OBZOR ke stažení

To byla jedna z mnoha informací, které vyslechli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC z úst předsedy PV Petra Štěpánka. Na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC 20. února v Praze bylo více prostoru pro diskusi, vzhledem k tomu, že se zástupci hospodářského vedení SŽDC z tohoto jednání omluvili. O výše zmíněném převodu regionálních jednotek SON rozhodla Správní rada SŽDC na svém jednání 9. února a následně byla tato věc předložena na jednání odborových centrál 13. února. K 31. březnu dojde ke zrušení šesti organizačních jednotek SON (Správy osobních nádraží) a spolu se zaměstnanci budou přiřazeny k sedmi oblastním ředitelstvím SŽDC jako nový úsek správy majetku.

Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo (ve středu 21. 2. 2018) letos poprvé v sídle OSŽ v pražských Vysočanech (lednové zasedání se uskutečnilo v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích) zahájil a moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů byl například citován dopis předsedy ZO OSŽ Pars nova Šumperk Pavla Horáka, který poslal žádost týkající se možnosti zúčastnit se alternativního školení pořádaného ČMKOS („Domnívám se, že naše školení jsou dostatečně kvalitní,“ řekl k tomu Vokoun s tím, že návrhem Pavla Horáka se Ústředí OSŽ bude zabývat v bodu Různé).

„Evidujeme rostoucí zájem o profesi strojvedoucí,“ řekl v úvodu tiskové konference Drážního úřadu (DÚ), uspořádané v sídle DÚ na pražském hlavním nádraží ve středu 21. 2., ředitel Drážního úřadu Ing. Jiří Kolář, Ph.D. O profesi je sice zájem, ale zároveň ti, kteří tuto práci vykonávají, stárnou a postupně odcházejí do důchodu. „Pokud dopravci neseženou během několika málo let nový kvalifikovaný personál, mohou mít do budoucna problém s obsazením lokomotiv,“ dodal Ing. Kolář. K 31. prosinci 2017 bylo evidováno 9199 strojvedoucích s oprávněním k jízdám na celostátních a regionálních drahách, přibližně polovina z nich (51 %) je však ve věku nad 50 let. Ve věku 61 – 65 let je evidováno 1380 strojvedoucích, ve věku 66 – 70 let 288 strojvedoucích, 38 strojvedoucích je ve věku 71 – 75 let a dva strojvedoucí jsou dokonce ve věku 76 – 77 let.

Odbor kolejových vozidel Českých drah připravuje od 1. července zásadní organizační změnu, během níž bude současná struktura dep kolejových vozidel (DKV) zásadně upravena. Současná DKV zaniknou a namísto nich vzniknou nové organizační jednotky provozu a údržby. Jak se s touto chystanou změnou vyrovnávají zaměstnanci Provozní jednotky (PJ) Valašské Meziříčí, která spadá pod DKV Olomouc, odpovídá předseda zdejší ZO OSŽ Alexandr Holub.

České dráhy bojují všemi prostředky o to, aby uhájily pozici národního dopravce. Proto historická vozidla, která nepotřebujeme, nabídneme různým spolkům, či případným dalším zájemcům, kteří by se o ně starali,“ řekl člen představenstva Českých drah, a. s., Ing. Miroslav Kupec (na snímku), při příležitosti podpisu Prohlášení o spolupráci při záchraně historických železničních vozidel mezi Nadací Okřídlené kolo a Českými dráhami (ve čtvrtek 8. 2. 2018). „Budeme muset přehodnotit svůj postoj k historickému dědictví v oblasti kolejových vozidel,“ zdůraznil. „Chceme a budeme podporovat činnost, která souvisí se správou železniční historie, ale zcela určitě musíme upravit interní pravidla, abychom zprůhlednili finanční stránku věci, zejména stránku nákladovou,“ dodal s odkazem na historickou zátěž Českých drah, například právě v podobě historických kolejových vozidel.

Odborové sdružení železničářů podepsalo s Kooperativa pojišťovnou, a. s., „Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění” (dále jen „Dohoda”) pro členy OSŽ. Tato dohoda obsahuje exkluzivní a výhodné podmínky pro členy OSŽ. Výhodnost podmínek je podmíněna zejména skutečností, že tento produkt je nabízen všem členům OSŽ. Jedná se o soukromá produktová zvýhodnění u následujících produktů, které nesouvisí s výkonem práce:

Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy vstupuje do další fáze, v pátek 16. února 2018 v cca v 14 hodin začalo snášení ocelového mostu přes ulici Prvního pluku. Nahradí ho nová železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Později bude snesen i most přes Křižíkovu ulici. Most přes ulici Prvního pluku pochází z roku 1936, spodní stavba je původní z roku 1872. Ocelová konstrukce prošla částečně rekonstrukcí v roce 1996, kdy se zpevnila pod pravou kolejí. Současný most již nevyhovuje z hlediska technických i provozních parametrů, stejně tak nevyhovující je i hlučnost provozu vlaků po něm. Nová nosná ocelová konstrukce ponese jednu kolej, půjde o příhradový most s dolní mostovkou a parabolickým horním pásem.

Odborovým organizacím v České republice přestali po více než čtvrt století ubývat členové, píší Klára Čeperová a Petr Kučera na webu Aktuálně.cz ze dne 14. února. Jak je dále v tomto článku uváděno, zájem zaměstnanců o odborovou organizovanost v posledních dvou letech roste, takže příliv nových členů je vyšší než odchody těch dosavadních.

Nadace Okřídlené kolo (NOK), shromažďující finanční i nefinanční prostředky na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení, a České dráhy, a. s., národní dopravce, se dohodly na spolupráci při záchraně historických železničních vozidel a na rozvoji činnosti Nadace v oblasti historie, současnosti a budoucnosti železnice.

OSŽ je od roku 1999 členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR), ta se v roce 2000 stala plnohodnotným účastníkem tripartity. „Za účast v tripartitě bylo ale nutné bojovat, na což bychom neměli zapomínat a snažit se co nejefektivněji využívat této platformy k prosazování zájmů OSŽ v oblasti železniční dopravy,“ říká v rozhovoru Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku a tajemník ASO.

AKTUALIZOVÁNO - Srážka vlaku Eurocity s regionálním spojem, která se stala v pondělí 12. 2. 2018 krátce před 13. hodinou u Leobenu v Horním Štýrsku, si vyžádala jednoho mrtvého a 22 zraněných (podle prvotních informací). Eurocity EC 216 směřoval ze Štýrského Hradce (Graz) do německého Saarbrückenu. Jak informoval na svých webových stránkách v 16.13 h rakouský deník Die Presse, příčina neštěstí nebyla prozatím zjištěna, ví se jen, že došlo k boční kolizi obou vlaků. Rakouské orgány vyslaly na místo tři hasičské vozy se 42 pracovníky a sedm vozidel. Srážka obou vlaků poškodila rovněž stožáry a vrchní vedení. Vagon, patřící Deutsche Bahn (Německé dráze), byl po celé boční straně poškozen. Spolkový kancléř Sebastian Kurz (ÖVP), šéf Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) Andreas Matthä a další činitelé již vyjádřili poškozeným cestujícím svou soustrast.

Po dlouhých letech čekání a napětí, jaký další osud čeká havířovskou nádražní budovu (původně určenou ke zbourání), bylo koncem ledna rozhodnuto: „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, přičemž počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu,“ řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý 30. ledna 2018 před novináři. Cílem SŽDC i města (potvrzeném ve společně přijatém memorandu) je zahájit komplexní rekonstrukci ještě v letošním roce.

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor