Národní den železnice, který se konal v sobotu 23. září v Bohumíně, navštívilo přes šest tisíc fandů a příznivců železnice. Pozdravit je přišel ministr dopravy Martin Kupka i generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Potěšující byl zejména zájem mladých lidí, z nichž mnozí jevili téměř fenomenální znalosti, týkající se železnice. Na Dni železnice se představily jak historické exempláře lokomotiv či vozů, tak i nejmodernější soupravy, mezi něž patřila souprava RegioFox, která je vybavena motorem Rolls-Royce. V obležení byly i modelové železnice, stánek ČD Cargo, který přilákal soutěžemi mladé návštěvníky a také hala údržby THÚ na druhé straně bohumínského nádraží.

Na fotbalovém hřišti TJ Slavia v Hradci Králové se uskutečnil ve středu 13. září fotbalový turnaj o Putovní pohár předsedy OSŽ. Tento turnaj má dlouholetou tradici, první ročník proběhl v roce 2010 v Sezimově Ústí. Prvním vítězem se stalo mužstvo Lostr Louny (Nedrážní), svoje prvenství obhájilo i následující rok pod hlavičkou Legios Louny. Poté následovala dlouhá série vítězství mužstva SŽDC, od roku 2019 Správa železnic, která byla přerušena pouze v roce 2012 (České dráhy) a v roce 2022 (Nedrážní – Elektrizace železnic).

V úterý 5. září se v Potštejně, v rekreačním zařízení Železničář, patřící ZV OSŽ ŽST Olomouc hl. n., uskutečnily v pořadí již šesté sportovní hry seniorů OSŽ. Zúčastnilo se jich osm osmičlenných družstev z celé republiky, každé družstvo bylo složeno ze čtyř žen a čtyř mužů. Na programu bylo devět disciplín, počínaje jízdou na koloběžce a konče hodem míčem na basketbalový koš. Na úvod tohoto sportovního zápolení pozdravili přítomné seniory starosta obce Potštejn Petr Dostál a předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová (jako hosté), za pořadatele pak popřáli příjemné prožití sportovního dne předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ a ředitelka závodu Danuše Polášková, místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková a vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík. V průběhu dne navštívili závody také předseda OSŽ a čestný ředitel her Martin Malý, místopředseda OSŽ Petr Štěpánek a Vladislav Vokoun. Na regulérní průběh her dohlíželi rozhodčí z RSK OSŽ Olomouc pod vedením sportovního ředitele Petra Chovance.

V opavském kulturním domě Na Rybníčku byla pod záštitou FISAIC, OSŽ, Správy železnic, Českých drah a ČD Cargo slavnostně otevřena mezinárodní výstava železničních modelů v měřítku 1:87 z České republiky, Francie, Maďarska, Belgie a Německa. Pro návštěvníka této výstavy bylo atraktivní zejména propojení zúčastněných modelů železnic kolejemi, vedoucími z Německa přes Francii, Belgii a Maďarsko až do České republiky do Hradce nad Moravicí na Opavsku. Českou republiku zde zastupovali modeláři z Kostelce nad Orlicí.

Zástupci vedení OSŽ předali v úterý 25. dubna ocenění končícím členům regionálních sportovních komisí (RSK) OSŽ z oblasti Praha, Plzeň a Olomouc. Setkání proběhlo v sídle OSŽ za přítomnosti osmi někdejších členů těchto komisí - přítomni byli Stanislav Nosek, Jaroslav Nastoupil, Václav Slezák, Klaus Püschel (všichni RSK Praha), Jiří Svoboda a Jana Holá (oba RSK Plzeň), Taťána Šeráková a Šárka Parisová (obě RSK Olomouc). Oceněni byli také Milan Držmíšek a Pavel Vanický (RSK Praha), kteří se nemohli dostavit.

