OBZOR ke stažení

Železnice je od svého vzniku velice přitažlivým fenoménem, kterému podléhají i lidé, kteří přímo na dráze nepracují. Starají se však o to, aby hodnoty, které zde zanechaly předchozí generace, zůstaly zachovány. Mezi tyto fandy železnice patří i členové společnosti Regionální úzkorozchodné železnice a Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. O tom, jak tyto společnosti vznikly a jak se podílejí na propagaci železnice, hovoříme s předsedou správní rady Regionální úzkorozchodné železnice ve Zbýšově Janem Procházkou.

Evropské předsednictví je podle Martina Kupky příležitost Evropě ukázat, co Česká republika umí. My jsme se ministra dopravy zeptali, jestli české předsednictví pomůže vyřešit i problémy českých dopravců. Otázky jsme mu položili v pátek 24. 6. na snídani s novináři.

CK ČD travel nabízí pobyty od Albánie po Zanzibar, v tuzemsku má v nabídce více než 100 hotelů. Ročně CK ČD travel odbaví okolo 14 tisíc klientů, o letošní rekreační sezoně jsme si povídali s Mgr. BLANKOU JÍŠOVOU, ředitelkou CK ČD travel

Jedním z benefitů, které poskytuje OSŽ svým členům je možnost zvýhodněných rekreací, z nichž mnohé je možné prožít přímo v zařízeních OSŽ. Jak se OSŽ o tato zařízení stará, jaké jsou novinky v jejich údržbě i možnostech využití a co všechno může rekreanty v zařízeních OSŽ mile překvapit? Na tyto a další otázky, týkající se letošního prodeje pobytů v rekreačních zařízeních OSŽ, odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka.

Ing. Darina Fabuľová, předsedkyně PV OZŽ Železnic Slovenské republiky, se zúčastnila společného dvoudenního (27./28. 4.) jednání podnikových výborů OSŽ Správy železnic a OZŽ Železnic Slovenské republiky v Kutné Hoře, kde se podnikové výbory setkaly po více než dvou letech. Požádali jsme ji při té příležitosti o rozhovor.

Ve dnech 6. až 11. května 2022 probíhá v Berouně 73. Mezinárodní železničářský esperantský kongres, kterého se účastní více než 100 delegátů z 15 zemí světa. O esperantsví jsme si povídali s Rodicou Todor, prezidentkou IFEF (Mezinárodní železničářská esperantská federace).

O zasedání Výkonného výboru ETF a pořádání evropské konference „Příprava ETF na globální změny v dopravě“, o situaci na Ukrajině, kde má ETF dvě pobočky, jsme hovořili s vedoucí kanceláře předsedy OSŽ, členku výkonného výboru Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF) a vice-prezidentkou Železniční sekce ETF PhDr. Helenou Svobodovou

Vládní nařízení o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě je svým způsobem kontraproduktivní! Jeho aplikace pro některé zaměstnance v dopravě znamená více směn, více dojíždění a méně odpočinku! I o tom jsme si povídali s Lenkou Salákovou, výpravčí Správy železnic a iniciátorkou petice za změnu vládního nařízení o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Po skončení jednání osmého sjezdu OSŽ v Praze poskytnul předseda OSŽ Martin Malý časopisu Obzor své dojmy z jednání a závěrů sjezdu. Jaká byla organizace sjezdu a co vše jí předcházelo? Splnil sjezd vše, co od něj bylo očekáváno? Jak funguje celá organizace OSŽ? Kam soustředí OSŽ v současné době hlavní síly? Jaký je názor předsedy OSŽ na stávku na železnici? Na tyto a další otázky přináší odpovědi následující rozhovor, který současně vychází i v Obzoru č. 7.

Redakce časopisu Obzor uspořádala mezi delegáty sjezdu OSŽ anketu na téma: Co očekáváte od VIII. sjezdu OSŽ? Otázky byly položeny tak, aby zahrnovaly pokud možno celé spektrum OSŽ a názory jeho členů, zaměstnaných v různých organizačních jednotkách Správy železnic, Českých drah, ČD Cargo, nedrážních organizací i seniorů. Anketní odpovědi jsou zveřejněny rovněž v „předsjezdovém“ čísle Obzoru č. 6.

Na VI. sjezdu OSŽ v roce 2013 v Nymburce bylo rozhodnuto, že se v pořádání sjezdů budou střídat Morava a Čechy, minulý sjezd (2017) byl v Ostravě a ten nadcházející bude tedy v Praze. O přípravách jsme hovořili s Antonínem Leitgebem, předsedou Organizační komise VIII. sjezdu OSŽ a tajemníkem Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.

V sobotu 12. 3. 2022 na pozvání polského ministra dopravy Adamczyka ministři okolních států včetně českého ministra dopravy Martina Kupky a eurokomisařky vyrazili na hranici Polska a Ukrajiny, která se aktuálně potýká s přílivem uprchlíků. Navštívili také přijímací centrum pro migranty v obci Młyny a hlavní nádraží v Přemyšli, které je důležitou křižovatkou pro cestu Ukrajinců do bezpečí, i distribuci humanitární pomoci. Jak je pomoc ČD v zahraničí vnímána a jak složitá jsou jednání o provozu humanitárních vlaků? Zeptali jsme se Ing. Jiřího Ješety, člena představenstva ČD a náměstka GŘ odpovědného za osobní dopravu.

Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor