Nahoru

Pojištění odpovědnosti - pracovněprávní

V upozornění je členům OSŽ, kteří nejsou pojištěni doporučeno nepojištěným členům OSŽ, aby si bezprostředně sjednali, prostřednictvím své ZO OSŽ, pojištění odpovědnosti. Dále je zvýrazněna souvislost při poskytování právní pomoci v souladu s Řádem právní pomoci OSŽ (procentuální spoluúčast člena OSŽ při schválené právní pomoci).

 

„PŘIHLÁŠKA K POJISTNÉ SMLOUVĚ číslo 595037052-8" - včetně výše pojistných částek. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

 

V článku je zdůrazněno, že pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (prostřednictvím ZO OSŽ u Kooperativa pojišťovny, a.s.) se vztahuje na škodu, která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní poměr - pracovní smlouva /§ 33 ZP/) nebo při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce /§ 75 ZP/ nebo dohoda o pracovní činnosti /§ 76 ZP/).

 

V článku je zdůrazněna problematika náhrady škody, kdy dle ustanovení § 263 odst. 3 ZP je zaměstnavatel, s výjimkou náhrady nepřesahující 1.000,- Kč, povinen projednat s odborovou organizací předem (nikoliv pouze odborovou organizaci informovat) výši požadované náhrady škody požadované zaměstnavatelem po zaměstnanci (členovi OSŽ) a obsah dohody o způsobu její úhrady. Při projednání s odborovou organizací je nutné vždy dbát na to, že pojištěný člen OSŽ uhradí pouze skutečnou škodu v době jejího vzniku (zohlednění amortizace). Výše uvedené řeší zaměstnavatel rovněž ve svých interních předpisech.

 

V článku je upozornění, že někteří členové OSŽ (v provozních nebo v administrativních povoláních) nevyužívají své možnosti pojistit se prostřednictvím ZO OSŽ u Kooperativy pojišťovny, a.s. a nemají uzavřené „pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli“ (dále jen pojištění odpovědnosti). Dále je sděleno, že se pojištění vztahuje nejen na škodu při výkonu povolání (pracovní poměr - pracovní smlouva), ale i při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále je doporučeno, aby: pojištění členové OSŽ dodržovali termíny opakované úhrady pojistného; členové OSŽ nepodepisovali žádný písemný dokument bez konzultace s ESO OSŽ - ústředí při vzniku škodní události nebo při předložení zaměstnavatelem uznání závazku k náhradě škody; ZV ZO OSŽ, aby dle svých možností upozorňoval jednotlivé členy OSŽ na termíny úhrady pojistného a dle svých možností upozorňoval zaměstnavatele na jeho povinnost projednání s odborovou organizací.

 

V upozornění je zejména konstatováno, že pojištění odpovědnosti je určeno výhradně pro členy OSŽ (likvidace je uskutečňována prostřednictvím společnosti C.E.B.) a komunikace s C.E.B. uskutečňuje člen OSŽ a nikoliv zaměstnavatel. Dále je doporučeno, aby členové OSŽ nepodepisovali žádný písemný dokument bez konzultace a aby ZO OSŽ, dle svých možností upozorňovala zaměstnavatele na jeho povinnost projednání s odborovou organizací dle ustanovení § 263 odst. 3 ZP (nikoliv pouze odborovou organizaci informovat) výše požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1.000,- Kč u jednotlivých členů OSŽ.

 

Stávající obsah pojistné smlouvy (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli) uzavřené mezi OSŽ a Kooperativa pojišťovnou, a.s., byl od 1.1.2019 rozšířen o institut „čistá finanční škoda“.

 

Tento formulář je volně ke stažení pro členy OSŽ (kteří způsobili škodní událost) k vyplnění oznámení škodní události. Vyplněný formulář s kopií pojištění člena OSŽ a se všemi dokumenty ke škodní události se následně zasílá na společnost C.E.B. (před odesláním lze konzultovat na ESO OSŽ - ústředí).

 
 
 
Powered by Phoca Download

Právě přítomno: 404 hostů a žádný gestor