Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

V souladu se schváleným Harmonogramem příprav VIII. sjezdu OSŽ v roce 2021 vyhlašuje Ústředí OSŽ volby do ZV ZO OSŽ. Vzhledem k závažné epidemiologické situaci ve smyslu zákona č. 191/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, rozhodla Porada předsedy OSŽ na svém jednání 12. 10. 2010 zrušit jednání Ústředí OSŽ dne 21. 10. 2020.

Porada předsedy zároveň vyhlásila elektronické hlasování per rollam o vyhlášení voleb do ZV ZO OSŽ. Volby se mohou uskutečnit ode dne vyhlášení, tj. od 21. 10. 2020, nejpozději však do 31. 3. 2021. Protokol o volbě do ZV ZO OSŽ musí být doručen na sekretariát OSŽ-ústředí nejpozději do 15. 4. 2021.

Manuál pro volby do ZV ZO OSŽ a vzory volebních protokolů pro jednotlivé typy voleb jsou ke stažení na webu OSŽ ve složce „Volby do ZV ZO OSŽ“ a rovněž budou elektronicky rozeslány všem předsedům ZO OSŽ.

PhDr. Helena Svobodová, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor