OBZOR ke stažení

Ve věku nedožitých 73 let nás dne 7. března 2019 opustil náš dlouholetý kamarád Oldřich Pařízek. Olda byl členem OSŽ a zastával v něm funkci předsedy ZV OSŽ Depa kolejových vozidel v Plzni, byl členem Ústředí OSŽ a Republikové rady Dep kolejových vozidel OSŽ. Vždy rázně, promyšleně a slušně vystupoval a prosazoval své názory a náměty.

České dráhy budou i nadále, dalších deset let od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, zajišťovat provoz na 4 expresních a 3 rychlíkových linkách. Přímé zadání na zajišťování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální zveřejnil ve čtvrtek 7. března 2019 na úřední vývěsce (formou oznámení) odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR. Na deset let získaly České dráhy provoz na linkách: Ex1 Praha – Ostrava/Bohumín (Polsko/Slovensko), Ex3 Praha – Brno – Břeclav (Maďarsko/Rakousko), Ex4 Břeclav – Bohumín, Ex5 Praha – Děčín (Německo), R15 (Praha – Ústí nad Labem – Cheb), R19 (Praha – Česká Třebová – Brno) a R20 (Praha – Děčín).

Drážní úřad, tak jako další instituce, bedlivě sledují vývoj mimořádných událostí na železnici. Bez ohledu na nešťastné události minulých dnů připravuje dlouhodobě Drážní úřad několik opatření, která napomohou k eliminaci chyb, stojí v tiskové zprávě vydané Drážním úřadem ve středu 6. 3. 2019.

Předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Miroslav Kupec, dnes (ve středu 6. 3. 2019) svolal schůzku se zástupci úseku provozu, aby zhodnotili dosavadní mimořádné kontroly výkonu služby strojvedoucích a hledali další možnosti, které by pomohly předcházet mimořádným událostem, k nimž došlo v posledních dnech. „Naším cílem není trestat, ale společně hledat cesty, jak bezpečnost železnice zvýšit. I proto jsem si pozval několik strojvedoucích z regionálních a dálkových vlaků, abych se přímo od nich dozvěděl, kde oni vidí hlavní problémy, které mohou mít na bezchybný výkon jejich služby vliv,“ řekl po jednání Miroslav Kupec a shrnul závěry dnešního jednání do šesti následujících bodů:

Vážený pane tajemníku, vaše žádost o prodloužení možnosti nosit bundokošile byla na odboru 14 projednána a bylo rozhodnuto znovu doplnit tuto možnost do procesního listu O-02 Stejnokroje za těchto podmínek: Nošení bundokošile bylo prodlouženo do konce roku 2019 pro zaměstnance vlakového doprovodu na vlacích Os a Sp a pro pokladníky ve stanicích a zastávkách na regionálních tratích. Uvedené zapracujeme do procesního listu O-02 Stejnokroje s účinností od 15. 3. 2019, stojí v dopise, kterým Ing. Zuzana Čechová Ph. D., ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace, informuje tajemníka Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD Antonína Leitgeba o prodloužení možnosti nosit bundokošile.

Tak nějak pomyslně by se dalo říct, že skončila éra jednoho odborového zařízení na Moravě. Mluvím o Klubu železničářů v Brně, o zařízení, které žilo odborovým duchem volnočasových aktivit od roku 1948. Historie praví o začátcích v paláci Typos ve velkém sále, který dával prostor všem kulturním složkám, které postupně klub sdružoval. Nebylo to jen amatérské divadlo, ale bezpočet folklorních a hudebních těles, které se pod křídly klubu realizovaly.

Dva nové soubory jsou od 12. února na webu OSŽ. Za prvé v nabídce „O nás“ naleznou zájemci pod titulkem Proč být v odborech - OSŽ? text, který informuje o tom, co zabezpečují odbory, a to jak na celostátní, tak i na podnikové či místní úrovni. Text obsahuje souhrn toho, co konkrétně OSŽ svým členům nabízí. V podstatě jde o soupis všech benefitů. „Text je ke stažení i ve formátu PDF, takže si jej může kdokoliv stáhnout,“ zdůrazňuje předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

V uplynulém týdnu zaznamenaly České dráhy tři mimořádné události, které přiměly vedení tohoto podniku ke svolání mimořádné porady, na které chce generální ředitel ČD Miroslav Kupec řešit opatření, která by měla opakování podobných událostí v maximální možné míře zabránit.

(AKTUALIZOVÁNO) Po dlouhých a náročných jednáních se zástupci obou stran ve středu 20. února 2019 dohodli na definitivním znění Podnikové kolektivní smlouvy ZSSK Cargo na léta 2019 až 2020. V nové PKS budou zachované všechny dosavadní benefity nad rámec zákoníku práce a k nim přibydou i některé nové. Nejdůležitějším dohodnutým bodem PKS 2019-2020 je zvýšení tarifních mezd od 1. 7. 2019 o 50 euro, což pro ZSSK Cargo ještě v letošním roce představuje růst nákladů o 2,2 milionů EUR. Další milióny EUR vyplatí zaměstnavatel na příplatky a rekreační poukazy.

Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard dnes (v pátek 22. 2. 2019) na hlavním plzeňském nádraží, přímo na palubě moderní elektrické jednotky Českých drah RegioPanter, podepsali smlouvu na 15letý provoz linky P2 Klatovy - Plzeň - Beroun. České dráhy plánují na linku P2 Klatovy - Plzeň - Beroun nasadit od prosince 2021 nové elektrické bezbariérové jednotky s klimatizovaným interiérem. Spoje linky P2 nabízejí velmi rychlé spojení důležitých center Plzeňského kraje se západní částí Středočeského kraje. Díky novému Ejpovickému tunelu trvá cesta osobními vlaky mezi centrem Rokycan a Plzně pouhých 16 minut.

Od roku 2015 označují České dráhy své vlaky logem „Národní dopravce“. K jeho oficiální registraci však došlo až nyní, kdy Úřad průmyslového vlastnictví toto označení Českým drahám zaregistroval. Úřad současně zamítl námitky konkurence, která si toto označení rovněž přisvojovala. Oznámil to ve svém čtrnáctideníku časopis Českých drah Železničář. Dopravce doplnil, že je jediným subjektem v České republice, který může označení používat.

Vznikla nová důchodová komise! Ta by se měla zaměřit na řešení nižších penzí žen a na dřívější důchody u fyzicky náročných profesí. Podle ministryně Jany Maláčové by se komise měla věnovat i příjmům důchodového systému, sejít se má poprvé v pátek 22. února. Zástupce v ní mají sněmovní a senátní kluby, odbory, zaměstnavatelé, akademici i neziskové organizace. ASO (Asociaci samostatných odborů) bude zastupovat místopředseda ASO MUDr. Martin Engel s tím, že je dohodnuto, že předložené materiály budou konzultovány s odborným poradcem OSŽ Ing. Miroslavem Járou.

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor