OBZOR ke stažení

Již druhým rokem trápí celý svět epidemie nemoci Covid 19. Nemoc se dotýká všech oblastí lidského života a nevyhýbá se ani dětským táborům. Jak se s epidemiologickými požadavky vyrovnávají v ZO OSŽ DKV Přerov, která vlastní dětský tábor v Čekyni? Musejí se děti smířit s nějakými podstatnými omezeními, nebo lze jejich setkávání vyřešit tak, aby byly plně spokojené? O provozu dětského tábora v loňském i letošním roce hovoří předseda ZV OSŽ DKV Přerov René Vrána.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý se rozhodl znovu kandidovat na pozici předsedy OSŽ. K tomuto rozhodnutí jej vedla především skutečnost, že realizace některých záměrů, se kterými do funkce předsedy v listopadu 2017 nastupoval, jako například nalezení a prosazení systémového řešení problematiky jízdních výhod, nebo modernizace fungování a výrazně vyšší míra využívání elektronických informačních technologií v činnosti OSŽ, se, a to i z důvodu epidemie a všech komplikací s ní spojených, výrazně zpozdila:

Výběrem lokalit i spektrem nabízených služeb sledujeme plnění našeho dlouhodobého cíle: vytvářet ideální podmínky pro relaxaci a rekreačně-sportovní aktivity pro členy OSŽ, stojí v letáčku Dovolená a rekreace v hotelech OSŽ, který je přílohou Obzoru č. 13, který vyšel v pondělí 21. 6. 2021. OSŽ v něm nabízí trojici tříhvězdičkových hotelů (Oddech, Lesní chata, Ostrý), penzion Pacifik v Jeseníkách, hotel Skalka v Rajeckých Teplicích a přímořský apartmánový dům v řecké Leptokárii. Více informací naleznete v rozhovoru s Martinem Vavrečkou, místopředsedou OSŽ pro správu majetku, který vyšel rovněž v č. 13.

O dopadech pandemie, o personální strategii generačního vývoje na ČD Cargo, o Nadačním fondu Železnice srdcem, i o účasti zástupců zaměstnanců v dozorčí radě společnosti, jsme si povídali s Mgr. ANETOU MIKLÁŠOVOU, novou personální ředitelkou společnosti ČD Cargo. „Je důležité, aby vedení jakékoliv společnosti, tedy nejen ČD Cargo, neztrácelo kontakt se svými zaměstnanci,“ říká v rozhovoru, který vyšel v pondělí 7. 6. 2021 v Obzoru číslo 12.

Novým zástupcem odborů v krajské tripartitě (Rada hospodářské a sociální dohody -  RHSD) Jihomoravského kraje se stal tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb. RHSD se skládá z odborníků, zastupujících zájmy státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Jak je na úlohu zástupce zaměstnanců Antonín Leitgeb připraven, co vše hodlá v tripartitě v zájmu zaměstnanců prosadit a jak toho hodlá dosáhnout? Jaké změny by na dráze uvítal a co považuje za prioritní? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro Obzor č. 11.

„Všichni v Řecku na turisty čekají, jako na bohy. Turisté tam budou vítáni více než kdykoliv předtím, minimálně o dvě stě procent,“ říká Panajotis Margaritopoulos, ředitel rodinné Cestovní kanceláře Magraritopoulos Tours, zaměřené především na řecké letovisko Leptokaria. „Loňská sezona byla průšvih, takže letos všichni věří a doufají v to, že ta letošní bude lepší.“ Rozhovor vyjde v pondělí 10. 5. 2021 v Obzoru č. 10.

Než k zaměstnancům Českých drah doputuje shora nějaká informace, nebo opačně, ze spodu nahoru, tak projde v některých případech až přes šest stupňů řízení společnosti ČD, a. s. „Takže z toho logicky vyplývá, že pokud se mně podaří upravit organizační strukturu ČD, a. s., budeme mít maximálně čtyři stupně řízení. Budeme tedy mít asi méně ředitelů, ale akcentuji to slovíčko asi, protože rozdělení kompetencí, pravomocí a vlastně i té zodpovědnosti za jednotlivé odbory a oddělení, je právě nyní na stole představenstva ČD, a. s., a následně to bude diskutovat i ekonomická rada,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Českých drah, a. s., Ivan Bednárik, v rozhovoru, který vyjde v Obzoru číslo 9 v pondělí 26. 4. 2021.

Vlaková osobní doprava se začíná pomalu vracet do normálu, nadále však přetrvávají protiepidemická opatření, vyhlášená vládou. Jakou měrou se tato opatření projevují na práci vlakových čet? Mají dostatek ochranných pomůcek a jsou v tomto směru problémy s cestujícími? Které další potíže mají vlakové čety ve své práci a jak tyto záležitosti řeší příslušné výbory OSŽ? Na tyto a další otázky odpovídá v Obzoru č. 8 Martin Janeček, komandující RP ZAP Praha a člen PV OSŽ při ČD.

Vážená kolegyně, vážený kolego, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace probíhají volby do ZV ZO OSŽ Všetaty elektronickou formou per rollam. Na níže uvedeném odkazu, po přihlášení vaším unikátním jménem a heslem, naleznete kandidátní listinu, která slouží jako hlasovací lístek. V rámci volby máte možnost souhlasit nebo nesouhlasit s uvedenou kandidátní listinou. Tolik základní informace, která byla 1. března (2021) rozeslána všem aktivním členům ZO OSŽ Všetaty.

Již více než rok pracují železničáři v obtížných a náročných podmínkách. Nastávající velikonoční svátky mohou sloužit také k určitému zastavení a ohlédnutím se za dobou právě uplynulou, spojeným s výhledem do nejbližší budoucnosti. Jak obstáli železničáři v době „covidové“? Přinesla tato nelehká doba také něco pozitivního? A jaké má OSŽ představy o své další práci? Na tyto a další otázky odpovídá na prahu Velikonoc předseda OSŽ Martin Malý.

Mají v dnešní době mladí lidé zájem o práci na dráze, a pokud ano, která zaměstnání je nejvíc lákají? Jaké mohou být pohnutky těch, kteří se rozhodnou pracovat na železnici? A jaké problémy trápí v této nelehké době současné zaměstnance? Přinesl Covid také něco pozitivního, pokud se týká práce OSŽ? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 7 předseda ZV OSŽ Břeclav Karel Tomeček.

Jedině rychlá a plošná vakcinace může vrátit situaci v naší zemi do normálu, myslí si prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák. „Jenže, jak vidíme, očkování prozatím postupuje z nejrůznějších důvodů velmi pomalu. Do doby, než začneme plošně a ve velkém očkovat, je proto klíčové masivní a pravidelné testování. Jedině tak budeme schopni včas zachytit nakažené a dostaneme epidemii opět pod kontrolu,“ dodává v rozhovoru, který vychází v Obzoru č. 6 v pondělí 15. 3. 2021.

Právě přítomno: 416 hostů a žádný gestor