Když slavila Žilinská univerzita 70. výročí založení Fakulty provozu a ekonomiky dopravy, využili jsme přítomnosti naší redaktorky a položili jsme zástupci spolupořadatele, členu představenstva, náměstkovi generálního ředitele ČD, a. s., pro osobní dopravu Ing. Jiřímu Ješetovi několik otázek.

Den – 26. březen 2022 – byl posledním, kdy Miroslav Novotný vykonával v Odborovém sdružení železničářů funkci člena Ústředí OSŽ, tajemníka, později místopředsedy OSŽ a kdy profesně působil jako samostatný odborný zaměstnanec tohoto sdružení, i když by mu spíše slušela zrušená funkce tajemníka současné předsedkyně NeRV OSŽ. Protože však na říjnové konferenci NeRV byl zvolen čestným členem s hlasem poradním, mohu s naprostým klidem použít titulek, kterým shrnuji současnost i budoucnost kolegy Novotného. Snad nám to potvrdí během rozhovoru, o který jsem ho požádal. A proč právě nyní? Toto vydání se ve značné míře zaměřuje na různá významná výročí společností spjatých se železnicí. Miroslav Novotný se v těchto dnech dožívá významných půlkulatin – 75 let. A i on byl mnoho z nich plně spjatý se železniční dopravou.

Je běžné, že se vracíme k závěrům VIII. sjezdu Odborového sdružení železničářů, neboť jsou nejdůležitějším dokumentem pro kvalitní působení OSŽ. Ale je třeba si rovněž připomenout, že zde byli také oceněni významní funkcionáři. Mezi nimi byl i Oldřich Sobol, předseda Výboru OSŽ společnosti OHLA ŽS, v té době končící člen Ústředí OSŽ. A že akciová společnost OHLA ŽS v letošním roce oslavila významné výročí 70ti let od svého založení.

Na pátých seniorských hrách OSŽ, které proběhly od 23. do 25. srpna 2022 v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích, se na prvním místě umístilo družstvo Moravskoslezského kraje. Vedoucím tohoto osmičlenného družstva (čtyři ženy a čtyři muži) byla Jarmila Pinkavová, která před svým odchodem do důchodu naposledy pracovala jako vedoucí MTZ. „Na ČSD jsem nastoupila v roce 1980 na tehdejší Provozní oddíl Ostrava, po jeho zrušení v roce 1989 jsem prošla různými funkcemi až do roku 2005, kdy jsem odešla do důchodu,“ svěřuje se.

„K hudbě mě přivedla sázka“

Strojvedoucí ČD Cargo v Nymburce, vedoucí skupiny KAPELA Českého zemského svazu FISAIC, jako akordeonista hudebně divadelní formace Řehečské kvarteto vystupoval nejen v Čechách, ale také v Německu či v Izraeli. Pravidelně ho můžete slyšet na literárních a pohádkových akcích v Jičíně, na masopustech či dalších vystoupeních v širokém okolí.

 

S hudbou jsi nezačal jako většina muzikantů v dětství, ale již v poměrně zralém věku. Jak se to stalo?

Ano, pokud se 45 let nechá nazvat „zralým věkem“, tak jsem opravdu začal pozdě. A příčinou byla sázka v rodině. Já tu sázku musel vyhrát, protože jsem se vsadil s budoucím tchánem a tak prostě musel.

„Od července tiskneme také časopis Obzor – ten vychází dvakrát do měsíce v nákladu 5 400 výtisků.“

Začátkem měsíce července byl zahájen tisk časopisu Obzor v tiskárně Českých drah v Olomouci. Jaká je ve stručnosti historie této tiskárny?

Tiskárna Českých drah v Olomouci má více než stoletou tradici. Její začátky je možné vystopovat již v roce 1896, kdy byla v rámci tehdejších rakouských státních drah uvedena do provozu tiskárna, která se nacházela v budově tehdejšího státního ředitelství drah. V současné době je tato budova sídlem Odúčtovny přepravních tržeb (OPT) ČD Cargo. Po vzniku republiky byla v roce 1926 postavena nová budova ředitelství státních drah v Olomouci, která těsně sousedí s OPT a do této nové budovy byla tiskárna přestěhována. Tiskárna byla umístěna v suterénních prostorách budovy a dráhy ji zde provozovaly až do roku 2017. 

„Znalosti získané z působení v revizní komisi budu přenášet na členy NeRV OSŽ“ 

Na Konferenci nedrážních základních organizací Odborového sdružení železničářů, která proběhla na podzim loňského roku, byl zvolen do funkce samostatného odborného zaměstnance OSŽ v gesci NeRV OSŽ a členem Ú OSŽ Tomáš Šlachta, člen revizní komise OSŽ a odborový funkcionář, předseda základní organizace, dlouholetý pracovník společnosti OHLA ŽS. A protože členská základna NeRV OSŽ je nejen rozsáhlá co do počtu, ale rovněž co do rozlohy, uveďme ho tímto rozhovorem do bližšího podvědomí všech čtenářů Obzoru.

„Není novin bez dopisovatelů a samozřejmě už vůbec ne bez čtenářů!“

V polovině roku došlo ke změně ve složení redakce časopisu Obzor. Převážná část dosavadní redakce odchází do zaslouženého důchodu a na novou redakci připadl nelehký úkol navázat na vysoko položenou laťku obsahu tohoto odborářského periodika. Jak tuto změnu vnímá nový šéfredaktor Obzoru Milan Sedlák, jaký je jeho vztah k železnici a k odborům, zejména pak k OSŽ, na co se mohou čtenáři těšit a jak mohou sami přispět k obsahu Obzoru – na tyto a další otázky odpovídá Milan Sedlák v úvodním rozhovoru v Obzoru číslo 16.

Železnice je od svého vzniku velice přitažlivým fenoménem, kterému podléhají i lidé, kteří přímo na dráze nepracují. Starají se však o to, aby hodnoty, které zde zanechaly předchozí generace, zůstaly zachovány. Mezi tyto fandy železnice patří i členové společnosti Regionální úzkorozchodné železnice a Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. O tom, jak tyto společnosti vznikly a jak se podílejí na propagaci železnice, hovoříme s předsedou správní rady Regionální úzkorozchodné železnice ve Zbýšově Janem Procházkou.

Evropské předsednictví je podle Martina Kupky příležitost Evropě ukázat, co Česká republika umí. My jsme se ministra dopravy zeptali, jestli české předsednictví pomůže vyřešit i problémy českých dopravců. Otázky jsme mu položili v pátek 24. 6. na snídani s novináři.

CK ČD travel nabízí pobyty od Albánie po Zanzibar, v tuzemsku má v nabídce více než 100 hotelů. Ročně CK ČD travel odbaví okolo 14 tisíc klientů, o letošní rekreační sezoně jsme si povídali s Mgr. BLANKOU JÍŠOVOU, ředitelkou CK ČD travel

Jedním z benefitů, které poskytuje OSŽ svým členům je možnost zvýhodněných rekreací, z nichž mnohé je možné prožít přímo v zařízeních OSŽ. Jak se OSŽ o tato zařízení stará, jaké jsou novinky v jejich údržbě i možnostech využití a co všechno může rekreanty v zařízeních OSŽ mile překvapit? Na tyto a další otázky, týkající se letošního prodeje pobytů v rekreačních zařízeních OSŽ, odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka.

Právě přítomno: 283 hostů a žádný gestor