Moderní dotykový panel, který může být velmi dobrým pomocníkem. Asi tak by se dal stručně charakterizovat multimediální informační kiosek, s jehož pomocí se realizuje projekt s názvem „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců – iPodpora“.

Za vším stojí ASO (Asociace samostatných odborů) ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. K čemu konkrétně informační kiosky slouží, jsme se ptali Irmy Procházkové, která projekt vymyslela. „Multimediální informační kiosek poskytuje informace pro zaměstnance a pro širokou veřejnost v pracovněprávní oblasti, o zaměstnaneckých právech a nástrojích jejich obrany a o situaci na trhu práce. Umožní komunikovat se subjekty sociálního dialogu, zasílat podněty a připomínky a vyžádat si potřebné informace. Je to vlastně takové přímé propojení redakce s veřejností,“ prozradila Procházková.
Za jedním kioskem jsme se zajeli podívat do Liberce. Umístěn je v nejvyšším patře obchodního domu Fórum, na poměrně frekventovaném místě, u vchodu na toalety. Vzhledem k tomu, že právě v tomto patře je i několik stánků s občerstvením, celkově pak toto místo vytváří ucelenou odpočinkovou zónu.
A jak informační kiosek vnímají návštěvníci obchodního domu? „Jsem tu chvilku a určitě teď nestihnu prostudovat všechny možnosti. Potřeboval jsem se ale podívat na vlakové spojení, což mi menu kiosku umožňuje. Přijde mi to jako fajn nápad,“ netajil se s nadšením ve tváři Adam Kulda, kterého jsme u kiosku zastihli.
Byl zatím ale jedním z mála, který bohatých služeb tohoto kiosku využil. O této možnosti například vůbec nevěděl ani pracovník ostrahy, kterého jsme se dotazovali a který mimochodem několikrát za den projde v jeho bezprostřední blízkosti.
Ani maminka spěchající s malým synkem na toaletu, neměla o kiosku žádné informace. Zato starší manželé, kteří se u kiosku zastavili, jeho služeb využít chtěli. Očekávali ale od něj zcela něco jiného. „Domnívali jsme se, že se jedná o dotykový panel, na kterém najdeme rozdělení obchodů v obchodním domě,“ uvedli.
Jasné tedy je, že lidem se moderní dotykový panel - multimediální informační kiosek, do povědomí tak docela nedostal. Jak jsme se ale dozvěděli, kiosků přibude, což bude další krok k potencionálním uživatelům. „V rámci projektu bylo instalováno a zprovozněno 12 multimediálních informačních kiosků pro cílovou skupinu zaměstnanci. Kiosky jsou umístěny na dobře přístupných a bezbariérových veřejných místech ve všech krajských městech vyjma Prahy, protože podle Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou všechny aktivity projektů realizovány mimo hlavní město,“ uvedla Procházková, která se ovšem netajila tím, že i na Prahu časem dojde, ale až v další etapě. „Předpokládáme, že v další etapě projektu už bude možné umístit informační kiosek i na území hlavního města. V další etapě projektu pak také chceme získat finanční prostředky na větší počet informačních kiosků tak, aby mohly být umístěny v každém krajském městě a tím se rozšířil okruh lidí, kteří mohou tuto službu využívat.“
Za zmínku také jistě stojí zajímavý program, který může využít každý a který zaručí komplexnější přehled. „Je tam také nainstalovaný program, na základě kterého se dá do systému registrovat a získat tak více informací, případně zaslat dotazy a náměty,“ uzavřela Irma Procházková.

Nabídka informačního kiosku je ale mnohem obsáhlejší:

- V kolonce Aktuálně najdete spoustu zajímavých a užitečných článků

- Pod Zaměstnáním se pak skrývají rady jak na daně, nebo firemní kultura

- V Životních situacích se vám zobrazí jízdní řády, přístup do katastru nemovitostí, rekreace nebo energetika

- V Odborech zase objevíte kolektivní vyjednávání, tripartitu a EU

- Právní poradna se skrývá pod odkazem Zákony a k dispozici je i odkaz na kolonku Vládní dokumenty.

Celkově lze říci, že kiosky zpřístupní obsahové výstupy informačního systému zaměstnanecké veřejnosti, umožní jí aktivně komunikovat se subjekty sociálního dialogu, zasílat podněty a připomínky a vyžádat si informace.
Petra Kuldová