OBZOR ke stažení

Hodnocení Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022 u Správy železnic je vesměs kladné, navzdory původnímu návrhu zaměstnavatele je výsledkem zachování většiny důležitých benefitů, říká v rozhovoru, který vyšel v pondělí 24. 1. 2022 v Obzoru č. 2/2022 Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic.

Na posledním Představenstvu OSŽ (6. 1. 2022) se mluvilo o jednání předsednictva ASO na téma programové prohlášení nové vlády a o návrzích či požadavcích ASO k tomuto dokumentu. Když už je obsah programového prohlášení znám, jak jej hodnotíte z pohledu vašich představ? Jak moc vláda vaše připomínky vyslyšela, zejména v oblasti dopravy? zeptali jsme se předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého

Vladislav Vokoun vloni na podzim překvapil prohlášením, že sjezdem končí ve „vrcholné politice“. Níže pak popisuje, jak k tomuto přesvědčení dospěl. „Celou svou existencí jsem člověk, který bytostně nesnáší doživotní funkce. Vždy jsem se jenom bál, že nepoznám, kdy mám odejít,“ říká Vladislav Vokoun v rozhovoru, který vyšel v pondělí 10. 1. 2022 v Obzoru č. 1/2022.

V sobotu 18. 12. 2021 uvedl předseda vlády Petr Fiala do funkce nového ministra dopravy Martina Kupku, který úřad převzal od odcházejícího ministra Karla Havlíčka. Využili jsme příležitosti a položili mu pár otázek.

O negativním dopadu pandemie do hospodaření dopravců, o PKS ČD na rok 2022, která je v současné ekonomické situaci tohoto podniku asi maximem možného, či o blížícím se termínu VIII. sjezdu OSŽ jsme mluvili v rozhovoru s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který vyšel 20. 12. 2021 v Obzoru číslo 25.

Po listopadovém jednání pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky (9. 11. 2021) se zrodil nápad, dát prostor k vyjádření vedoucí provozního střediska - výstrojního skladu v Hradci Králové, Bc. Evě Linhartové. Položili jsme jí několik nejčastějších otázek týkajících se výstrojních součástek. Eva Linhartová na ně písemně odpověděla a vy teď máte před sebou výsledek.

V Česku je činnost USIC železničními společnostmi tradičně podporována, zvláště nyní, v této pandemické době, je podpora sportu nesmírně důležitá, prohlásil prezident USIC Dominique Paget na 57. valné hromadě USIC, která se ve dnech 15. až 18. listopadu konala v Praze. A zopakoval to i v rozhovoru pro Obzor.

Beznaděj, zklamání, tragédie, tak zaměstnanci hodnotí právě probíhající kolektivní vyjednávání u Českých drah a jeho dosud známé dílčí výsledky. Silně roztrpčen je například i Jan Růžička, vlakvedoucí z Benešova, který se obrátil na redakci. Nelíbí se mu například dělené směny: „Ty byly vždycky, ale ne v takovém rozsahu jako nyní! Teď to udělali takovým stylem, že máš třicet hodin měsíčně, které se ti nezapočítají do normy, takže je musíš nadělávat,“ říká naštvaně: „Takže my neděláme normu 170 hodin měsíčně, ale 200 hodin.“

Seznam tratí, na nichž bude ke grafikonu zastavena osobní doprava, je již konečný. „Ale není to tak, že bychom ve středních Čechách neměli rádi vlaky,“ ujišťuje v rozhovoru Mgr. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje, se kterým jsme hovořili i na téma jízdného: „Myslím si, že v horizontu nějakých pěti let bychom se měli dopracovat ke stavu, abychom jízdné měli na úrovni zhruba padesáti procent nákladů, tedy zhruba jednou tolik než dnes.“

Horor, skepse, tragédie, zklamání, tak lidé hodnotí probíhající kolektivní vyjednávání u Českých drah poté, co si přečetli zpravodajství z jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., na webu OSŽ. Článek, který věrně odráží průběh jednání, působí skutečně beznadějně: „Lidé by chtěli něco pozitivního, nebo vůbec něco konkrétního, hmatatelného, co se zatím dojednalo. Takhle je to jen samé tajnůstkářství, rojí se spekulace, mezi lidmi koluje návrh PKS zaměstnavatele, který rozhodně pozitivní není,“ vzkázal například Richard Cila, místopředseda ZO OSŽ Vysočina.

Ve dnech 9. - 10. listopadu 2021 se v Kongresovém centru Praha uskuteční konference zemí střední a východní Evropy. Pořadateli této významné akce je OSŽ společně s Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za finanční podpory Evropské komise. Mimo jiné i o této akci jsme hovořili s PhDr. HELENOU SVOBODOVOU, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ a členkou výkonného výboru Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF).

Před pár měsíci odešel do důchodu ze zaměstnání vozmistra u ČD Cargo. V OSŽ ale zůstává zapojen v několika funkcích, v současné době mimo jiné také jako nově zvolený člen Republikové rady seniorů. Co očekává od této práce, jak hodlá přispět k práci Rady a jak vnímá úlohu seniorů ve společnosti, jakož i v OSŽ samotném? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru, který byl zveřejněn v Obzoru číslo 21, Bořivoj Jiránek.

Právě přítomno: 246 hostů a žádný gestor