I když náš kolega Pavel Antolič vypadá jako zcela běžný svazový inspektor, opak je pravdou. Toho klidného a veselého člověka, kterého znáte ze školení OSŽ, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů nebo jako strojvedoucího, v soukromém životě provází uniformy, vojenský dril a to, čemu my nezasvěcení říkáme dobrodružství… Jako člen Aktivních záloh (AZ) ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, adržitel Čestného odznaku štábního kapitána Václava Morávka (ocenění výjimečných výsledků při plnění významných úkolů dobrovolných bojových záloh), je Pavel připraven kdykoli dokázat, že ochrana rodiny a obrana vlasti není jen prázdný pojem. Vzdal se načas svého komfortu a stal se ve svém volném čase součástí armádního celku, kde je nutné mít fyzičku, psychickou odolnost a smysl pro bezchybné fungování týmu…

Aktuální statistiky ukazují, že ubývá strojvůdců. Je to problém, co s tím? Mimochodem, mají třeba i strojvůdci šanci se zařadit mezi ty náročné profese, které mají zvýhodněný dřívější odchod do penze?

Jan Týc pracuje u Správy železnic jako výpravčí hlavní služby v železniční stanici Strakonice. Je jednatelem fotoskupiny Spektrum Blatná a kurátor stejnojmenné galerie fotografie v Blatné. Působí také jako vedoucí skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC. Je autorem a garantem společných projektů skupiny FOTO a Literáti na trati ČZS FISAIC – Photolitera. Je znám i jako člen technické komise FOTO mezinárodní federace FISAIC. Fotografie vystavoval v Dánsku, Švýcarsku, Francii, SRN, Rakousku, Austrálii, USA, Belgii, Litvě, Slovensku,… Získal několik čestných uznání a diplomů za fotografii. Je absolutním vítězem projektu E-moc-e v kategorii fotografie za rok 2020 a má za sebou deset autorských výstav. Na mezinárodním salonu fotografie FISAIC v roce 2021 získal bronzovou medaili. Je spoluautorem obrazové přílohy několika knih.

V podzimních vydáních Obzoru jsme se částečně věnovali významnějším výročím společností i jednotlivců a nyní v tom budeme ještě pokračovat. Tentokrát zabrousíme do vlastních řad. Pravdou je, že došlých příspěvků bylo opravdu hodně a nemohlo tedy být všem vyhověno, natož abychom mohli preferovat některé vlastní člán-ky. Proto s přáním půlkulatin redaktora Obzoru Miroslava Čáslavského přicházíme teprve až nyní, přestože svých krásných 75 let se dožil už v letním prázdninovém období. Je to úctyhodný věk a nová redakce Obzoru je ráda, že své síly nadále upíná k tvorbě tohoto čtrnáctideníku a je jejím členem, ikonou, která je dlouhá léta úzce spjata se železnicí a má ji, jak se obecně říká, v malíčku. Myslím, že povídání z mé strany už bylo dost, dejme tedy slovo kolegovi Čáslavskému.

10. října 2022 byla podepsá­na Podniková kolektivní smlou­va ČD Cargo, a. s., na rok 2023. Které oblasti v této PKS jsou pro zaměstnance klíčové?

Myslím si, že v dnešní nelehké době je nejvíce diskutovaná oblast mezd a odměňování našich zaměstnanců. Pro­to jsme se zaměstnavatelem začali jed­nat. Výsledkem byla 2. změna PKS ČD Cargo, která je platná od 1. 10. do 31. 12. 2022, a nová PKS ČD Cargo, která je platná od 1. 1. do 31. 12. 2023. Obě stra­ny si uvědomovaly, že extrémní nárůst inflace bude znamenat ohrožení schop­nosti našich zaměstnanců vypořádat se s nárůstem cen, které dnes dopadají na rodinné rozpočty. Proto jsme se v rám­ci jednání soustředili na mzdy, cestovní náhrady a cenu stravenek. Tento scénář jsme pak přenesli i do kolektivního vyjednávání nad novou kolektivní smlouvou pro rok 2023, kterou jsme bezprostředně uzavřeli po projednání druhé změny. Také v této kolektivní smlouvě se odráží naše snaha zvýšit mzdy pro rok 2023.

Když slavila Žilinská univerzita 70. výročí založení Fakulty provozu a ekonomiky dopravy, využili jsme přítomnosti naší redaktorky a položili jsme zástupci spolupořadatele, členu představenstva, náměstkovi generálního ředitele ČD, a. s., pro osobní dopravu Ing. Jiřímu Ješetovi několik otázek.

