V úterý 3. října 2017 bylo ve společnosti ČD Cargo, a. s., předáním návrhu PKS 2018 zaměstnavatelem na jednání odborových centrál a zástupců vedení ČD Cargo, zahájeno kolektivní vyjednávání. Návrh vychází ze stávajícího znění platné kolektivní smlouvy, pouze s drobnými změnami. Dále byl zástupcům odborových centrál předán návrh na změnu Zásad pro poskytování osobního ohodnocení, které jsou nedílnou součástí PKS. Příští týden v pondělí 9. 10. se sejde rozšířený tým kolektivních vyjednavačů OSŽ, 16. 10. pak proběhne jednání s ostatními odborovými centrálami k přípravě společného protinávrhu. Ve dnech 30. 10. až 2. 11. se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.
Všechny aktuální informace budou zveřejňovány na twitterovém účtu Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo a na webu OSŽ.