OBZOR ke stažení

Členové Dozorčí rady ČD, a. s., na svém zasedání ve čtvrtek 19. 9. 2019 zvolili Pavla Kysilku předsedou tohoto orgánu, potvrdil mluvčí ČD Radek Joklík. Pavel Kysilka ve funkci předsedy DR ČD nahradil Karla Pospíšila, který kandidoval do představenstva společnosti (ČD). Jedním z prvních úkolů Dozorčí rady ČD pod vedením Pavla Kysilky bude v příštím týdnu (25. 9.) volba dvou členů představenstva. Podle informací z médií Výběrová komise vybrala šest kandidátů na doplnění dvou míst v představenstvu Českých drah. Do výběrového řízení se původně přihlásilo přes 30 zájemců.

V pátek 13. září 2019 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika uskutečnilo společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici. Jednání bylo svoláno za účelem dohody na společném stanovisku odborových centrál k návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti ČD, zaměstnanců s. o. SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy, pro období od 15. 12. 2019, který byl odborovým centrálám zaslán k vyjádření dopisem MD ČR dne 3. září 2019.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) doporučil na post předsedy Dozorčí rady Českých drah bývalého viceguvernéra České národní banky a někdejšího generálního ředitele České spořitelny Pavla Kysilku. „Řídícímu výboru a Dozorčí radě České dráhy jsem se rozhodl doporučit na pozici předsedy dozorčí rady Ing. Pavla Kysilku, CSc. Je to makroekonom s velkou zkušeností s hospodařením tak významné společnosti jako jsou ČD, a. s. Ví, jaké kroky je třeba dělat k udržení a dalšímu zlepšování ratingu ČD a jak přistoupit k chystané liberalizaci trhu na železnici,“ citují média ministra Kremlíka. „Potřebujeme zkušené profesionály do vedení ČD a Pavel Kysilka je jedním z nich!“ dodal Kremlík.

Úsek mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem by mohl být první, kde by měla být zahájena stavba pilotního úseku vysokorychlostní tratě (VRT). Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou vydala SŽDC 3. září. Uvedený úsek byl vybrán především z toho důvodu, že je důležitou součástí páteřní VRT Praha – Brno – Ostrava. V této souvislosti podepsala v srpnu Správa železniční dopravní cesty smlouvy s Moravskoslezským a Olomouckým krajem, které jsou nezbytné pro aktualizaci Zásad územního rozvoje v obou regionech.

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období (PKS) od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 a o návrhu nové PKS od 1. 1. 2020. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení těchto jeho návrhů.

(AKTUALIZOVÁNO) Ve věku nedožitých 76 let zemřel náhle ve čtvrtek 1. srpna 2019 dlouholetý člen a funkcionář OSŽ, naposledy člen Republikové rady seniorů OSŽ, Karel Hybš. Pohřeb se uskuteční ve středu 7. srpna 2019 ve 13.20 h v Malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Největší český železniční dopravce v letošním prvním pololetí přepravil více než 91,6 milionu zákazníků, což je oproti loňskému roku, kdy České dráhy za celý rok přepravily více než 179 milionů zákazníků, meziroční růst o 2,5 %. Na klíčových relacích jako Praha – Ostravsko, Praha – Brno, Praha – Hradec Králové, Praha – České Budějovice, Praha – Olomouc nebo Praha – Ústí nad Labem přitom dosáhly České dráhy dvouciferných nárůstů počtu cestujících.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se ohrazuje proti tvrzením týkajícím se možných příčin nedělního vykolejení vlaku u Mariánských Lázní, která se objevila v poslední době v některých médiích. Zavedení traťové rychlosti 30 km/h odpovídá profilu a z projektu plynoucím technickým parametrům provizorní tratě, která byla vybudována z důvodu výstavby silniční komunikace. SŽDC tímto krokem vyšla vstříc požadavkům dopravců tak, aby se v daném úseku nemusela uskutečnit téměř půlroční nepřetržitá výluka. Proto byla vybudována přeložka trati, která byla od počátku projektována na 30 km/h.

Dopravce Städtebahn Sachsen je malý nestátní dopravce (vznikl v roce 2010), který od roku 2014 zajišťuje v rámci smlouvy o závazku veřejné služby vlakovou dopravu na neelektrizovaných tratích v Sasku, v regionu Drážďan pro Dopravní svaz Horní Labe (VVO). Zaměstnává 85 pracovníků a provozuje 15 jednotek Desiro.

(AKTUALIZOVÁNO) S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v pondělí 15. 7. 2019 navždy opustila naše kolegyně a kamarádka Jana Štanclová. Zemřela po dlouhé těžké nemoci. Jana Štanclová byla více než 20 let předsedkyní základní organizace OSŽ v České Třebové, členkou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, členkou Ústředí OSŽ a za České dráhy také kolektivním vyjednavačem. V Janě jsme ztratili skvělou kolegyni, vždy ochotnou pomoci, ale hlavně vždy usměvavou a pohodovou kamarádku.

Jako technicky a stavebně nepoužitelné označuje žaloba Dětí Země pozemek, na němž má vzniknout nové brněnské hlavní nádraží (na snímku). Územní rozhodnutí pro odsun nádraží v Brně vydal úřad Brno-střed v září 2013 a loni v prosinci ho potvrdil Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Podle žaloby je však toto rozhodnutí nezákonné. Žalobou se bude zabývat Krajský soud v Brně, který by měl rozhodnout do tří měsíců.

Mezinárodní oddělení (MO) OSŽ-Ú v Praze nabízí uplatnění na pozici organizačního pracovníka, zabývajícího se organizováním a administrací rekreací a sportovních a kulturních akcí pro železničáře. Pro ty, kdo by měli zájem stát se součástí týmu mezinárodního oddělení OSŽ-Ú v Praze, je určena následující nabídka.

Právě přítomno: 182 hostů a žádný gestor