Den – 26. březen 2022 – byl posledním, kdy Miroslav Novotný vykonával v Odborovém sdružení železničářů funkci člena Ústředí OSŽ, tajemníka, později místopředsedy OSŽ a kdy profesně působil jako samostatný odborný zaměstnanec tohoto sdružení, i když by mu spíše slušela zrušená funkce tajemníka současné předsedkyně NeRV OSŽ. Protože však na říjnové konferenci NeRV byl zvolen čestným členem s hlasem poradním, mohu s naprostým klidem použít titulek, kterým shrnuji současnost i budoucnost kolegy Novotného. Snad nám to potvrdí během rozhovoru, o který jsem ho požádal. A proč právě nyní? Toto vydání se ve značné míře zaměřuje na různá významná výročí společností spjatých se železnicí. Miroslav Novotný se v těchto dnech dožívá významných půlkulatin – 75 let. A i on byl mnoho z nich plně spjatý se železniční dopravou.

Je běžné, že se vracíme k závěrům VIII. sjezdu Odborového sdružení železničářů, neboť jsou nejdůležitějším dokumentem pro kvalitní působení OSŽ. Ale je třeba si rovněž připomenout, že zde byli také oceněni významní funkcionáři. Mezi nimi byl i Oldřich Sobol, předseda Výboru OSŽ společnosti OHLA ŽS, v té době končící člen Ústředí OSŽ. A že akciová společnost OHLA ŽS v letošním roce oslavila významné výročí 70ti let od svého založení.

Na pátých seniorských hrách OSŽ, které proběhly od 23. do 25. srpna 2022 v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích, se na prvním místě umístilo družstvo Moravskoslezského kraje. Vedoucím tohoto osmičlenného družstva (čtyři ženy a čtyři muži) byla Jarmila Pinkavová, která před svým odchodem do důchodu naposledy pracovala jako vedoucí MTZ. „Na ČSD jsem nastoupila v roce 1980 na tehdejší Provozní oddíl Ostrava, po jeho zrušení v roce 1989 jsem prošla různými funkcemi až do roku 2005, kdy jsem odešla do důchodu,“ svěřuje se.

„K hudbě mě přivedla sázka“

Strojvedoucí ČD Cargo v Nymburce, vedoucí skupiny KAPELA Českého zemského svazu FISAIC, jako akordeonista hudebně divadelní formace Řehečské kvarteto vystupoval nejen v Čechách, ale také v Německu či v Izraeli. Pravidelně ho můžete slyšet na literárních a pohádkových akcích v Jičíně, na masopustech či dalších vystoupeních v širokém okolí.

 

S hudbou jsi nezačal jako většina muzikantů v dětství, ale již v poměrně zralém věku. Jak se to stalo?

Ano, pokud se 45 let nechá nazvat „zralým věkem“, tak jsem opravdu začal pozdě. A příčinou byla sázka v rodině. Já tu sázku musel vyhrát, protože jsem se vsadil s budoucím tchánem a tak prostě musel.

„Od července tiskneme také časopis Obzor – ten vychází dvakrát do měsíce v nákladu 5 400 výtisků.“

Začátkem měsíce července byl zahájen tisk časopisu Obzor v tiskárně Českých drah v Olomouci. Jaká je ve stručnosti historie této tiskárny?

Tiskárna Českých drah v Olomouci má více než stoletou tradici. Její začátky je možné vystopovat již v roce 1896, kdy byla v rámci tehdejších rakouských státních drah uvedena do provozu tiskárna, která se nacházela v budově tehdejšího státního ředitelství drah. V současné době je tato budova sídlem Odúčtovny přepravních tržeb (OPT) ČD Cargo. Po vzniku republiky byla v roce 1926 postavena nová budova ředitelství státních drah v Olomouci, která těsně sousedí s OPT a do této nové budovy byla tiskárna přestěhována. Tiskárna byla umístěna v suterénních prostorách budovy a dráhy ji zde provozovaly až do roku 2017. 

„Znalosti získané z působení v revizní komisi budu přenášet na členy NeRV OSŽ“ 

Na Konferenci nedrážních základních organizací Odborového sdružení železničářů, která proběhla na podzim loňského roku, byl zvolen do funkce samostatného odborného zaměstnance OSŽ v gesci NeRV OSŽ a členem Ú OSŽ Tomáš Šlachta, člen revizní komise OSŽ a odborový funkcionář, předseda základní organizace, dlouholetý pracovník společnosti OHLA ŽS. A protože členská základna NeRV OSŽ je nejen rozsáhlá co do počtu, ale rovněž co do rozlohy, uveďme ho tímto rozhovorem do bližšího podvědomí všech čtenářů Obzoru.

Právě přítomno: 273 hostů a žádný gestor