Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Ve spolupráci s lektory agentury e-genesis, s.r.o. připravilo Ú- OSŽ pro své členy další sérií školení zaměřených na získání, resp. rozšíření znalostí práce na PC. Na letošní rok jsou naplánovány pouze 3 třídenní semináře.

 

Hovoříme s Bc. Jaroslavem Pejšou,
předsedou Odborového sdružení železničářů

 

Ke svému prvnímu zasedání v roce 2017 se v úterý 10. ledna, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, sešlo Představenstvo OSŽ. Po tradiční kontrole plnění úkolů následovaly informace ze zásadních jednání, kterým tentokrát dominovalo avizované středeční (11. 1. 2017) zasedání dopravní tripartity, které má na programu i „Zprávu o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy“ „Protože se malá koaliční rada nedohodla, měli se tím včera zabývat předsedové koaličních stran, ale jak to dopadlo, zatím nevíme a dozvíme se to až zítra odpoledne,“ uvedl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša s tím, že ministerstvo dopravy stále na vlakopůjčovnách trvá. „Takže asi tušíte, co nás zítra odpoledne čeká, ale na koleje si kvůli tomu lehat nebudeme…“

„Rádi bychom našli cestu, která bude co možná nejvhodnější jak pro kraje, tak i pro stát," uvedl ministr dopravy Dan Ťok ve čtvrtek 5. 1. 2017 v podvečer na brífinku po skončení jednání ministra dopravy a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové s vedením Asociace krajů ČR (kromě předsedkyně Rady Asociace krajů Jany Vildumetzové se jednání zúčastnili i hejtman Jihočeského kraje a 1. místopředseda Rady Jiří Zimola, hejtman Libereckého kraje a místopředseda Rady Martin Půta a hejtman Plzeňského kraje a člen Rady Josef Bernard.).

Změnami v programu - z důvodu souběžně probíhajícího kolektivního vyjednávání u SŽDC, ČD Cargo a u DPOV („Složité jednání s totožným výsledkem jako u ČD, včetně nárůstu mezd,“ komentoval podpis kolektivní smlouvy v DPOV po telefonu člen Ústředí OSŽ Milan Kovacs) - začalo ve středu 21. 12. 2016 poslední letošní zasedání Ústředí OSŽ, které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Informace ze zásadních jednání tak z důvodu kolize s jinými zasedáními byly předřazeny informacím o přípravách Sjezdu OSŽ v příštím roce v Ostravě. Dlužno dodat, že o to více bylo jednání Ústředí OSŽ akční (v průběhu zasedání se členové Ústředí například dozvěděli informaci o tom, že byla uzavřena kolektivní smlouva u společnosti SŽDC; více v článku 5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 21. 12. 2016 v 11:30 hod. podepsáno) a dělné (řeč byla i o stavu a průběhu kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo - viz samostatný článek PV OSŽ ČD Cargo nesouhlasí, aby se otevíraly nůžky v odměňování u zaměstnanců ve stejných pracovních pozicích ve společnostech, které patří do jedné skupiny

Mimořádně už od osmi hodin ráno, a to z důvodu pokračujícího kolektivního vyjednávání u společností ČD a ČD Cargo, jednalo v úterý 6. 12. 2016, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Představenstvo OSŽ. Zasedání z důvodu nepřítomnosti předsedy OSŽ moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Po nezbytné kontrole plnění úkolů (koordinační schůzka USIC, zasedání železniční sekce ETF, protokol o volbách do ZO OSŽ, návrh zahraniční pracovní cesty, informace z jednání Ústřední sportovní komise…) následoval blok Informací ze zásadních jednání, kterým dominovaly především informace z probíhajícího kolektivního vyjednávání.

Ústředí Odborového sdružení železničářů, nejvyšší orgán Odborového sdružení železničářů mezi sjezdy, je silně znepokojeno situací vzniklou po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Ze změny zákona vyplývá faktická povinnost objednatele veřejné dopravy vyloučit z nabídkového řízení dopravce, který nemá zaknihované akcie.

Další z pravidelných jednání Ústředí OSŽ, které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, dne 23. listopadu, bylo poznamenáno napětím vzniklým v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jak v úvodním bloku informací ze zásadních jednání uvedl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, tento zákon sice vstoupil v platnost již 1. 10. 2016, ale teprve nyní se začíná hledat řešení.

Ústředí OSŽ na svém zasedání 12. 9. 2016 odsouhlasilo vznik šesti komisí pro sjezd v roce 2017, de facto tak odstartovaly přípravy VII. sjezdu OSŽ, který se bude konat v roce 2017 v Ostravě. V současné době už jsou komise (Komise organizační, Komise pro strukturu, Komise pro Stanovy OSŽ, Komise pro hospodaření, Komise pro volební řád, Komise pro návrh usnesení sjezdu OSŽ) personálně obsazeny, na nejbližším zasedání Ústředí OSŽ (ve středu 26. října 2016) bude již členům Ústředí OSŽ předložen jmenný seznam členů komisí pro sjezd OSŽ v roce 2017.

Netradičně v pondělí (10. 10. 2016) se v Praze sešlo Představenstvo OSŽ. Jednání, které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša (na snímku), se tentokrát neslo ve znamení příprav na Sjezd OSŽ v roce 2017 (například v rámci kontroly plnění úkolů se mluvilo o složení komisí pro sjezd, respektive o schváleném volebním klíči delegátů na sjezd OSŽ v roce 2017) a také letošních krajských voleb, které se konaly 7. a 8. 10. 2016.

Schválením ověřovatelů (Petr Kubička, František Pavlík) a zapisovatelky (PhDr. Helena Romanova) bylo v pondělí 12. září 2016 zahájeno první poprázdninové zasedání nejvyššího orgánu OSŽ – Ústředí OSŽ. Zasedání tentokrát řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku) a vlastní jednání bylo zahájeno tradiční kontrolou plnění úkolů, v níž se mimo jiné mluvilo o (zveřejnění) zprávě o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ v roce 2015 jako o splněném úkolu.

Kalendář akcí OSŽ-Ú

Podkategorie

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor