V pořadí třetí setkání seniorů z ostravských klubů OSŽ se uskutečnilo ve čtvrtek 27. června v hostinci U žáby v Děhylově, což je obec mezi Ostravou a Opavou na trati Ostrava Svinov – Opava východ. První takové setkání proběhlo v roce 2022 a pro velký úspěch a zájem se z něj stává pomalu tradice. Na letošní setkání se sjela více než stovka seniorů z celé ostravské a opavské oblasti. Přivítala je předsedkyně Rady seniorů OSŽ Danuše Polášková a také předseda OSŽ Martin Malý, jenž je znám svým kladným vztahem k seniorům, kteří prakticky položili základy dnešního OSŽ. Přítomna byla rovněž Anna Mužíková, manželka bývalého předsedy Rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka, který zemřel před dvěma lety. Na jeho přínos pro OSŽ vzpomenula Danuše Polášková s poděkováním.

Mezinárodní železniční veletrh a konference Rail Business Days 2024, konaný ve dnech 11.–13. června v Ostravě, přivítal návštěvníky srdečnými slovy ministr dopravy Martin Kupka: „Jsem rád, že se znovu schází železničářská rodina na tomto veletrhu, který si našel ve vašem kalendáři své místo. Přeji vám, aby přinesl kontakt s tím nejzajímavějším, co se na železnici odehrává, a to nejen na místní tuzemské, ale celkově evropské.“

Sál regionálního centra v Olomouci zaplnili v úterý 16. dubna 2024 senioři, příslušející do ZO OSŽ Olomouc hl. n. Závodní výbor této ZO pořádá setkání seniorů tradičně každý rok, aby mohl poděkovat seniorům a bývalým spolupracovníkům za jejich práci, předat jim informace o dění na železnici a v odborech a odměnit jubilanty. Hostem setkání byl tentokrát i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, někdejší předseda této základní organizace.

Více než tři desítky seniorů přivítala 9. listopadu předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková v zasedací síni ZV OSŽ Ostrava hl. n. Přítomni byli předsedové a místopředsedové Klubů seniorů OSŽ z celého Moravskoslezského kraje, jakož i zástupci sportovců z těchto klubů. Od předsednického stolu je pozdravili také předsedkyně a místopředsedkyně ZV OSŽ Ostrava hl. n. Blanka Lomnančíková a Ivana Strbačková a předseda OSŽ Martin Malý. Na podobných setkáních se moravskoslezští senioři scházejí pravidelně dvakrát do roka (duben, listopad), aby si vyměnili zkušenosti z práce jednotlivých klubů a současně vyslechli aktuality z práce OSŽ jak ve svém obvodu, tak celostátní.

Obdivuhodný smysl pro zodpovědnost prokázal olomoucký vlakvedoucí Roman Juřena při srážce osobního vlaku s kamionem na železničním přejezdu v Olomouci-Bělidlech. Nehoda se udála 17. října 2023 při jízdě vlak 3542 z Hrubé Vody do Olomouce. Po srážce, při níž osobní vlak doslova rozpůlil kamion na dvě části, vypuknul okamžitě velký požár, doprovázený hustým jedovatým kouřem.

Národní den železnice, který se konal v sobotu 23. září v Bohumíně, navštívilo přes šest tisíc fandů a příznivců železnice. Pozdravit je přišel ministr dopravy Martin Kupka i generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Potěšující byl zejména zájem mladých lidí, z nichž mnozí jevili téměř fenomenální znalosti, týkající se železnice. Na Dni železnice se představily jak historické exempláře lokomotiv či vozů, tak i nejmodernější soupravy, mezi něž patřila souprava RegioFox, která je vybavena motorem Rolls-Royce. V obležení byly i modelové železnice, stánek ČD Cargo, který přilákal soutěžemi mladé návštěvníky a také hala údržby THÚ na druhé straně bohumínského nádraží.

Na fotbalovém hřišti TJ Slavia v Hradci Králové se uskutečnil ve středu 13. září fotbalový turnaj o Putovní pohár předsedy OSŽ. Tento turnaj má dlouholetou tradici, první ročník proběhl v roce 2010 v Sezimově Ústí. Prvním vítězem se stalo mužstvo Lostr Louny (Nedrážní), svoje prvenství obhájilo i následující rok pod hlavičkou Legios Louny. Poté následovala dlouhá série vítězství mužstva SŽDC, od roku 2019 Správa železnic, která byla přerušena pouze v roce 2012 (České dráhy) a v roce 2022 (Nedrážní – Elektrizace železnic).

