OBZOR ke stažení

Dnes, 24. září 2018, se v odpoledních hodinách ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce v Praze uskutečnilo 145. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR), neboli tripartity, kde jedním z projednávaných bodů byla i situace v železniční dopravě. Jako zástupce Asociace samostatných odborů (ASO) v RHSD ČR, kde OSŽ zastupuje železniční sektor, jsem na tomto jednání prezentoval stanovisko Asociace samostatných odborů (viz níže), které je jakýmsi souhrnem nejdůležitějších aktuálních požadavků odborových organizací působících na české železnici.

Představenstvo ČD, a. s., v pondělí 24. 9. 2018 odvolalo Pavla Krtka, M.Sc., z dozorčích rad dceřiných společností ČD Cargo, a. s., a DVI, a. s. Zároveň byli Ing. Martin Bělčík a Ing. Ludvík Urban odvoláni z dozorčí rady ČD-Informační systémy, a. s., a Ing. Martin Bělčík také z dozorčí rady VUZ, a. s. Tyto změny, které jsou v souladu se smlouvami o výkonu funkcí v představenstvu ČD, a. s., navazují na nedáno provedené změny v představenstvu mateřské společnosti ČD, kdy odvolaní členové nyní odcházejí také z dozorčích rad 100% vlastněných dceřiných společností.

Ministerstvo dopravy odhalilo, na jakých tratích čeká v příštích měsících České dráhy obhajování kontraktu na provoz dálkových vlaků, píše server zdopravy.cz (Stát odhalil, které dálkové vlaky nabídne k provozu i konkurenci Českých drah) s tím, že nový seznam zveřejnilo ministerstvo ve Zprávě o železničním trhu, kterou dnes odpoledne bude projednávat tripartita. Podle serveru zdopravy.cz půjde o dálkové linky, u kterých již dříve projevili alternativní dopravci zájem o provoz.

Dozorčí rada Českých drah na svém mimořádném zasedání, které proběhlo v úterý 18. září, odvolala z funkce člena Představenstva ČD, bývalého generálního ředitele ČD Pavla Krtka (který po svém odvolání z funkce předsedy Představenstva ČD nepřijal post místopředsedy tohoto orgánu) a za nového člena Představenstva zvolila Radka Dvořáka (na snímku ČD).

Bývalý generální ředitel Českých drah Pavel Krtek dnes oznámil, že opustí vedení státní firmy, v úterý ho přitom dozorčí rada společnosti jmenovala místopředsedou představenstva ČD. Informaci jako první dnes (14. 9. 2018) odpoledne přinesl server zdopravy.cz (Pavel Krtek opustí České dráhy úplně, stát musí hledat třetího do vedení). Podle deníku bude muset předseda Dozorčí rady Českých drah Petr Moos svolat mimořádnou dozorčí radu.

Představujeme kandidáty OSŽ na členy Dozorčí rady ČD Cargo, a. s., pro volby, které se budou konat ve dnech 22. - 25. října 2018. Kandidáty za OSŽ jsou: Radek Nekola – předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, Bc. Marta Urbancová – tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a Petr Skrečka – člen Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo.

(AKTUALIZOVÁNO) Pavel Krtek skončil v čele představenstva Českých drah, nahradil ho Miroslav Kupec (na snímku), rozhodla na svém dnešním (11. 9. 2018) zasedání Dozorčí rada Českých drah. Pavel Krtek zůstává místopředsedou představenstva společnosti. Dozorčí rada Českých drah dále odvolala z představenstva podniku Martina Bělčíka a Ludvíka Urbana, na dvě neobsazená místa bude vypsáno výběrové řízení.

Ve dnech 27. - 29. 8. 2018 se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a. s. Na tomto jednání byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019. Také byl zvolen rozšířený tým, který se bude podílet na zpracování prvotního protinávrhu. Vzhledem k tomu, že ve dnech 22. - 25. 10. 2018 budou ve společnosti ČD Cargo, a. s., probíhat volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady, bude návrh PKS 2019 předložen až po uskutečnění těchto voleb. Očekáváme předložení návrhu poslední říjnový týden.

Skupině České dráhy se v prvním pololetí roku 2018 dařilo a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) skončila své hospodaření se ziskem 262 milionů korun, uvádí dnes zveřejněná tisková zpráva. Úspěšná byla také při obhajobě mezinárodního ratingu od agentury Moody‘s, která na jaře potvrdila rating v investičním pásmu na stupni Baa2 se stabilním výhledem. Zisk Skupiny ČD byl před zdaněním a úroky (EBIT) v pololetí 2018 meziročně vyšší o více než 300 milionů korun a dosáhl 1,2 miliardy korun. „Přispěl k tomu zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech podnikání. Tedy v osobní i v nákladní dopravě,“ upřesňuje Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s.

V červenci roku 2015 se v železniční stanici Studénka stala mimořádně tragická nehoda se třemi mrtvými a sedmnácti zraněnými cestujícími včetně strojvedoucího. Na přejezdu zabezpečeném závorami tenkrát došlo ke srážce vlaku Pendolino s kamionem, řízeným polským řidičem. Ten na přejezd vjel navzdory tomu, že bylo v činnosti zabezpečovací zařízení a uzavíraly se závory. V reakci na tuto skutečnost předložila letos v červenci SŽDC komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce (na snímku) mimoúrovňovým křížením. Tento záměr podporuje ministr dopravy DanŤok a k jeho schválení je nutné mimo jiné rovněž souhlasné stanovisko zastupitelů města Studénka ke změně územního plánu města.

V úterý 28. srpna 2018 v dopoledních hodinách se na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) uskutečnila plánovaná schůzka zástupců odborových centrál působících u Českých drah s vedením ministerstva a předsedou Dozorčí rady ČD Petrem Moosem. Za MD ČR se schůzky zúčastnili mj. ministr dopravy Dan Ťok a jeho náměstci Tomáš Čoček a Ladislav Němec. Na programu jednání byly informace o záměrech nové DR ČD na nejbližší období a zde došlo k předběžné dohodě, že předseda DR Petr Moos se ještě před příštím jednáním DR ČD sejde ke konzultaci se zástupci zaměstnanců v DR ČD.

Evropská federace pracovníků v dopravě (European Transport Workers Federation - ETF) na svém V. kongrese v květnu 2017 v Barceloně schválila jako jeden z hlavních bodů svého pracovního programu pokračování boje proti sociálnímu dumpingu „FAIR TRANSPORT EUROPE CAMPAIGN 2.0“. Železniční sekce ETF tím získala mandát k vypracování a realizaci akčního plánu "Stop dumpingu – za bezpečnou a sociální železniční dopravu v Evropě“. Akční plán je strukturován do tří fází (plus závěrečná fáze hodnocení) a pokrývá celé období trvání pracovního programu Železniční sekce do dalšího kongresu, tj. v letech 2017-2022.

Právě přítomno: 218 hostů a žádný gestor