OBZOR ke stažení

Delegace OSŽ vedená předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým se 14. 11. 2018 zúčastnila zasedání Železniční sekce ETF. Na programu jednání bylo vyhodnocení společných projektů, příprava na sociální dialog v železniční dopravě organizovaný Evropskou komisí 15. 11. 2018 a plán práce na následující období. K velkým tématům řešeným železničními odbory v rámci ETF patřila problematika sociálního dumpingu a postavení žen v dopravě a bezpečnost na železnici.

V posledních dvou letech se z důvodu klesající nezaměstnanosti začíná také u Českých drah projevovat nedostatek zaměstnanců. Kromě strojvedoucích jsou to i posunovači, tranzitéři přípraváři, jakož i profese, které jsou nezbytné pro údržbu vozidel, jejich opravy a provoz. Podle I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna se může nedostatek zaměstnanců projevit i u vlakového personálu (vlakvedoucí a průvodčí), což souvisí s nárůstem počtu cestujících, který se začíná projevovat po zavedení „státních slev“ pro studenty a seniory.

Dalším, v pořadí již pátým společným, jednáním pokračovalo v úterý 13. listopadu 2018 kolektivní vyjednávání u Správy železniční dopravní cesty, s. o. Úplná shoda v jednání nastala v oblasti poskytování KOP na rok 2019. Podrobnější informace o průběhu společného jednání naleznete v sekci Podnikového výboru OSŽ SŽDC, v článku 5. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 13. 11. 2018

V reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce v Senátu PČR proběhlo v pátek 9. listopadu 2018 slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží České republiky. Soutěž tradičně pořádaná Asociací Entente Florale CZ – Souznění, z. s., ve spolupráci s dalšími partnery, se konala pod záštitou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, senátora Miroslava Nenutila a Pavla Hrubeše, děkana ČVUT v Praze, Fakulty dopravní, a nového předsedy Správní rady SŽDC.

V termínu 12. - 16. listopadu 2018 se v indickém Bikaneru koná Mezinárodní mistrovství železničářů USIC v cyklistice. Na základě výsledků Mistrovství České republiky železničářů konaném v červenci v Suchdole nad Odrou byla vybrána výprava, která se nyní mistrovství USIC v Indii účastní. Protože podmínky konání mistrovství jsou velmi exotické, připravujeme pro vás krátké shrnutí každého dne s fotografiemi od přímých účastníků.

(AKTUALIZOVÁNO o informace zaměstnavatele) Dvě zásadní informace z jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo zazněly hned v úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 8. 11. 2018 a to: že společnost ČD Logistics se stala 100% dceřinou společností ČD Cargo a že podnikatelský plán (společnosti ČD Cargo) je plněn a překračován.

První části jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo 7. 11. v sídle OSŽ za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba (na snímku), se jako host zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jemu také patřil úvod bodu „informace ze zásadních jednání“. Martin Malý se vrátil k tripartitě z 24. 9., která se zabývala procesem otevírání trhu na železnici. Předseda OSŽ uvedl, že na tripartitě prezentoval hlavní připomínky OSŽ k tomuto záměru: není dořešena kompenzace nákladů ČD při mimořádných situacích, nákladů na údržbu historických vozidel, na členství v mezinárodních organizacích a na služby pro cestující (provoz a pronájem čekáren, úschoven zavazadel aj.).

Vážený pane předsedo, obdržel jsem Váš dopis s informací o aktivitě Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě, ke které se připojilo Odborové sdružení železničářů a zahájilo informační kampaň za zachování vlakového personálu. Ve Vašem dopise poukazujete na význam kvalifikovaného vlakového personálu při zajišťování dopravních služeb železniční dopravou.

Představenstvo OSŽ, které zasedalo v Praze v sídle OSŽ v úterý 6. listopadu, a které moderoval místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka (na snímku), se po nezbytné kontrole plnění úkolů věnovalo pravidelnému bodu - „Informacím ze zásadních jednání“. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý nejprve členy představenstva seznámil s dopisem ministra dopravy Dana Ťoka, v němž ministr reagoval na nedávnou akci na záchranu vlakového personálu. Připomeňme, že šlo o kampaň ETF, k níž se OSŽ připojilo. Ministr v dopise ujistil vedení OSŽ o tom, že si je vědom důležité role vlakového personálu ve vlacích, a vyjádřil příslib, že přítomnost vlakového personálu ve vlacích bude jedním z požadavků při soutěžích na provozování osobní dopravy na železničních tratích (Více v článku Ministerstvo dopravy si uvědomuje potřebnost vlakového personálu v rámci veřejných služeb, které objednává, stojí v dopise ministra dopravy adresovaném předsedovi OSŽ).

Od 9. prosince 2018 začne na železnici platit nový jízdní řád, který byl již zveřejněn na webu SŽDC. K podstatným změnám v novém GVD nedochází, mezi nejdůležitější novinky patří například zrychlení dopravy na trati Praha – Plzeň, kde budou otevřeny nové tunely, které o několik kilometrů zkrátí cestu mezi Prahou a Plzní. Současně s tím zanikne také úsek trati mezi Plzní a Chrástem u Plzně.

Jiří Závora je členem podnikového výboru ČD Cargo a místopředsedou ZV OSŽ železniční stanice Olomouc hl. n. Je také členem rozšířeného vyjednávacího týmu OSŽ v letošním kolektivním vyjednávání mezi vedením ČD Cargo a odborovými složkami. V rozhovoru pro Obzor se zamýšlí nad současnou situací v podniku a možnostmi nápravy nedostatků.

O tomto víkendu 3. a 4. listopadu 2018 se v Pečkách (Žerotínova ulice 281) koná pravidelná prezentace Spolku železničních modelářů. Letos je vystaveno deset modelových kolejišť (od velikosti „Z“ po „0“) a muzeum modelové železnice od šedesátých let. Připraveny jsou též ukázky ručně postavených modelů a modelových kolejišť a dětské hrací zóny. Po oba dny je otevřeno od 9 do 17 h (sobota), respektive do 15 h (neděle). Vstupné (100 Kč/50 Kč) v podobě příspěvku na činnost spolku.

Právě přítomno: 187 hostů a žádný gestor