Koncem listopadu bylo zahájeno vyjednávání o podobě nové podnikové kolektivní smlouvy (PKS) u podniku ČD Cargo, kde současná PKS má platnost až do konce března 2021. Jak bude jednání dále postupovat a jak se na podobě nové PKS odrazí současná hospodářská situace ovlivněná celosvětovou epidemií koronaviru? Bude se propouštět? A jak postupují práce na aplikaci Moje OSŽ? Na tyto a další otázky odpovídá Marta Urbancová, tajemnice PV OSŽ ČD Cargo a členka dozorčí rady ČD Cargo.

Zatímco České dráhy a Správa železnic již mají podepsané Kolektivní smlouvy na příští rok, u společnosti ČD Cargo platí Podniková kolektivní smlouva (PKS) až do 31. března 2021. V těchto dnech se proto pomalu rozjíždí kolektivní vyjednávání o podobě PKS na rok 2021/2022. V jakém je v současné době stadiu?
20. listopadu se uskutečnilo jednání odborových centrál a vedení společnosti ČD Cargo, které proběhlo formou videokonference. Na tomto jednání byl odborovým centrálám předán návrh PKS a souvisejících interních norem v elektronické podobě, který nyní bude z jejich strany připomínkován. 2. prosince se sejdou kolektivní vyjednavači za jednotlivé OC, aby zpracovali společný protinávrh. První jednání k návrhu PKS ČDC 2021/2022 spolu se zástupci vedení společnosti se uskuteční 10. prosince. Za OSŽ byl zvolen vyjednávací tým ve složení Radek Nekola, Marta Urbancová, Blanka Lomnančiková, Petr Skrečka, Petr Doležal a Zdeněk Radkovič.

O co bude v PKS OSŽ zejména usilovat a jak se na vyjednávání odráží současná nepříznivá epidemiologická situace?
Jako zástupci OSŽ neočekáváme žádné zásadní změny v textové části PKS, ale určitě dojde k legislativním úpravám. Samozřejmě jednáme v prvé řadě o navýšení tarifních mezd jako vždy, to snad ani jinak nejde a nejinak tomu bude i letos. Ovšem tentokrát to bude o něco těžší, protože ekonomická krize dopadla i na nákladní železniční dopravu. A to v plném rozsahu. Celý tento rok byl totiž velice těžký a zvláštní. Od jara se postupně snižují výkony a tržby ČDC, celá ekonomika dostala silný zásah. Prakticky půl roku jsme jako členové Dozorčí rady slyšeli jen špatné zprávy. Navíc nebylo možné jednat osobně, ale vše probíhalo formou videokonferencí nebo per rollam. Podobně tomu bylo i u jednání Podnikového výboru, v jarní vlně Covidu jsme se neviděli prakticky vůbec a všem sociální kontakt chybí. Teď jsme se sešli sice jen virtuálně přes kamery notebooků, ale i tak to je hned veselejší. Takže i po několikaleté odborářské práci se pořád musíme učit nové věci a přizpůsobovat se novým možnostem.

Jaká je situace ohledně snižování zaměstnanců – koho se bude týkat? Nechybí v současné době provozní pracovníci (posunovači, vozmistři) na seřaďovacích nádražích?
V současné době probíhá proces racionalizace pracovních míst v technickohospodářských profesích, a to jak na GŘ, tak i v provozních jednotkách. Zaměstnavatel v současné době mění technologie, přehodnocují se obsluhy jednotlivých vleček, jejich četnost a ekonomická výhodnost. Dále se budou slučovat některá provozní pracoviště, a i zde bude vygenerovaná nadbytečnost. Provozní zaměstnanci zajisté chybí, ale není to plošně, jde spíše o jednotlivé regiony. Bohužel nám i zaměstnanci sami odcházejí (nejen ke konkurenci, ale i k ostatním zaměstnavatelům na železnici). ČD Cargo má ambice v příštím roce tržby a výkony vrátit k normálu, ale já se obávám, aby ještě bylo s kým. To znamená, abychom měli odpovídající počet provozních zaměstnanců.
Při jednání PV OSŽ ČD Cargo s ředitelem personálního odboru Mojmírem Bakalářem jsme vyjádřili svůj nesouhlas s dalším propouštěním, a to především z důvodu budoucího možného vývoje obchodních příležitostí ČDC. Ukazuje se, že chybí nejen nákladní vozy a hnací vozidla, ale i personál. Toto vnímáme jako ohrožení vytýčených cílů.

