OBZOR ke stažení

Vážení členové OSŽ, benefity poskytované od 1. 1. 2020 ve formě bezplatného právního poradenství/pomoci advokátními kancelářemi v občanském (soukromém) životě člena OSŽ - projekt „právní pomoc - občan“, pokračují do 31. 12. 2020 (tel.: 733 785 003).

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dnes (19. 10. 2020) schválila vláda. Pro rok 2021 má jít na dopravní stavby 127,5 miliardy korun, z toho 90,5 miliard z národních zdrojů, z evropských pak bezmála 22 miliard. Návrh počítá také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace COVID-19, rozhodl ředitel personálního odboru o zastaveni KOP zaměstnanců ČD Cargo od 18. 10. 2020 do odvolání ve všech střediscích. Zaměstnanci, kteří měli nastoupit na KOP v termínu od 18. 10. 2020, na tuto KOP již nenastoupí, v současné době jsou o této skutečnosti informováni personalistkami O10 a musí se nahlásit na svém pracoviště a domluvit se zaměstnavatelem na dalším výkonu práce.

Na základě aktuálních vládních opatření v souvislosti s epidemickou situací upraví České dráhy nabídku dálkových vlaků mimo dopravní špičku a v okrajových časech. V koordinaci s ministerstvem dopravy, které tyto spoje objednává, bude od pondělí 19. října až do odvolání mírně omezen provoz na linkách z Prahy do Hradce Králové, Brna, Českých Budějovic a Děčína, dále v úsecích Kolín – Ústí nad Labem, České Budějovice – Jihlava – Brno a Ostrava – Čadca.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové OSŽ,

ve smyslu vládou České republiky vyhlášeného nouzového stavu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů pro území České republiky (usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.9.2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ rozhodl o zrušení školení OSŽ - seminářů ve II. pololetí 2020 (od 21.10.2020 do 13.11.2020) v hotelu Lesní chata v Kořenově a v RZ Prudká u Tišnova.

V úvodním článku představuje stavbu nové čtyřkolejné tratě mezi Vinohradskými tunely a Hostivaří, která je součástí čtvrtého tranzitního koridoru. Stavba promění dosavadní dvoukolejku na první čtyřkolejnou železnici v Česku. Zároveň je pro hlavní město výrazným městotvorným prvkem, neboť uvolní velké plochy pro další rozvoj širšího centra Prahy.

Skupina ČD prostřednictvím nadačního fondu pomáhá osobám pracujícím v současnosti či dříve pro železnici a jejich rodinám v těžkých životních situacích způsobených zejména závažnými onemocněními, těžkými úrazy (včetně úrazů s následkem smrti), živelními pohromami či jinými vnějšími zásahy, které podstatným způsobem negativně ovlivní život, rodinu nebo rodinné zázemí.

Železniční zastávku Rajhrad na trati Brno – Břeclav čeká v příštím roce velká změna. Správa železnic hodlá zvýšit kapacitu zmíněné tratě, která leží na mezinárodním železničním koridoru, vybudováním nové odbočky, která by měla vzniknout právě v Rajhradě. V současné době je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovení této odbočky, přičemž náklady na její výstavbu jsou předpokládány ve výši 319 milionů korun.

V pátek 9. října 2020 v ranních hodinách vyjel ze stanice Světec vlak sestavený z 28 výsypných vozů, v jehož čele stanula lokomotiva TRAXX 388.001. Tento nejmodernější stroj z flotily ČD Cargo byl na vlak nasazen proto, aby upozorňoval na podpis dohody mezi ČD Cargo a Ministerstvem průmyslu a obchodu o zvyšování energetické účinnosti. Tabule na bocích lokomotivy informovaly o skutečnosti, že pro dopravu nejen tohoto vlaku zajistilo ČD Cargo elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

ZO OSŽ Valašsko zahrnuje čtyři odborové úseky: Bylnici, Vsetín, Bystřici pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a zaštiťuje řadu stanic ve Zlínském kraji, kde od loňské změny grafikonu 23 % výkonů na tratích zajišťuje společnost Arriva. „Řada železničářů, jejich rodinných příslušníků, a také důchodců, tady zůstala obklíčena Arrivou a na těchto tratích jim stejně režijky neplatí,“ říká v rozhovoru Jiří Miklas, předseda ZO OSŽ Valašsko a člen Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách.

 

Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu ve čtvrtek 8. 10. 2020 na svém dalším jednání odsouhlasila plán umisťování traťové části zabezpečovače ETCS na hlavní a nejvytíženější železniční tratě ČR do roku 2030. Také přijala očekávaný plán na další zabezpečení lokálních tratí a otevřela i možnost dalšího budoucího zkvalitnění. Rovněž představila způsoby financování tohoto zabezpečení v roce 2021.

Pro většinu zaměstnanců je zajisté velkým překvapením včerejší informace o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2021 již v měsíci říjnu, tedy v době, kdy se obvykle každoroční maraton kolektivního vyjednávání teprve naplno rozjíždí. Ke změně strategie nás vedla současná složitá situace způsobená probíhající pandemií covid-19.

Právě přítomno: 372 hostů a žádný gestor