuse.

Martin Malý dal - vzhledem k tomu, jak se situace v režijních výhodách vyvíjí - protinávrh: Sjezd plně podporuje úsilí vedení OSŽ ve vyjednávání o jízdních výhodách a vyzývá ministerstvo dopravy, České dráhy, ČD Cargo a SŽDC, aby postupovaly v duchu dosavadních dohod, a v případě nepříznivého vývoje dává mandát Ústředí OSŽ, aby použilo i krajní prostředky. „V současné době reagovat aktem výhrůžky není zdvořilé,“ řekl Martin Malý. Bylo rozhodnuto, že návrh bude předložen delegátům v písemné podobě.

Dále byl předložen k diskusi další písemný návrh od Bc. Pejši: sjezd ukládá Ústředí OSŽ, aby v případě projednávání jakékoli novelizace zákona77/2002 bránilo benefity členů OSŽ, které tento zákon umožňuje, a aby k jejich obraně využilo případně i porušení sociálního smíru. (přesné znění najdou čtenáři v konečném znění usnesení).

Z přítomných 205 hlasů delegátů získal návrh 197 hlasů, 6 bylo proti, 2 se zdrželi.

Diskutovalo se rovněž o druhé části usnesení navrženého Bc. Pejšou ohledně ekonomického zajištění dalšího vydávání čtrnáctideníku Obzor v tištěné podobě; návrh dále ukládá Ústředí OSŽ zajistit jeho vydávání pracovním poměrem dvou zaměstnanců v redakci na plný pracovní úvazek.

Vladislav Vokoun podpořil tištěný Obzor, ale podle jeho názoru je nesmyslné ukládat jeho ekonomické zajištění sjezdu.

Tento návrh získal (z přítomných 208 delegátů) 202 hlasů, 4 byli proti, 2 se zdrželi hlasování. Sjezd tedy schválil další vydávání čtrnáctideníku Obzor v tištěné podobě.

K doplnění návrhu usnesení byla poté vyhlášena 15minutová přestávka.

9.25 h - Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý poděkoval končícím členům Ústředí OSŽ: jsou to Antonín Bartoš, Mgr. Josef Dolejší, Iva Holzknechtová, Adolf Hradílek Bohumír Reitmayer a Jaroslav Zajíček.

 

 

 

 

9.10 h - pokračování v diskusi - řídící Radek Nekola zahájil jednání druhého sjezdového dne (zahájení se opozdilo z technických důvodů - recepce nestíhala vyřídit odhlášení delegátů z hotelových pokojů.)

Předřazení pokračující diskuse před Vyhlášení výsledků volby místopředsedy/místopředsedkyně Revizní komise OSŽ; jako první vystoupil místopředseda Republikové rady seniorů Alois Malý.

Místopředseda Republikové rady seniorů Alois Malý reagoval na diskusní příspěvek Petra Sýkory z Mostu (z pátečního večera), který se zmínil o tom, že senioři by měli mít menší zastoupení na sjezdu i ve funkcích v základních organizacích. „Cítíme se dotčeni vystoupením Petra Sýkory, nemohu pochopit, co máte proti seniorům. My jsme zakládali svaz, utvářeli ho a zasloužili bychom si snad trochu úcty! Jsme plnohodnotní členové OSŽ s nezanedbatelným počtem členů v základně OSŽ, podíleli jsme se i na tvorbě majetku, kterým dnes OSŽ disponuje. Jsem rád, že vedení OSŽ si seniorů váží a je vůči nim vstřícné,“ řekl ve svém vystoupení Alois Malý.
 

Petr Sýkora reagoval na vystoupení Aloise Malého s krátkou technickou poznámkou: „Kdyby mě senioři poslouchali, tak s tímhle nikdy nemůžou vystoupit a napadat mě.“

Dalším diskutujícím byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se ve svém vystoupení zabýval třemi oblastmi. Zaprvé se zastal ČD travel a uvedl, že vždy je možno najít příklad, kdy je možné nabídnout rekreaci za výhodnějších podmínek. ČD travel podle jeho slov nepůsobí na principu zisku, ale tak, aby zajistila členům kvalitní rekreaci. „Jsme poloviční vlastníci (druhá polovina patří Českým drahám), a máme nad ČD travel kontrolu. Vedení cestovky je ochotno vysvětlit kterýkoli případ nebo nesrovnalost,“ řekl Mgr. Malý. Návrh, aby jízdní výhody platily na vlaky všech dopravců, označil jako možnou vizi budoucnosti, ale jak dále uvedl, nyní jde o to zachovat režijky u vlaků Českých drah a u komerčních vlaků. Tam, kde ČD nebudou působit, je třeba vyjednat výhodné jízdné. K otázce důchodců a snahám omezit jejich práva, což často zaznívalo v předsjezdovém období, poznamenal, že jde o otázku slušného jednání a při normálních lidských vztazích žádné problémy nehrozí. „Senioři jsou ti, kteří nám to vše vybudovali a mohou nám díky svému nadhledu přispět radou a pomocí,“ řekl Mgr. Malý.

Předseda mandátové komise informoval o počtu delegátů: přítomno je zatím 210 delegátů (nebylo dokončeno odhlašování z hotelových pokojů).

MUDr. Gabriela Ritterová, místopředsedkyně volební komise, informovala o volbě místopředsedy Revizní komise OSŽ: zvolen byl Miroslav Škota, 8 delegátů bylo pro, 1 se zdržel hlasování.

Předsedající Radek Nekola oznámil další smutnou zprávu: V minulých dnech zesnul Jan Pamánek, dlouholetý člen OSŽ.


 

Právě přítomno: 133 hostů a žádný gestor