V úterý 5. září se v Potštejně, v rekreačním zařízení Železničář, patřící ZV OSŽ ŽST Olomouc hl. n., uskutečnily v pořadí již šesté sportovní hry seniorů OSŽ. Zúčastnilo se jich osm osmičlenných družstev z celé republiky, každé družstvo bylo složeno ze čtyř žen a čtyř mužů. Na programu bylo devět disciplín, počínaje jízdou na koloběžce a konče hodem míčem na basketbalový koš. Na úvod tohoto sportovního zápolení pozdravili přítomné seniory starosta obce Potštejn Petr Dostál a předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová (jako hosté), za pořadatele pak popřáli příjemné prožití sportovního dne předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ a ředitelka závodu Danuše Polášková, místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková a vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík. V průběhu dne navštívili závody také předseda OSŽ a čestný ředitel her Martin Malý, místopředseda OSŽ Petr Štěpánek a Vladislav Vokoun. Na regulérní průběh her dohlíželi rozhodčí z RSK OSŽ Olomouc pod vedením sportovního ředitele Petra Chovance.

V opavském kulturním domě Na Rybníčku byla pod záštitou FISAIC, OSŽ, Správy železnic, Českých drah a ČD Cargo slavnostně otevřena mezinárodní výstava železničních modelů v měřítku 1:87 z České republiky, Francie, Maďarska, Belgie a Německa. Pro návštěvníka této výstavy bylo atraktivní zejména propojení zúčastněných modelů železnic kolejemi, vedoucími z Německa přes Francii, Belgii a Maďarsko až do České republiky do Hradce nad Moravicí na Opavsku. Českou republiku zde zastupovali modeláři z Kostelce nad Orlicí.

Zástupci vedení OSŽ předali v úterý 25. dubna ocenění končícím členům regionálních sportovních komisí (RSK) OSŽ z oblasti Praha, Plzeň a Olomouc. Setkání proběhlo v sídle OSŽ za přítomnosti osmi někdejších členů těchto komisí - přítomni byli Stanislav Nosek, Jaroslav Nastoupil, Václav Slezák, Klaus Püschel (všichni RSK Praha), Jiří Svoboda a Jana Holá (oba RSK Plzeň), Taťána Šeráková a Šárka Parisová (obě RSK Olomouc). Oceněni byli také Milan Držmíšek a Pavel Vanický (RSK Praha), kteří se nemohli dostavit.

Po dva dny (18. a 19. dubna 2023) probíhalo v malebném moravském městě Štramberk a v jeho okolí mistrovství republiky železničářů v orientačním běhu, které bylo současně kvalifikací na regionální závody USIC. Pořadatelem závodů bylo Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a se Správou železnic s příspěvkem ze sociálních fondů a fondu FKSP těchto organizací. Tohoto fyzicky i psychicky náročného sportu se ve Štramberku zúčastnilo celkem 42 závodníků od Aše až po Jablunkov, rozdělených podle věku do tří kategorií, z toho čtrnáct žen.

Mezi závodní výbory OSŽ, které se starají doslova o stovky seniorů, patří ZV OSŽ železniční stanice Olomouc hl. n., kde funkci předsedy zastává Milan Blažek. Celkový počet seniorů v Olomoucké části je jako dnů v roce – 365, další skupina olomouckých seniorů funguje ještě v Zábřehu na Moravě. Senioři v Olomouci pod vedením Naděždy Šenkapoulové (členka RRS OSŽ) tvoří hlavní část této organizace. Vedení ZV OSŽ Olomouc hl. n. spolu s výborem seniorů (na úvodním snímku) uspořádalo v úterý 18. dubna společné setkání všech seniorů, aby je seznámilo s aktuální situací na železnici a v OSŽ, nabídlo jim celou řadu zájezdů, připomnělo jim možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití v rámci OSŽ a poblahopřálo jubilantům k jejich životním výročím.

Právě přítomno: 172 hostů a žádný gestor