Nahoru

Pojištění odpovědnosti - pracovněprávní

Formulář Přihlášky k pojistné smlouvě (dle Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání uzavřenou mezi OSŽ a Kooperativa pojišťovna, a.s.) naleznete v kategorii PŘIHLÁŠKA K POJISTNÉ SMLOUVĚ

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (prostřednictvím ZO OSŽ u Kooperativa pojišťovny, a.s.) má výjimečné, výhodné postavení (obsah pojištění, výše pojistné částky, pojistného a spoluúčasti) a je unikátní na trhu pojištění. Vztahuje se na škodu, která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní poměr - pracovní smlouva /§ 33 ZP/) nebo při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce /§ 75 ZP/ nebo dohoda o pracovní činnosti /§ 76 ZP/). NOVĚ SE JEDNÁ O: rovnocenné používání originálů a kopií (např. skenů) písemností v problematice pojištění odpovědnosti; upřesnění vzniku pojištění a podpis pojištěnce a podpis odpovědné osoby. 

 

Tento formulář je volně ke stažení pro členy OSŽ (kteří způsobili škodní událost) k vyplnění oznámení škodní události. Vyplněný formulář s kopií pojištění člena OSŽ a se všemi dokumenty ke škodní události se následně zasílá na společnost C.E.B. (před odesláním lze konzultovat na SPO OSŽ - ústředí).

 

V článku je zdůrazněna problematika náhrady škody, kdy dle ustanovení § 263 odst. 3 ZP je zaměstnavatel, s výjimkou náhrady nepřesahující 1.000,- Kč, povinen projednat s odborovou organizací předem (nikoliv pouze odborovou organizaci informovat) výši požadované náhrady škody požadované zaměstnavatelem po zaměstnanci (členovi OSŽ) a obsah dohody o způsobu její úhrady. Při projednání s odborovou organizací je nutné vždy dbát na to, že pojištěný člen OSŽ uhradí pouze skutečnou škodu v době jejího vzniku (zohlednění amortizace). Výše uvedené řeší zaměstnavatel rovněž ve svých interních předpisech. 

 
 
 
Powered by Phoca Download

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor