OBZOR ke stažení

V souvislosti s opravou hraničního mostu přes řeku Moravu na silnici I/51 mezi Hodonínem a slovenskou Holíčí bude v pondělí 22. července 2019 zavedena neobvyklá náhradní vlaková doprava. Neobvyklá proto, že náhradní vlaková doprava za uzavřenou silnici a přerušenou autobusovou linku je svým způsobem výjimečná, v tomto případě vlaky zajistí náhradní provoz za autobusovou linku 910 IDS JMK. Výjimečnost náhradní vlakové dopravy je podtržena skutečností, že trať Hodonín - Holíč není v současnosti využívaná pro běžnou osobní dopravu.

Železniční stanice Děčín východ vznikla spojením dvou na sobě nezávisle vybudovaných nádraží. Starší staniční budova (na snímku vlevo) je nazývána jako horní nádraží a je součástí železničních tratí Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl. n. a Děčín hl. n. – Česká Lípa. Budova na protější straně ulice, nazývána jako dolní nádraží, byla v 50. letech minulého století vyřazena z provozu. Horní nádraží, které s dolním spojovala do roku 1978 krytá nadzemní chodba, bylo v 60. letech necitelně rekonstruováno, jeho původní podoba mu byla vrácena na počátku 21. století.

Segmentace železnice na množství malých dopravců nese v sousedním Německu neblahé plody pro cestující veřejnost. Cestující vlakem nestátního dopravce v Bavorsku musí od 16. července 2019 počítat s dalšími odřeknutými vlakovými spoji. Týká se to vlaků Alex i Oberpfalzbahn. Důvodem je akutní nedostatek strojvedoucích. Železniční dopravce z portfolia italských Ferrovie Stato slibuje alespoň náhradní autobusovou dopravu.

(AKTUALIZOVÁNO) S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v pondělí 15. 7. 2019 navždy opustila naše kolegyně a kamarádka Jana Štanclová. Zemřela po dlouhé těžké nemoci. Jana Štanclová byla více než 20 let předsedkyní základní organizace OSŽ v České Třebové, členkou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, členkou Ústředí OSŽ a za České dráhy také kolektivním vyjednavačem. V Janě jsme ztratili skvělou kolegyni, vždy ochotnou pomoci, ale hlavně vždy usměvavou a pohodovou kamarádku.

Smolný třináctý červenec - Tři vážné nehody na železnici v jednom dni: Těžké zranění člověka v železničním tunelu poblíž hlavního nádraží v Praze, kterého srazilo pendolino jedoucí z Prahy do Plzně; projetí návěstidla v poloze Stůj, při němž nákladní vlak vjel na kolej, po níž se v opačném směru blížil rychlík; a hlavně pak srážka dodávky s motorovým vlakem na přejezdu u obce Příčina na Rakovnicku, při níž zemřel člověk. „I kdyby červená světla na přejezdu neblikala, řidič má povinnost se přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží vlak!“ říká v rozhovoru Mgr. Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.

„Děláme vše pro to, aby byla oprava ´Polky´ do letních prázdnin dokončena a lokomotiva v novém slušivém laku mohla opět dělat radost malým i velkým cestujícím,“ informace tohoto znění se objevila před prázdninami na vývěskách v Jindřichově Hradci a okolí s ujištěním, že jakmile bude dokončena oprava „Polky“, bude zahájena generální oprava parní lokomotivy U 37.002, tzv. „Sedmatřicítky“.

Jako technicky a stavebně nepoužitelné označuje žaloba Dětí Země pozemek, na němž má vzniknout nové brněnské hlavní nádraží (na snímku). Územní rozhodnutí pro odsun nádraží v Brně vydal úřad Brno-střed v září 2013 a loni v prosinci ho potvrdil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Podle žaloby je však toto rozhodnutí nezákonné. Žalobou se bude zabývat Krajský soud v Brně, který by měl rozhodnout do tří měsíců.

Na červencovém jednání RRS OSŽ 3. 7. v Praze, které mělo stoprocentní účast členů, zazněla při kontrole plnění usnesení informace jejího předsedy Kurta Mužíka, který zjistil, že sportovní družstvo RRS není vlastně přihlášeno k účasti na sportovních hrách seniorů České republiky v Českých Budějovicích ve dnech 16. - 17. 7. Zřejmě došlo k administrativní chybě na straně pořadatele Rady seniorů ČR, což bylo okamžitě napraveno a OSŽ bude mít na těchto hrách zastoupení.

Těžiště jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. července, tentokrát – vzhledem k letnímu období - nespočívalo v informacích ze zásadních jednání, ale spíše v organizačních záležitostech a ve schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a o zastupování před soudem. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na ilustračním snímku).

Mezinárodní oddělení (MO) OSŽ-Ú v Praze nabízí uplatnění na pozici organizačního pracovníka, zabývajícího se organizováním a administrací rekreací a sportovních a kulturních akcí pro železničáře. Pro ty, kdo by měli zájem stát se součástí týmu mezinárodního oddělení OSŽ-Ú v Praze, je určena následující nabídka.

Jak vnímá změny ve vedení Českých drah a na ministerstvu dopravy předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, jak se tyto změny odrážejí mezi zaměstnanci železnice a jak pokračují rozhovory na úrovni OSŽ – ministerstvo dopravy? Jaké priority OSŽ v rezortu dopravy sleduje a jak bude pokračovat dosavadní praxe jednání odborových centrál s ministrem dopravy? Na tyto a další otázky, týkající se jednání tripartity, financování železniční infrastruktury, či otvírání trhu závazkové železniční dopravy, odpovídá předseda OSŽ v rozhovoru pro 14. číslo časopisu Obzor.

Ve spolupráci se svými partnery připravily České dráhy v různých koutech Čech a Moravy celou řadu prázdninových jízd historických vlaků. Dovolenou a prázdniny je možné zpestřit výletem ve starém motoráčku nebo v parním vlaku. Připraveny jsou pravidelné opakované jízdy i jednorázové akce. Senioři si přitom mohou zavzpomínat na cestování ve vlacích jejich dětství a děti si vyzkouší cestování ve vlacích, kde se sedí na starých dřevěných lavicích.

Právě přítomno: 215 hostů a žádný gestor