OBZOR ke stažení

V zasedací místnosti SOKV Ostrava se v pátek 17. ledna konalo první ze série školení k PKS na rok 2020. Řízení se ujal tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb, s nímž za předsednickým stolem zasedl předseda PV OSŽ ČD Vladislav Vokoun a tajemnice Věra Nečasová. Přítomni byli i zástupci ESO – Mikuláš Hubicsák a Alena Šimáčková a inspektor BOZP Miroslav Feber. Na programu školení byly novinky v PKS Českých drah na rok 2020, aktuální a koncepční otázky OSŽ a očekávané události v roce 2020 v působnosti OSŽ (obě témata objasnil Vladislav Vokoun), změny v pracovněprávních předpisech a předpisech OSŽ v roce 2020 (Mikuláš Hubicsák), problematika jízdních výhod (Alena Šimáčková) a zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2020 (Věra Nečasová). Závěr školení patřil diskusi a dotazům.

Nejpozději do 10 let mají být všechny nákladní vagony v Evropě vybaveny digitálním automatickým spřáhlem. I díky tomu budou nákladní vlaky od lokomotivy do posledního vagonu digitálně propojené. Ke splnění tohoto cíle se dne 14. ledna 2020 v Hamburku podpisem Charty „Digitálního automatického spřáhla“ zavázaly drážní svazy Držitelů nákladních vagonů (VPI), Síť evropských železnic (NEE), Svaz německých dopravců (VDV), Aliance pro koleje a Mezinárodní svaz držitelů vagonů (UIP).

Bylo by dobré přesvědčit jak Jihomoravský kraj, tak i drážní firmy, že pokud nejsou schopny doplatek, se kterým lidé víceméně počítají, hned teď zrealizovat, tak nechť do doby zprostředkování tohoto doplatku uznávají ve vlacích ČD režijky, říká MIROSLAV MAINCL, tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC, v rozhovoru, který vyjde v Obzoru č. 2 v pondělí 20. ledna 2020.

Dozorčí rada ČD, a. s., dnes, ve čtvrtek 16. 1. 2020, zvolila pátého člena představenstva společnosti. Od 1. 2. 2020 se jím stane JUDr. Petr Pavelec, LL.M. Po studiích na pražské Karlově univerzitě a také na University of Warwick, kde se věnoval mezinárodnímu obchodnímu právu, pracoval v advokacii.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík jednal s ředitelem Arrivy Danielem Adamkou o provozu vlaků Arrivy na rychlíkových linkách. „Jsem rozčarován z nepříliš povedeného zahájení provozu Arrivy na těchto linkách a panu řediteli jsem jasně oznámil, že pokud nebudou cestujícím poskytovány řádné a kvalitní služby v souladu se smlouvou, bude muset ministerstvo zvážit výpověď smlouvy,“ informoval ve středu 15. 1. 2020 ministr dopravy Vladimír Kremlík na svém facebookovém profilu.

Rekordní částky vynaložila v loňském roce SŽDC (od 1. 1. 2020 Správa železnic, s. o. – SŽ)) na obnovu nádražních budov. Vyplývá to z prohlášení generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody. Konkrétně bylo na opravy v loňském roce vynaloženo 1, 1 miliardy korun, dalších více než 480 milionů pak bylo použito na přípravu a realizaci rekonstrukcí. Na úvodním snímku nádraží v Nelahozevsi, opravené v roce 2019. V letošním roce 2020 bude obnova nádražních budov pokračovat.

Poté, co začaly od 15. prosince 2019 jezdit ve Zlínském kraji vlaky společnosti Arriva, vyskytlo se v jejich provozu množství nedostatků, které vyvolaly nespokojenost tamních cestujících s novým stavem. Na nejčastěji kladené otázky ohledně této situace odpověděl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Ing. Pavel Botek. V rozhovoru s ním uvádíme stanovisko Zlínského kraje ohledně zadávacích podmínek pro novou koncepci vlakové dopravy v tomto regionu. Otázky položil jeden ze vsetínských občanů PhDr. Ivo Rušák z Lužné u Vsetína. Celý článek PhDr. Rušáka byl zveřejněn 30. 12. 2019 na webu https://www.zelpage.cz

V roce 2019 zemřelo na drahách v České republice celkem 247 osob, což je o 8 % více než v roce 2018. Počet mimořádných událostí, usmrcených i zraněných vloni celkově vzrostl. Během prvních dvanácti dnů letošního roku Drážní inspekce eviduje již 10 usmrcených při střetu vlaku s osobou, proti stejnému období roku 2019 jde o 1000% nárůst (v roce 2019 byla ve stejném období usmrcena 1 osoba).

V sídle Odborového sdružení železničářů se 9. ledna sešlo na čtyřicet zaměstnanců a odborových funkcionářů, podle změny názvu „nového“ podniku Správa železnic, státní organizace. Přivítal je tajemník PV OSŽ (ještě SŽDC) Miloš Paleček a perfektně připravená vizualizace jednotlivých bodů probíraných témat. Přítomni byli také zástupci zaměstnavatele, Ing. Evžen Pospíšil (na snímku spolu s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým a místopředsedou OSŽ Petrem Štěpánkem) a Bc. Jitka Dolejšová z GŘ SŽ. Hlavní slovo a nejdelší výklad v úvodu měl místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, který kolektivní vyjednávání vedl na téma uzavřené PKS, protože hlavně o tom školení bylo.

Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, který zasedal v sídle OSŽ v pražských Vysočanech ve středu 8. ledna 2020, shrnul předseda PV Radek Nekola genezi vývoje kolem režijních výhod v Jihomoravském kraji, včetně posledních jednání, konkrétně: Ústředí OSŽ, Stávkového výboru OSŽ (2.1.2020) Představenstva OSŽ a odborových centrál na železnici (7.1.2020), kde se probírala jak forma, tak i délka trvání případné stávky.

Jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které řídila tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku), začalo dne 8. ledna 2020 netradičně, vystoupením zástupkyň zaměstnavatele. Byly jimi Mgr. Martina Maričová, pověřená řízením odboru 10, a Ing. Lucie Bauerová z téhož odboru. Hlavním bodem jednání byla pochopitelně platnost režijních jízdenek v Jihomoravském kraji (JMK).

Ústředí OSŽ schválilo termíny seminářů (školení), které jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Právě přítomno: 195 hostů a žádný gestor