Již téměř rok trvající koronavirová epidemie způsobila u všech podniků, ČD Cargo nevyjímaje, značný propad provozních tržeb. Jak se to konkrétně u nákladní přepravy projevuje?

V současné době se propad tržeb jen pozvolna zastavuje, ale na konci roku rozhodně stále ještě bude trvat. Snížení tržeb, ke kterému začalo docházet při jarním zastavení celé ekonomiky z důvodu Covid-19, tak toto se již dohnat nepodaří. Lepší proti plánu i v meziročním srovnání byly především přepravy automotive a stavebnin, téměř na plánované úrovni byly v září přepravy chemie a potravin. Pozitivně lze hodnotit také výkony rakouské a německé pobočky. Pokračuje naopak negativní vývoj v komoditách hnědé a černé uhlí, železo a kombinovaná doprava.

Náročné podmínky vyžadují zvýšené úsilí ze strany všech zaměstnanců ČD Cargo. Jsou z Vašeho pohledu provozní zaměstnanci za tuto práci dostatečně oceněni a v případě mimořádností i odměněni, či pochváleni?
Náš svaz zastupuje jak provozní zaměstnance, tak i zaměstnance THP. A jako odborářka budu vždy tvrdit, že zaměstnanci nejsou dostatečně oceněni a odměněni. Je celkem zvláštní, že zaměstnance pochválí spíše Top management, než aby tak učinil střední článek řízení. Ti bohužel veškerou práci a snahu berou jako samozřejmost.

Za podpory vedení ČD Cargo byla nedávno založena nadace Železnice srdcem. Jaký je její hlavní smysl a jak se na jejím vzniku podílelo OSŽ?
Tato nadace vznikala poměrně dlouho. Snažili jsme se již před několika lety prosadit myšlenku na zřízení fondu, z kterého by bylo možno vyplácet finanční dávky zaměstnancům, kterých se dotkla mimořádná událost a na něž pak byly vypisovány sbírky na jejich podporu. Medializovaná událost samozřejmě přinese více financí, ale přitom jde vždy o zásah do života nejen toho postiženého, ale celé jeho rodiny.
Takže my jsme velice rádi, že tato nadace Skupiny ČD vznikla, zejména z iniciativy vedení ČD Cargo, a že začíná fungovat. Jako zástupci OSŽ v ČD Cargo máme možnost upozornit na ty, kteří by pomoc potřebovali. A již se také tak stalo. Kromě finanční podpory, vyplacené v létě obětem nehody u Perninku a u Českého Brodu, byla v minulém měsíci z nadace vyplacena dávka šesti dalším zaměstnancům. Dále jsme se jako zástupci odborových organizací a zaměstnavatel dohodli, že fond budeme pravidelně doplňovat prostřednictvím Sociálního fondu s vizí hledání i dalších zdrojů.

Již téměř rok se pracuje na aplikaci Moje OSŽ, která by měla přispět k lepší informovanosti členů OSŽ. Byla jste pověřena komunikací s vývojářskou firmou této aplikace a máte nad ní záštitu. K čemu bude tato aplikace konkrétně sloužit?
Aplikace se vyvíjí pro systémy iOS a android. V první fázi bude aplikace ve zjednodušeném módu, tzn., že půjde především o rychlý a komfortní přenos aktuálních informací z dění OSŽ a železnice. Všechny nové články a příspěvky z webu budou formou notifikace upozorňovat uživatele o jeho zveřejnění. Bude si možné zvolit, jaké články a sekce chci odebírat, co mě zajímá. Jednou z nejdůležitějších funkcí bude tlačítko SOS, které napřímo bude vytáčet krizovou linku OSŽ. Dále zde bude adresář všech základních organizací, kontaktů na vedení OSŽ a samozřejmě funkce zpětné vazby „kontaktujte nás“. Uživatelé uvidí kalendář akcí (jednání Ústředí, Představenstva, všech PV), nabídku rekreačních zařízení OSŽ a pojištění pro naše členy. Postupně v dalších verzích budeme přidávat další fu nkce, jako dokumenty právní poradny a dokumentů OSŽ. Finální verze aplikace by měla umět registraci nových a stávajících členů. Já bych ráda viděla např. i průkaz OSŽ v elektronické podobě.

Děkuji za odpovědi
Miroslav Čáslavský