OBZOR ke stažení

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 uspořádala Správa železniční dopravní cesty, s. o., již 5. ročník úspěšné a oblíbené interaktivní konference pro studenty dopravních a technických oborů středních i vysokých škol. Místem konání byl hotel Olšanka. Tématem letošní konference byla bezpečnost železniční dopravy, což je klíčové kritérium na dráze.

Nové zabezpečovací zařízení začala budovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v železniční stanici Bohumín. Původní zabezpečovací zařízení zcela zničil před dvěma lety rozsáhlý požár a od té doby je v Bohumíně zavedeno provizorní zabezpečovací zařízení (na snímku buňky vlevo). Nové zabezpečovací zařízení bude stát 443 milionů korun a dokončeno by mělo být v roce 2019. Následně bude řízení provozu převedeno na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) do Přerova.

V úterý 17. 4. 2018 se v 12.33 h na přejezdu mezi Libomyšlí a Lochovicemi střetl rychlík jedoucí z Prahy do Českých Budějovic s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor, která dle šetření Drážní inspekce na místě mimořádné události byla v době nehody v činnosti. Při nehodě byl usmrcen řidič osobního automobilu, celkově byly škody odhadnuty na 350 000 Kč (50 000 Kč automobil, 300 000 Kč vlak). Provoz na trati byl zhruba tři hodiny přerušen, tolik stručná informace Drážní inspekce ČR.

Pozvání na dvoudenní společné jednání podnikových výborů (PV) přijali členové PV Železnic slovenské republiky a členové OZŽ, vedení místopředsedkyní OZŽ a předsedkyní PV ŽSR Ing. Darinou Fabuľovou a místopředsedou OZŽ Bc. Ľudevítem Miklošem na oplátku loňského jednání členů obou podnikových výborů, které se konalo v Podhájske na Slovensku. Letošní setkání se uskutečnilo v rekreačním zařízení OSŽ na Lesní chatě v Kořenově 11. -12. dubna 2018. Oba podnikové výbory přivítaly na večerním jednání prvního dne i další hosty, vedoucí hospodářské pracovníky obou podniků na železnici a také předsedu Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého.

Při celkem již čtvrté letošní stávce zaměstnanců státní železniční společnosti SNCF (první se uskutečnila ve dnech 21. – 23. března, druhá hned po Velikonocích, další o týden později a třetí - dubnová - v polovině měsíce), přerušili železničáři provoz vlaků na mnoha místech Francie již od čtvrtka 12. dubna večer do neděle 15. dubna, kdy dráha hlásila obnovení dopravy takřka v běžném chodu. „Jen spoje Transiliens a TER se ještě v neděli ráno potýkaly s menšími výpadky, vlaky TGV již fungovaly dle jízdního řádu,“ informoval 15. dubna list Le Figaro.

České dráhy vydaly Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018, z něhož vyplývá, že k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 je stanoveno období od 01. 05. do 31. 05. 2018. Držitelé jízdních výhod v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2018 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy: Zaměstnanci 1100 Kč, Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři) 1250 Kč, Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1250 Kč, Důchodci 600 Kč, Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 600 Kč.

Vysokorychlostní trať mezi Prahou, Brnem a Břeclaví začíná dostávat první obrysy. Jde o studii proveditelnosti, kterou zadala SŽDC společnosti SUDOP Praha. Tato studie by měla být hotova do roku 2020 a je zaměřena na technické, provozní a ekonomické posouzení této nové vysokorychlostní tratě (VRT). Trasa této VRT by měla vést z Prahy přes Brno do Vranovic, kde se tato nová trať napojí na stávající modernizovanou železnici do Břeclavi. Studie proveditelnosti se zaměří na celý tento úsek a navrhne proveditelné řešení, které uspokojí budoucí vnitrostátní i přeshraniční poptávku v osobní dálkové dopravě. Posuzovat se budou tři rychlostní úrovně – 250, 300 a 350 km/h.

Představit se a hlavně členům Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo přiblížit své vize budoucího fungování společnosti ČD Cargo. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo zavítal nově jmenovaný výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth (na snímku). „Na ČD Cargo, a. s., jsem od jeho vzniku, tedy od roku 2007,“ naťukl své stručné curriculum vitae.

Informacemi z Dozorčí rady ČD Cargo a z jednání odborových centrál se zaměstnavatelem začalo ve čtvrtek 12. 4. 2018 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová (více informaci z výše jmenovaných událostí naleznete v článku Představenstvo OSŽ podporuje kroky členů Podnikového výboru OSŽ při ČD ve věci restrukturalizace opravárenství). Úvod tak obstaral předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který mimo jiné informoval o náboru nových zaměstnanců (v souvislosti s možným zjednodušením výuky u nově příchozích provozních zaměstnanců a strojvedoucích po vzoru společnosti AWT).

V téměř kompletním složení (nepřítomen byl I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun) se v úterý 10. dubna v sídle OSŽ sešlo Představenstvo OSŽ, aby projednalo standardní body (včetně kontroly plnění úkolů, informací ze zásadních jednání, přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a právní pomoci zastoupením v řízení před soudem), jednání Představenstva OSŽ poprvé moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku).

Diskuse na jednání Republikové rady infrastruktury OSŽ 5. dubna v Přerově byla rušná a probíhala poměrně dlouho do večera, nakonec se podařilo najít shodu a byla přijata jedna ze tří variant návrhů místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ SŽDC Petra Štěpánka. Změna v dosavadním počtu členů rady spočívá v tom, že se rozšíří o 16 nových členů a v radě budou mít zastoupení všechny ZO OSŽ a také dva zástupci ČD Telematika, a. s. Počet členů RRI se tak rozšíří na 58 členů. Podle schválené úpravy Statutu RRI OSŽ se také automaticky stává jejím předsedou tajemník infrastruktury Dušan Richter.

V prudké výměně názorů se neslo první přímé setkání zástupců čtyř odborových centrál s francouzskou ministryní dopravy Elisabeth Borne o řešení mzdových a sociálních požadavků a zažehnání dalších stávek, které trvalo téměř sedm hodin. „Jestliže vláda setrvá na svém aktuálním stanovisku, půjdeme i do maratónu stávek, pokud nám ho vnutí,“ prohlásil generální tajemník železničářské sekce vlivné odborové centrály CGT Laurent Brun v deníku Le Monde ze 7. dubna. „Železničáři chtějí zesílit tlak,“ dodal Didier Aubert z další odborové konfederace CFDT.

Právě přítomno: 343 hostů a žádný gestor