OBZOR ke stažení

Dozorčí rada ČD, a. s., dnes, ve čtvrtek 16. 1. 2020, zvolila pátého člena představenstva společnosti. Od 1. 2. 2020 se jím stane JUDr. Petr Pavelec, LL.M. Po studiích na pražské Karlově univerzitě a také na University of Warwick, kde se věnoval mezinárodnímu obchodnímu právu, pracoval v advokacii.

Rekordní částky vynaložila v loňském roce SŽDC (od 1. 1. 2020 Správa železnic, s. o. – SŽ)) na obnovu nádražních budov. Vyplývá to z prohlášení generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody. Konkrétně bylo na opravy v loňském roce vynaloženo 1, 1 miliardy korun, dalších více než 480 milionů pak bylo použito na přípravu a realizaci rekonstrukcí. Na úvodním snímku nádraží v Nelahozevsi, opravené v roce 2019. V letošním roce 2020 bude obnova nádražních budov pokračovat.

V roce 2019 zemřelo na drahách v České republice celkem 247 osob, což je o 8 % více než v roce 2018. Počet mimořádných událostí, usmrcených i zraněných vloni celkově vzrostl. Během prvních dvanácti dnů letošního roku Drážní inspekce eviduje již 10 usmrcených při střetu vlaku s osobou, proti stejnému období roku 2019 jde o 1000% nárůst (v roce 2019 byla ve stejném období usmrcena 1 osoba).

Ústředí OSŽ schválilo termíny seminářů (školení), které jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

AKTUALIZOVÁNO Včera (7. ledna 2020) se v sídle OSŽ v Domě Bohemika v odpoledních hodinách uskutečnilo společné jednání představitelů odborových organizací působících na železnici za účelem domluvy na společném postupu v problematice režijních výhod ČD, zejména s ohledem na aktuální situaci, kdy od 1. ledna 2020 není pro všechny držitele režijek zajištěna možnost na základě časového příplatku využívat vlaky ČD objednávané Jihomoravským krajem. Po důkladném zhodnocení aktuální situace v oblasti režijních výhod ČD bylo přijato společné stanovisko odborových organizací působících na železnici k této problematice:

Stávkový výbor OSŽ konstatuje, že přes veškeré dosavadní vyjednávání mezi zúčastněnými stranami a opakované připomínání důležitosti dořešení této problematiky ze strany odborových organizací bohužel do dnešního dne nebyla v duchu platné právní úpravy zajištěna možnost pro všechny držitele režijek využívat na základě časového příplatku k režijce vlaky ČD objednávané Jihomoravským krajem (vlaky JMK).

V reakci na dnešní (30. 12. 2019) oficiální informace ČD k problematice režijních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem bylo na čtvrtek 2. ledna 2020 svoláno jednání stávkového výboru OSŽ za účelem vyhodnocení situace a rozhodnutí o dalším postupu OSŽ v této záležitosti. O výstupech z tohoto jednání budeme na webu OSŽ neprodleně informovat.

(AKTUALIZOVÁNO) V pondělí 30. 12. 2019 obdržely odborové organizace průběžnou informaci z GŘ ČD k uznávání zaměstnaneckých jízdních výhod v Jihomoravském kraji. Následně ve čtvrtek 2. 1. 2020 dostaly odborové organizace text v upravené podobě. Tento text zveřejňujeme v plném znění.

Na dnešním jednání Ústředí OSŽ (18. 12. 2019) byla široce diskutována aktuální situace v oblasti jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem (vlaky JMK), zejména absence závazného opatření ČD k očekávanému zahájení prodeje doplatků k režijkám na používání vlaků JMK po skončení roku 2019.

Podpisem PKS ČD, a.s. na rok 2020 bylo dne 12.12.2019 v 11:30 hodin ukončeno kolektivní vyjednávání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele ČD, a.s. Rozporné body byly odstraněny. Odborové centrály a zaměstnavatel se dohodly na nárůstu tarifní mzdy pro zaměstnance o 4,9 %. Nárůst příplatku za nepravidelný nástup ve výši 150,- Kč/směna (došlo k úpravě doby pro přiznání 22:00 až 5:30 hodin), dále došlo k dohodě o navýšení z 200,- Kč na 250,-Kč kompenzace za obtížnost pracovního režimu

Olomoucký kraj objednal u Českých drah od nového jízdního řádu více vlaků pro zajištění regionální vlakové dopravy než v předcházejícím grafikonu. Od 1. ledna 2020 bude Olomoucký kraj částečně zajišťovat veřejnou železniční dopravu také na území Zlínského kraje (v úseku Hranice na Moravě – Vsetín) a na území Jihomoravského kraje (Nezamyslice – Vyškov na Moravě). Celkem tak dojde k navýšení objednaných regionálních vlaků Olomouckým krajem o pět procent. Současně s tím dochází i k rozšíření integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK).

Na konci minulého týdne probíhala jednání o problematice režijních jízdních výhod mezi představiteli vedení ČD a SŽDC. Výstupem z těchto jednání je rozhodnutí vedení obou společností o tom, že nebudou hledat společný mechanismus úhrady kompenzací za používání režijek ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem (vlaky JMK), ale že budou v řešení této problematiky postupovat rozdílně.

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor