vyhodnocení  2 sportovních her seniorů, které se konaly  v Rajeckých  Teplicích.

Družstvo seniorů  Moravskoslezského kraje  obdrželo  za své sportovní výkony   v různých sportovních disciplínách  pohár za 1 místo. Tento pohár  bude uložen na  ZV Ostrava  a všichni senioři obdrželi  diplom  jako ocenění za dobrou reprezentaci.

Nejprve  seniorům poděkoval  předseda  RS  Kurt Mužík  a také  pohovořil o plánech  na příští rok  co se týká rozšíření rekreace pro seniory a jízdních výhodách  a jejich využití. Senioři zase naopak mohli vznést  připomínky  k průběhu her a práci OSŽ . Nejvíce  seniorům  ztěžuje práci  rozdělení  do 3 „kast„!

Předsedkyně  OSŽ  OSTRAVA  paní  Iva Strbačková  převzala od paní Dany Polaškové  = POHÁR =  a rovněž poděkovala za  dobrou reprezentaci  všem zúčastněným a popřála do dalších let hodně zdraví  a  také další sportovní i životní  úspěchy .

Po oficiální části schůzky  následovala  volná diskuze, kde si senioři předávali zkušenosti a hovořili o plánech na příští rok.

 

 př  seniorů  OSŽ  Ostrava hl.n.

 Čiklová  Helena

 

 

 

Právě přítomno: 333 hostů a žádný gestor