OBZOR ke stažení

Odborové centrály se shodly, že cena navržená Jihomoravským krajem za režijní jízdenky je nepřiměřená. Představenstvo OSŽ dostalo od Ústředí OSŽ jednohlasně mandát, že pokud jednání s Jihomoravským krajem budou neúspěšná, může použít všech dostupných prostředků, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti, případně stávky.

Větší vstřícnost vůči Českým drahám očekával I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun od zástupců Jihomoravského kraje na pátečním (25. 10. 2019) jednání na GŘ ČD, zvlášť když je na stole smlouva na poměrně krátkou dobu. „A to na některých zástupcích kraje bylo patrné, že by je (režijky) nejraději neuznali vůbec,“ říká. „Ale vyčkejme, jak dopadne finální podoba dohody. Čekáme rovněž na konečný postoj vedení Českých drah.“ I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna jsme se zeptali na jeho pocity z pátečního jednání zástupců Českých drah s představiteli Jihomoravského kraje.

V situaci, jaká nyní panuje kolem režijních výhod, kdy má na možný výsledek vliv celá řada subjektů s rozdílnými motivacemi a vzájemnými vztahy, lze jen málokdy s jistotou předvídat do detailu další vývoj. „Úkolem předsedy svazu však není pochybovat, ale naopak motivovat lidi kolem sebe ke zdravé sebedůvěře a v každé situaci hledat a činit nejvhodnější kroky k prosazování oprávněných zájmů našich členů,“ říká předseda OSŽ Mgr. Martin Malý v rozhovoru, který vznikl ještě před pátečním (25. 10. 2019) jednáním Českých drah s vedením Jihomoravského kraje, a který v úterý 29. 10. 2019 vyjde v Obzoru č. 21.

Nejen mezi železničáři, ale i mezi značnou částí cestující veřejnosti se začínají šířit pochyby o tom, že vedení některých krajů (především kraje Jihomoravského) uplatňuje správnou politiku v osobní přepravě cestujících. Jak se nové „brutto“ smlouvy dotknou pokladních ČD, jaké mají přebytečné pokladní šance na nové pracovní uplatnění a jak se v této věci angažuje OSŽ? Na tyto a na další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 20 Vladislav Vokoun, předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD.

V souvislosti s připravovaným omezením prodejních míst v železniční stanici Veselí nad Moravou, kdy od začátku platnosti GVD 2019/2020 bude cestujícím a příslušníkům vlakových čet k dispozici pouze jedno pokladní okénko namísto stávajících tří, si dovolíme upozornit na některé problémy, které díky tomuto omezení s největší pravděpodobností nastanou a které velmi citelně sníží komfort cestující veřejnosti, tak začíná petice za zachování prodejního místa v železniční stanici Veselí nad Moravou, kterou zorganizoval ZV OSŽ Slovácko a kterou podepsalo všech 10 zaměstnanců stacionárního personálu RP ZAP.

Kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem SŽDC a odborovými centrálami bylo zahájeno v závěru měsíce srpna předložením návrhu zaměstnavatele. Jaké změny zaměstnavatel navrhuje, jak se k němu staví odborové centrály a jak bude vyjednávání pokračovat? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor č. 18 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

O spolupráci Nadace Okřídlené kolo (NOK) na projektu Legiovlak 2019, o zapůjčení parní lokomotivu „Adolf“, která je ve vlastnictví NOK, Technickému muzeu v Liberci pro účely železničního muzejnictví, či o aktivní pomoci Nadace železničním spolkům, které vlastní historická kolejová vozidla, jsme si povídali s MARTINEM VAVREČKOU, předsedou Správní rady Nadace Okřídlené kolo a místopředsedou OSŽ pro správu majetku.

Bydlení se u nás v některých případech stává téměř nedostupným, bytová politika státu je nedostatečná, celé skupiny obyvatel, zejména mladí lidé a také nemalá část seniorů, se potýká s vysokými náklady na bydlení a jeho nedostupností. Jak jsme na tom v bytové situaci ve srovnání s vyspělými státy západní Evropy? A kdy se dá očekávat zlepšení současného stavu v této oblasti? Můžeme pro to udělat něco sami? A jak může těm, kteří se ocitli v bytové krizi, pomoci Sdružení nájemníků České republiky (SON)? Na tyto a další otázky, týkající se bydlení odpovídá v rozhovoru pro Obzor předseda SON Milan Taraba.

Podobně jako česká společnost ČD Cargo je na tom v mnoha ohledech i její slovenský protějšek – největší nákladní přepravce na slovenské železnici – ZSSK Cargo. Jak se v této společnosti vyvíjí situace, týkající se technického vybavení a jak je na tom tato společnost se zaměstnaností? Jsou zaměstnanci ZSSK Cargo dostatečně finančně motivováni? Na tyto a další otázky odpověděl místopředseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) při ZSSK Cargo a předseda PV OZŽ ZSSK Cargo Peter Pikna.

Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, děti i dospělí si užívají zasloužené prázdniny a dovolené. Jak k jejich spokojenosti může přispět odborová organizace OSŽ? Jaké jsou možnosti při výběru dětských táborů a jak se OSŽ vyrovnává se stoupající inflací v souvislosti za ceny táborů? Jaké mají možnosti dospělí, či senioři při výběru vhodných destinací na letní odpočinek? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor pracovnice mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Daniela Švábová.

Smolný třináctý červenec - Tři vážné nehody na železnici v jednom dni: Těžké zranění člověka v železničním tunelu poblíž hlavního nádraží v Praze, kterého srazilo pendolino jedoucí z Prahy do Plzně; projetí návěstidla v poloze Stůj, při němž nákladní vlak vjel na kolej, po níž se v opačném směru blížil rychlík; a hlavně pak srážka dodávky s motorovým vlakem na přejezdu u obce Příčina na Rakovnicku, při níž zemřel člověk. „I kdyby červená světla na přejezdu neblikala, řidič má povinnost se přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží vlak!“ říká v rozhovoru Mgr. Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.

Jak vnímá změny ve vedení Českých drah a na ministerstvu dopravy předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, jak se tyto změny odrážejí mezi zaměstnanci železnice a jak pokračují rozhovory na úrovni OSŽ – ministerstvo dopravy? Jaké priority OSŽ v rezortu dopravy sleduje a jak bude pokračovat dosavadní praxe jednání odborových centrál s ministrem dopravy? Na tyto a další otázky, týkající se jednání tripartity, financování železniční infrastruktury, či otvírání trhu závazkové železniční dopravy, odpovídá předseda OSŽ v rozhovoru pro 14. číslo časopisu Obzor.

Právě přítomno: 249 hostů a žádný gestor