Nahoru

Právní poradenství, ochrana a pomoc

V uvedeném je rozebrána problematika vnitřního předpisu, přehled nejběžnějších a nejzákladnějších vnitřních předpisů a požadavky, které jsou kladeny na vnitřní předpisy. Dále je specifikován vztah kolektivní smlouvy a vnitřního předpisu. Rovněž je věnována pozornost pracovnímu řádu jako zvláštnímu druhu vnitřního předpisu.

 

Článek se zabývá problematikou nefunkčnosti zvonku u zaměstnance v době jeho pracovní neschopnosti. OSŽ zastává názor, že zaměstnanec v pracovní neschopnosti nemusí mít funkční zvonek, ale nefunkční zvonek může nahradit jiným způsobem a ČSSZ nemůže pojištěnce sankcionovat, pokud toto nahrazení kontrolující ke kontrole nevyužije. Tento názor OSŽ byl potvrzen veřejným ochráncem práv ČR.

 

V uvedeném je rozlišena a probírána problematika shodné výdělečné činnosti pro všechny zaměstnance po dobu trvání pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a pro vybrané zaměstnance po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele (konkurenční doložka).

U všech zaměstnanců se požaduje nutný souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností u jiného zaměstnavatele a i možnost odvolání souhlasu. Jedná se o ochranu zaměstnavatele před možným ztížením jeho činnosti a ohrožením jeho podnikatelských nebo jiných záměrů z důvodu možné konkurence, kterou by pro zaměstnavatele zaměstnancova další výdělečná činnosti představovala.

A dále konkurenční doložka u vybraných zaměstnanců, její podmínky, přiměřené finanční vyrovnání a smluvní pokuta v případě porušení konkurenční doložky.

 
 
 
Powered by Phoca Download

Právě přítomno: 202 hostů a žádný gestor