OBZOR ke stažení

Za účasti odborových centrál (nově jich je 11) a zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý 12. listopadu 2019 jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2020. Delegace OSŽ se dostavila ve složení Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová a Štěpán Lev. Po úvodních procedurálních slovech byl projednán základní text PKS.

Ústředí OSŽ po vyhodnocení aktuální situace a s odvoláním na Usnesení VII. Sjezdu OSŽ prohlašuje, že je připraveno důsledně hájit existenci „režijních“ jízdních výhod ve vlacích ČD s využitím všech dostupných prostředků, tj. v krajním případě i za cenu porušení sociálního smíru.

Ve čtvrtek 30. 10. 2019 se uskutečnilo jednání zástupců odborových centrál a zástupců zaměstnavatele ČD Cargo. Hlavním bodem programu byl návrh 3. změny Katalogu zaměstnání. Byly projednány poslední dvě profese, a to vozmistr a strojvedoucí. Všechny odborové centrály se shodly na textu, který se během jednání upravoval a finalizoval. Zda 3. změna Katalogu zaměstnání vstoupí v platnost, bude předmětem kolektivního vyjednávání.

Ve středu 30. 10. 2019 se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika, uskutečnilo setkání odborových centrál nad návrhem PKS ČD, a. s., na rok 2020, zaslaným zaměstnavatelem. Odborové centrály po rozsáhlé debatě k předloženému návrhu zaujaly písemné stanovisko. Odborové centrály zásadně nesouhlasí s návrhem zaměstnavatele v těch ustanoveních zaslaného návrhu nové kolektivní smlouvy, kde by mělo dojít ke snížení nebo zrušení dojednaných „benefitů“ obsažených v PKS ČD, a. s., na rok 2019.

Dnes (25. 10. 2019) se na GŘ ČD uskutečnilo jednání mezi zástupci vedení Českých drah a Jihomoravského kraje, které se mimo jiné týkalo také problematiky uznávaní „režijek“ v Jihomoravském kraji. Na jednání byl přizván také 1. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. V průběhu obtížného téměř tříhodinového jednání došlo k dohodě na tom, že i ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem budou platit „režijky“ v kombinaci s časovým příplatkem ČD (podobně jako je tomu v současnosti u komerčních vlaků ČD).

„Jsem rád, že jsme se v jednání s Českými drahami posunuli směrem k vzájemné dohodě na některých dosud nevyjasněných pravidlech v rámci IDS JMK. Zejména díky oboustrannému vstřícnému přístupu tak budeme moci od ledna 2020 zajistit co nejpřehlednější cestování v rámci železniční dopravy v Jihomoravském kraji,“ uvedl po jednání náměstek hejtmana Roman Hanák.

Dnes (v úterý 22. 10. 2019) v odpoledních hodinách se uskutečnilo další společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD a odborových organizací působících na železnici za účelem vyjasnění právního výkladu příslušných ustanovení Tarifu „režijního jízdného“, která upravují další postup v situaci, kdy podle ust. § 2, odst. 3) písm. a) až e) Tarifu je platnost režijky v daném vlaku vyloučena.

Dnes (17. 10. 2019) se na půdě MD ČR uskutečnilo společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD, a. s., a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod a to s následujícím výsledkem:

Dva měsíce před zahájením platnosti nového jízdního řádu informovaly dnes (v úterý 15. 10. 2019) České dráhy o novinkách, které přinese v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě. V mezistátní dopravě to je především rozšíření provozu mezistátních vlaků do Polska (budou zavedeny nové vlaky a přímé spoje do nových destinací v Polsku, např. do Przemyśle) a obnovení tradičního vlaku Vindobona (od května 2020) v trase Berlín - Praha - Brno - Wien – Graz; vlak budou obsluhovat české jednotky railjet.

Vážené kolegyně a kolegové, dne 13. září 2019 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika sešli zástupci všech odborových centrál působících na železnici za účelem dohody na společném stanovisku k návrhu MD ČR ze dne 3. září 2019 na 16. změnu Tarifu „režijního jízdného“. Společné stanovisko všech odborových centrál k tomuto návrhu MD ČR bylo téhož dne zasláno na MD ČR, ČD, ČD Cargo a SŽDC a obsahovalo zejména podmíněný souhlas s návrhem MD ČR na zachování stávající výše prolongačních poplatků na příští tři roční prolongační období, a nesouhlas s návrhem MD ČR na doplnění nového ustanovení do Tarifu, které by umožňovalo v případě dohody objednatele (kraje) a ČD vyloučit platnost „režijek“ prakticky u všech regionálních vlaků ČD.

V pondělí 30. 9. 2019 došlo ke společnému jednání odborových centrál v Berouně, jehož cílem bylo dokončení společného protinávrhu PKS SŽDC na rok 2020, který předložil zaměstnavatel 28. 8. 2019. Všechny OC přistoupily k jednání s požadavky věcnými a konstruktivními. Většinu názorů odborových centrál se nám podařilo zapracovat už po jednání 19. 9. 2019.

Na konferenci Green Train (Zelený vlak), která se konala 26. září v Nymburce, vystoupil za ministerstvo dopravy Jindřich Kušnír. Ve svém vystoupení konstatoval, že stát se bude snažit, aby vzrostl podíl nákladní přepravy na železnici. V současné době přepravuje železnice přibližně 22 procent nákladů, po silnici se přepravuje 70 procent, zbytek se přepravuje po vodě nebo letecky. Vzrůst nákladní přepravy po železnici by měl být umožněn například výstavbou vysokorychlostních tratí, výstavbou terminálů a podporou kombinované přepravy.

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor