OBZOR ke stažení

Hodnocení Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022 u Správy železnic je vesměs kladné, navzdory původnímu návrhu zaměstnavatele je výsledkem zachování většiny důležitých benefitů, říká v rozhovoru, který vyšel v pondělí 24. 1. 2022 v Obzoru č. 2/2022 Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic.

Tentokrát bez přítomnosti zástupců zaměstnavatele proběhlo ve čtvrtek 20. 1. 2021 lednové jednání PV OSŽ Správy železnic. Jak už je v této covidové době běžné, opět formou videokonference. Předseda PV Petr Štěpánek zahájil jednání informací ze společných jednání OC a SŽ k dohodě a podpisu Rámcových zásadách FKSP a C-FKSP na rok 2022. V další informaci podrobněji popsal změny v zásadách FKSP oproti minulému roku a dohodě k vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat možným zavedením zaměstnanecké karty od 1. 1. 2023.

Vpravdě historická událost! Svaz osobních železničních dopravců dnes (21. 1. 2022) oficiálně založili čtyři významní hráči v tomto segmentu – společnosti Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD. Společnými silami chtějí prosadit změny, které povedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. Ambiciózní plán počítá s tím, že v desetiletém horizontu vzroste z dnešních 9 na 14 %. Česká republika by se tak mohla dostat na úroveň vyspělých evropských zemí a přiblížit se Švýcarsku, které dosahuje nejvyššího podílu osobní železniční přepravy v Evropě (19 %).

Na prvním letošním jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ bylo přítomno třináct jejích členů, kteří v úvodu uctili minutou ticha památku nedávno zemřelého předsedy RRS Kurta Mužíka, jakož i někdejšího člena RRS Jiřího Soldána. Za novou předsedkyni RRS, spojenou s členstvím v Ústředí OSŽ, byla potom jednohlasně zvolena dosavadní místopředsedkyně RRS Danuše Polášková (na snímku s místopředsedou Aloisem Malým), která poděkovala za důvěru: „ Budu se snažit pracovat tak, jak mě to učil Kurt Mužík.“ Na její uvolněné místo místopředsedkyně byla následně zvolena členka RRS za Středočeský kraj Stanislava Brejníková. Člen RRS za Moravskoslezský kraj místo Kurta Mužíka bude v dohledné době osloven a zvolen v následném měsíci.

Minutou ticha začalo ve středu 19. ledna 2022 první letošní zasedání Ústředí OSŽ, členové nejvyššího orgánu mezi sjezdy (Ústředí OSŽ) tak uctili památku Kurta Mužíka, člena Ústředí OSŽ, který zemřel náhle 9. 1. 2022. I proto se jednání s hlasem poradním zúčastnila Danuše Polášková, místopředsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

V pondělí 17. ledna 2022 bylo v Dělnickém domě v Břeclavi zahájeno první ze série školení o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah na rok 2022. Přítomno bylo na třicet zástupců ZO OSŽ z oblasti jižní Moravy a Vysočiny. Za předsednickým stolem zasedli Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, jeho nástupce Štěpán Lev, tajemnice PV OSŽ Věra Nečasová a tajemník Antonín Leitgeb, který jednání řídil. Přítomni byli i JUDr. Petr Večeř a Ing. Ludmila Malinová z ESO Ú OSŽ. Školení bylo provedeno při dodržení všech vládních nařízení, souvisejících s epidemií covidu.

Snížení nákladů a zkrácení dodací lhůty, to jsou dvě hlavní předosti zavedení 3D tisku v rámci Českých drah při údržbě železničních vozidel. Moderní technologie se zkouší v Praze a v Karlových Varech, v budoucnosti se rozšíří do dalších lokalit. České dráhy se zaměřily na 3D tisk hlavně u dílů s dlouhou dodací lhůtou, dílů dodávaných jen jako součást většího celku, kdy je nutné ale zbytečné vyměňovat velký a drahý celek a adekvátní opravu lze zajistit prostřednictvím malé součástky v „korunové“ ceně, anebo u dílů, které už nejsou na trhu k dispozici a bylo nutné nahrazovat je jinými díly.

Vážení klienti, od pondělí 17. 1. 2022 budou personalisté potvrzovat žádosti o rekreace s dotací z C-SF/C-FKSP. Pravidla pro čerpání v roce 2022 jsou stejná, jako v roce 2021 (s výjimkou důchodců SŽ, kteří mohou čerpat pouze 3000 Kč). Jsme sice komerční cestovní kanceláří, ale naším hlavním cílem je vaše spokojenost, protože jste vlastně naši kolegové a mnozí s námi jezdí již mnoho let. Chtěla bych pro vás shrnout současnou situaci v cestovním ruchu, abych vám pomohla v orientaci při výběru dovolené na tento rok.

Na dnešním jednání (14. 1. 2022) došlo k dohodě zaměstnavatele a zástupců odborových organizací nad zněním sporných bodů, a tak byly sjednány Rámcové zásady pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022 a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic (dále SŽ), státní organizace, pro rok 2022.

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 proběhlo na opavském hřbitově poslední rozloučení s Kurtem Mužíkem, který zemřel na selhání srdce 9. ledna 2022 ve věku nedožitých 78 let. V OSŽ zastával mimo jiné funkci místopředsedy OSŽ a po odchodu do důchodu působil jak předseda Republikové rady seniorů OSŽ. Zájmy seniorů hájil i v Republikové radě seniorů České republiky. Byl znám jako vzácný člověk, kolega a kamarád, nadmíru obětavý, slušný a poctivý. Jeho vstřícnost a skromnost ho řadily mezi osobnosti, kterých si všichni váží a které nelze přehlédnout.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 12. ledna 2022 za řízení tajemnice PV Věry Nečasové. Po úvodních formalitách následovaly informace ze zásadních jednání, v jejichž rámci informoval předseda PV Vladislav Vokoun stručně o výsledku kolektivního vyjednávání a poté společně se svým nástupcem ve funkci Štěpánem Lvem hovořili o výsledku jednání se zástupci GŘ ČD k požadavkům organizačních složek na zlepšení pracovních a sociálních podmínek (jednání proběhlo 11. 1. 2022). „Zohlednili jsme, co se dalo,“ zdůraznil Vladislav Vokoun.

Na posledním Představenstvu OSŽ (6. 1. 2022) se mluvilo o jednání předsednictva ASO na téma programové prohlášení nové vlády a o návrzích či požadavcích ASO k tomuto dokumentu. Když už je obsah programového prohlášení znám, jak jej hodnotíte z pohledu vašich představ? Jak moc vláda vaše připomínky vyslyšela, zejména v oblasti dopravy? zeptali jsme se předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého

Právě přítomno: 269 hostů a žádný gestor