OBZOR ke stažení

Díky přibližně dvacet kilometrů dlouhé nové trati se ode dneška zase o něco zkrátí cesta vlakem z Prahy do Českých Budějovic. Nová trať je přibližně o dva kilometry kratší než původní historická trasa Dráhy císaře Františka Josefa. Od poloviny prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, se jízdní doba expresů mezi Prahou a Táborem zkrátí na 59 minut. Další zkrácení přinese zprovoznění modernizovaného úseku mezi Soběslaví a Doubím, na který vlaky vyjedou v září.

Bez účasti zaměstnavatele a také části členů PV se sešel poslední červnový den (30. 6. 2022) Podnikový výbor OSŽ SŽ. Hned v úvodu jednání dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který následně odcházel na jednání valné hromady Svazu dopravy ČR. Témata rozdělil M. Malý do dvou částí: v té první zmínil informace týkající se chodu OSŽ. Změna přichází ve vydávání Obzoru a Zpravodajství On-Line na webu OSŽ…

Správa železnic pokračuje v úspěšném získávání dotací z Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). V první výzvě programu v novém dotačním období 2021–2027 získalo podporu devět projektů. Dotace v celkové výši 7,9 miliardy korun půjde na několik modernizačních akcí na železniční infrastruktuře, instalaci zabezpečení ETCS na koridorových tratích a přípravu vysokorychlostních tratí.

Modernizace tratě z Prahy do Berouna si vyžádá od 30. června do 16. července výluku na trati Praha - Beroun. Dojde k omezení provozu rychlíků i osobních vlaků. Vlaky pojedou podle zvláštních výlukových jízdních řádů, většina rychlíků (Berounka) bude mezi Prahou a Berounem nahrazena autobusy.

Železnice je od svého vzniku velice přitažlivým fenoménem, kterému podléhají i lidé, kteří přímo na dráze nepracují. Starají se však o to, aby hodnoty, které zde zanechaly předchozí generace, zůstaly zachovány. Mezi tyto fandy železnice patří i členové společnosti Regionální úzkorozchodné železnice a Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. O tom, jak tyto společnosti vznikly a jak se podílejí na propagaci železnice, hovoříme s předsedou správní rady Regionální úzkorozchodné železnice ve Zbýšově Janem Procházkou.

(AKTUALIZOVÁNO) Dnes (27. 6. 2022) v 5.02 h došlo v Bohumíně při odjezdu vlaku pendolino (Bohumín - Praha) k jeho vjetí do postavené posunové cesty a ke srážce vlaku s posunovým dílem a vykolejení vlaku pendolina (2 vozy). Při mimořádné události zahynul strojvedoucí vlaku pendolino a další 4 osoby (na posunovém díle) byly zraněny. Škoda se bude pohybovat v desítkách milionů korun.

Evropské předsednictví je podle Martina Kupky příležitost Evropě ukázat, co Česká republika umí. My jsme se ministra dopravy zeptali, jestli české předsednictví pomůže vyřešit i problémy českých dopravců. Otázky jsme mu položili v pátek 24. 6. na snídani s novináři.

Ve čtvrtek 23. června, ve věku 72 let, zcela nečekaně, zemřel Jiří Čípa, dlouholetý člen oddělní BOZP OSŽ-ústředí. Poslední rozloučení proběhne v pátek 1. července ve 12 hodin v obřadní síni městského krematoria v České Třebové. Čest jeho památce!

Ministr dopravy Martin Kupka představil v pátek 24. 6. 2022 priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti dopravy, stručně zmínil stěžejní body evropského předsednictví za dopravu, v rámci neformálního setkání ministra dopravy s novináři se dostalo i na jiná témata.

Na svém posledním předprázdninovém jednání se v Praze sešli 23. června členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Kromě závěrečného projednání organizace Seniorských her (Rajecké Teplice 23. – 25. srpna) se senioři zabývali rovněž současnou situací na železnici i v celé společnosti. Jako hosté se na jednání postupně dostavili vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, výkonná tajemnice Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC Jarmila Šmerhová a předseda OSŽ Martin Malý (na úvodním snímku s předsedkyní RRS Danuší Poláškovou a místopředsedkyní Stanislavou Brejníkovou (uprostřed).

(AKTUALIZOVÁNO) Na prvním posjezdovém společném jednání se ve středu 22. 6. 2022 v podvečer ve Velkých Pavlovicích sešli členové podnikových výborů (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., a ČD Cargo. První část moderoval předseda PV OSŽ ČD Cargo a I. místopředseda OSŽ Radek Nekola, druhou pak předseda PV OSŽ při ČD a místopředseda OSŽ Štěpán Lev.

Na rekonstruované trati mezi Olomoucí a Šumperkem pokračují práce v úsecích Uničov – Libina a Libina – Šumperk. Mezi práce, které zde v blízkosti zdejšího letiště probíhají, patřilo i osazení nového mostu u Šumperka, který umožní nejen jízdu vlaků stokilometrovou rychlostí, ale zlepší i průjezdnost pro silniční dopravu. Most, který je svou délkou 27 metrů dvakrát delší, než most původní, se skládá ze dvou částí, z nichž každá váží bezmála čtyřicet tun.

Právě přítomno: 134 hostů a žádný gestor