OBZOR ke stažení

S hlubokým zármutkem a bolestí v srdci oznamuji, že nás navždy opustil náš kamarád, laskavý člověk Ing. Ivo Laníček, který celý život zasvětil železnici a práci v Mezinárodním sdružení železničářů pro kulturu a volný čas FISAIC a Českém zemském svazu FISAIC. Básník František Hrubín napsal: „Kdo v srdci žije, ten neumírá“. Ivo zůstane navždy v našich srdcích. Prosím, zapalme svíčku a vzpomeňme na něho.

Dozorčí rada Českých drah ve čtvrtek 21. 1. 2021 jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2021. Ten na jedné straně počítá s pokračováním negativního dopadu pandemie COVID-19 do tržeb a na straně druhé s úspornými opatřeními, které management postupně realizuje. Mezi nimi je například snížení režijních nákladů nebo rozložení některých investic v čase.

Tak nějak by se dalo shrnout upozornění zaměstnavatele, že ne všechny informace, které zazní na jednání podnikového výboru lze používat ve veřejném prostoru. PV OSŽ SŽ jednal i na lednovém zasedání ve čtvrtek 21. ledna 2021 formou videokonference.

Cestovní kanceláře dál žijí v nejistotě, a to i přesto, že vláda schválila program COVID cestovní kanceláře II a prodloužila program COVID lázně. „Bohužel zatím nevíme, jak se k němu lázně postaví. Pokud to bude stejné jako v roce 2020, nebudou opět přijímat objednávky prostřednictvím CK, ale pouze přímé objednávky,“ říká v rozhovoru Mgr. Blanka Jíšová, ředitelka CK ČD travel.

Podobně jako lednové Představenstvo OSŽ i Ústředí OSŽ, které zasedalo ve středu 20. ledna 2021, proběhlo formou videokonference prostřednictvím MS Teams. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a k bodu Různé byly přizvány ředitelka hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích Emília Duračinská a členka Revizní komise OSŽ Linda Lišková.

Naše odborová aplikace „Moje OSŽ“ byla aktualizována a nyní je přidaná další funkční dlaždice „Právní poradna“. Pod touto dlaždicí najdete dokumenty Ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ-Ú, které jsou zaměřeny na právní poradenství v pracovněprávní oblasti, platnou legislativu, ale i zaměstnanecké jízdní výhody a důchodové a penzijní připojištění.

Protože vzájemné setkávání ani ve sportu stále není možné, pokračujeme i na začátku letošního roku v sérii virtuálních závodů. Nyní, když jsou ideální sněhové podmínky, začínáme již tento víkend závodem v běžeckém lyžování. Bude se jednat o běh na 12 kilometrů, jestli volně či klasicky, to necháme na vás.

O zvýhodnění silniční dopravy, o kompenzacích za platby OZE, i o hájení požadavků nákladních dopravců na železnici, hovoříme s Ing. OLDŘICHEM SLÁDKEM, výkonným ředitelem Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ. „Pokud se v minulosti něco řešilo na železnici, tak v uvozovkách pouze délka nástupišť,“ říká v rozhovoru v Obzoru č. 2, který vyšel v pondělí 18. 1. 2021.

V důsledku pandemie přišly loni České dráhy na tržbách o více než 4 miliardy korun a stále přicházejí o další peníze. Proto vedení hledá cesty, jak snížit všechny náklady. Úspora v oblasti osobních nákladů je pouze jednou z nich.

OSŽ podle Martina Vavrečky, místopředsedy OSŽ pro správu majetku, čeká v roce 2021 doba improvizace a přizpůsobování se, a týká se to i rekreací a cestovního ruchu. „Proto v oblasti správy majetku vidím jako prioritu zachování spolupráce se současnými nájemci,“ říká v rozhovoru. „Obecně vzato, tuto dobu vnímám jako dobu, která přinese trvalé změny mimo jiné i v oblasti cestovního ruchu.“

Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU byl rok 2021 vyhlášen jako Evropský rok železnice. Jeho cílem je povzbudit snahu členských států Unie o zvýšení podílu železnice na osobní a nákladní dopravě. Mezi specifické cíle Evropského roku patří zejména propagace železniční dopravy, zvyšování jejího podílu pro unijní hospodářství a průmyslu, propagace železničních povolání, podněcování diskuse o tom, jak modernizovat kolejová vozidla a jak dále rozvíjet železniční infrastrukturu a zvyšovat její kapacitu.

V sobotu 9. 1. 2021 nás ve věku 86 let navždy opustil dlouholetý člen OSŽ Vladimír Kutý. K ČSD nastoupil jako provozní dorostenec, pracoval na Olomoucku. Později přešel do Ostravy, kde pracoval na PO. Ale hlavně byl prvním a také jediným náčelníkem a později přednostou na nádraží Ostrava-Vítkovice. Po ukončení své aktivní činnosti bojoval, co mu síly stačily, o to, aby tato stanice byla uznána jako kulturní památka a nechátrala.

Právě přítomno: 420 hostů a žádný gestor