OBZOR ke stažení

Odborové sdružení železničářů podepsalo s Kooperativa pojišťovnou, a. s., „Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění” (dále jen „Dohoda”) pro členy OSŽ. Tato dohoda obsahuje exkluzivní a výhodné podmínky pro členy OSŽ. Výhodnost podmínek je podmíněna zejména skutečností, že tento produkt je nabízen všem členům OSŽ. Jedná se o soukromá produktová zvýhodnění u následujících produktů, které nesouvisí s výkonem práce:

Odborovým organizacím v České republice přestali po více než čtvrt století ubývat členové, píší Klára Čeperová a Petr Kučera na webu Aktuálně.cz ze dne 14. února. Jak je dále v tomto článku uváděno, zájem zaměstnanců o odborovou organizovanost v posledních dvou letech roste, takže příliv nových členů je vyšší než odchody těch dosavadních.

AKTUALIZOVÁNO - Srážka vlaku Eurocity s regionálním spojem, která se stala v pondělí 12. 2. 2018 krátce před 13. hodinou u Leobenu v Horním Štýrsku, si vyžádala jednoho mrtvého a 22 zraněných (podle prvotních informací). Eurocity EC 216 směřoval ze Štýrského Hradce (Graz) do německého Saarbrückenu. Jak informoval na svých webových stránkách v 16.13 h rakouský deník Die Presse, příčina neštěstí nebyla prozatím zjištěna, ví se jen, že došlo k boční kolizi obou vlaků. Rakouské orgány vyslaly na místo tři hasičské vozy se 42 pracovníky a sedm vozidel. Srážka obou vlaků poškodila rovněž stožáry a vrchní vedení. Vagon, patřící Deutsche Bahn (Německé dráze), byl po celé boční straně poškozen. Spolkový kancléř Sebastian Kurz (ÖVP), šéf Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) Andreas Matthä a další činitelé již vyjádřili poškozeným cestujícím svou soustrast.

Po dlouhých letech čekání a napětí, jaký další osud čeká havířovskou nádražní budovu (původně určenou ke zbourání), bylo koncem ledna rozhodnuto: „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, přičemž počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu,“ řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý 30. ledna 2018 před novináři. Cílem SŽDC i města (potvrzeném ve společně přijatém memorandu) je zahájit komplexní rekonstrukci ještě v letošním roce.

Školení k podnikové smlouvě Českých drah organizovalo vedení PV OSŽ při ČD, a. s., v měsíci lednu. Nosným tématem všech šesti školení, provedených v celé republice, bylo vysvětlení změn v PKS pro rok 2018 oproti předcházejícímu roku a vysvětlení novinek. Současně byly přítomní zástupci ZV OSŽ z jednotlivých organizačních jednotek informováni ze strany členů PV OSŽ při ČD o aktuálních otázkách v činnosti OSŽ a o událostech, které OSŽ čekají v roce 2018. Ze strany pracovníků ekonomicko-sociálního oddělení (ESO) OSŽ-Ú byly podány také informace, týkající se změn v pracovněprávních předpisech, novelizace NOZ, jakož i změn ve vnitřních předpisech OSŽ. Závěrečná část každého školení byla věnována diskusi a dotazům.

Vláda ve středu 7. 2. 2018 podpořila novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes vyžádá každá infrastrukturní stavba. Novela zákona urychlujícího pomalou výstavbu dálnic a i dalších staveb by mohla začít platit ještě letos. „V minulých letech byla zastavena příprava a zahajování nových staveb dálnic a proto jsme v posledních čtyřech letech nemohli mnoho nových dálnic otevřít. Soustředili jsme se hlavně na rozhýbání přípravy a zahajování staveb nových. Neúnosná je dnes zejména délka přípravy staveb, která dosahuje až neuvěřitelných 13 let, po kterých je možné vůbec začít stavět,“ uvádí ministr Dan Ťok v Tiskové zprávě Ministerstva dopravy ČR.

Zaveďme centrální řízení provozu a údržby! Cílem tohoto manažerského rozhodnutí, které připravuje člen představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek Ing. Miroslav Kupec, je především zefektivnit systém řízení odboru kolejových vozidel. Doteď řídili provoz a údržbu vrchní přednostové DKV a některá DKV podle mínění vedení Českých drah postupovala „samostatně a nekoordinovaně“. Nově se tedy tyto dvě činnosti oddělí a budou podléhat jiným odborům na generálním ředitelství, upozorňuje dále server Zdopravy.cz s tím, že nejviditelnější změnou bude zánik pěti dep, a to: v Plzni, Praze, Brně, Olomouci a České Třebové. „Změna organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku (UTSM) od 1. 2. 2018“ se dotkne zhruba 50 zaměstnanců na manažerských a úřednických pozicích, nicméně v době od 1. 2. do 30. 6. 2018 mají být ještě stávající DKV zachována.

Zásadní informací je v tuto chvíli to, že „staré režijky“ platí až do doby provedení prolongace pro 2018 a to za podmínek platných v roce 2017, včetně nutnosti mít v komerčních vlacích buď evidenční lístek nebo místenku s rozdružením ČD, SŽDC, ostatní. Začátek prolongačního období na rok 2018 bude teprve vyhlášen („Prolongačním rozkazem“ – Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD). Kdy se tak stane, ale není zatím jasné, odklad jde na vrub tahanicím o penzisty.

Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona urychlující pomalou výstavbu dálnic. Po dohodě v poslanecké sněmovně vznikl kompromisní návrh, který má za cíl zkrátit dobu přípravy staveb. Návrh obsahuje i konkrétní výčet prioritních dálnic a železnic (viz příloha níže), kterých se má urychlení výstavby týkat. Hlavním nástrojem pro zrychlení výstavby je institut tzv. předběžné držby, který umožní stavět ještě předtím, než budou vykoupeny nebo vyvlastněny všechny pozemky pod budoucí dálnicí. Druhým návrhem je, že se územní řízení u vyjmenovaných staveb povede vždy jeden specializovaný stavební úřad v kraji, který celý proces urychlí. Přílohou novely je také výčet dálničních staveb, který obsahuje páteřní dálniční síť, hlavní železniční koridory nebo vysokorychlostní tratě. Návrhem novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se nyní bude zabývat poslanecká sněmovna ve svých výborech.

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 po 14. hodině informovala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), že byla na SŽDC podepsána nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019.

V právě uplynulém roce 2017 významně vzrostl počet mimořádných událostí (MU) na železnici. Podle statistik Drážní inspekce došlo v roce 2017 na železnici k 4655 mimořádným událostem, což je nejvyšší počet za uplynulých deset let. V porovnání s rokem 2016 je to více o 530 mimořádných událostí. O dvě procenta v meziročním srovnání sice klesl počet střetnutí na železničních přejezdech, počet usmrcených však v tomto případě vzrostl o téměř čtvrtinu.

Prioritou Ministerstva dopravy (MD) bude urychlit přípravu a výstavbu dopravních staveb, zejména pak zásadně pokročit směrem k dokončení páteřní dálniční sítě a dobudování obchvatů na silnicích I. třídy. Do dopravně správních agend MD ČR zavede elektronizaci a usnadní komunikaci občanů s úřady. Na železnici MD ČR pustí konkurenci a podpoří přesun nákladní dopravy na koleje. Ministerstvo dopravy ČR také urychlí přípravu vysokorychlostních tratí a projektů ke zlepšení plavebních podmínek u vodních dopravních cest, tolik citace dnes zveřejněného Kompletního znění části doprava programového prohlášení vlády. Níže přinášíme stručný výtah.

Právě přítomno: 151 hostů a žádný gestor