Po dva dny (18. a 19. dubna 2023) probíhalo v malebném moravském městě Štramberk a v jeho okolí mistrovství republiky železničářů v orientačním běhu, které bylo současně kvalifikací na regionální závody USIC. Pořadatelem závodů bylo Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a se Správou železnic s příspěvkem ze sociálních fondů a fondu FKSP těchto organizací. Tohoto fyzicky i psychicky náročného sportu se ve Štramberku zúčastnilo celkem 42 závodníků od Aše až po Jablunkov, rozdělených podle věku do tří kategorií, z toho čtrnáct žen.

Mezi závodní výbory OSŽ, které se starají doslova o stovky seniorů, patří ZV OSŽ železniční stanice Olomouc hl. n., kde funkci předsedy zastává Milan Blažek. Celkový počet seniorů v Olomoucké části je jako dnů v roce – 365, další skupina olomouckých seniorů funguje ještě v Zábřehu na Moravě. Senioři v Olomouci pod vedením Naděždy Šenkapoulové (členka RRS OSŽ) tvoří hlavní část této organizace. Vedení ZV OSŽ Olomouc hl. n. spolu s výborem seniorů (na úvodním snímku) uspořádalo v úterý 18. dubna společné setkání všech seniorů, aby je seznámilo s aktuální situací na železnici a v OSŽ, nabídlo jim celou řadu zájezdů, připomnělo jim možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití v rámci OSŽ a poblahopřálo jubilantům k jejich životním výročím.

V pátek 17. března 2023 podepsali zástupci vedení Českých drah a Moravskoslezského kraje nový desetiletý kontrakt na zajištění regionální železniční dopravy v kraji. Za vedení Moravskoslezského kraje dohodu podepsal náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka, za České dráhy podpis připojili předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a jeho náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

V pořadí dvacáté mezinárodní mistrovství USIC železničářů v běžeckém lyžování bylo slavnostně zahájeno v pondělí 30. ledna 2023 v krkonošském běžeckém areálu Vejsplachy ( TJ SVS Krkonoše Vrchlabí). Účastníky ze čtyř zemí (Bulharsko, Česko, Švýcarsko a Francie) přivítal ředitel závodu – 1. místopředseda OSŽ, Radek Nekola, generální sekretář USIC Miroslav Kaprálek a delegát USIC - někdejší prezident této organizace Dominique Paget. Zdravici účastníkům zaslali také zástupci zaměstnavatelů na železnici – České dráhy, ČD Cargo a Správa železnic, bez jejichž výrazné podpory si lze pořádání této a podobných akcí jen těžko představit.

Slavnostní předání prvních dvou jednotek Regiopanter, které budou jezdit na nejmodernější regionální trati v republice Olomouc – Uničov – Šumperk, proběhlo 20. prosince na hlavním nádraží v Olomouci. Za účasti ministra dopravy, vedoucích pracovníků Českých drah, hejtmana Olomouckého kraje a zástupce firmy Škoda Group zde byla slavnostně přestřižena páska před odjezdem zvláštního vlaku z Olomouce do Šternberka, což symbolicky odstartovalo nástup nových vozidel Regiopanter na tuto trať.

Poslední den v měsíci září věnovala Žilinská univerzita, slavící krásné jubileum, konferenci, která se konala ve vlaku jedoucím napříč Českou a Slovenskou republikou. A proč právě takto netradiční způsob oslav? Neboť na univerzitě je Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, a také proto, že jeden z hlavních partnerů akce byly České dráhy, zastoupené náměstkem generálního ředitele za osobní dopravu Jiřím Ješetou. Ten přiznal, že je sice absolventem univerzity v Pardubicích, ale dnes a denně spolupracuje s kolegy z Žilinské univerzity a oceňuje její přínos v oblasti dopravy nejen železniční.

Rok 1952 přinesl řadu významných událostí, na trůn Spojeného království nastoupila Alžběta II., byly objeveny nové prvky einsteinium a fermium. Emil Zátopek vybojoval na letních olympijských hrách v Helsinkách tři zlaté medaile, na podzim byla ustavena Československá akademie věd a 1. října se také začala psát historie Železničního stavitelství Brno, jedné z největších a nejvýznamnějších stavebních společností v tehdejším Československu a později také v rámci České republiky.

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor