OBZOR ke stažení

V pořadí již 33. zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 25. 6. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Petr Štěpánek, mělo reprezentativní obsazení.

Rekordních 19 bodů bylo na programu prvního „pokoronavirového“ zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo po více než čtyřměsíční pauze, v Praze, ve středu 24. června 2020. „V době nárůstu epidemie COVID-19 jsme se snažili maximálně omezit přítomnost funkcionářů v budově, abychom co nejvíce snížili riziko zavlečení nákazy do centrály OSŽ, což se nám dosud dařilo a jsme rádi, že jsme v tomto ohledu nedopadli jako pražský Magistrát. A doufám, že to tak zůstane i po dnešním jednání,“ řekl na úvod s lehkou nadsázkou předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání Ústředí OSŽ moderoval.

Radost ze setkání s přáteli byla patrná u všech přítomných na jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 23. června. Poslední jednání se konalo 18. února a pak nastala dlouhá pauza způsobená pandemií koronaviru. Sešli se všichni členové Rady, které přivítal její předseda Kurt Mužík, nikdo z jejích členů, přestože jsou z různých koutů republiky, naštěstí tuto nemoc nedostal. Bohužel, hned jedna z prvních informací při kontrole plnění úkolů nebyla příznivá. Dodnes se nepodařil vyřešit problém, který zůstal po úmrtí Karla Hybše, a tím je zpřístupnění kódů a tím umožnění vstupu na webové stránky seniorů.

Na druhou část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo dorazili ve čtvrtek 18. 6. 2020 i čtyři zástupci zaměstnavatele: jmenovitě Ivan Bednárik, MBA, předseda představenstva, Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru personálního, Ing. Josef Kreische, oborový specialista odboru personálního, a Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení sociálního a mzdového.

Informace ze zásadních jednání a Informace od zástupců zaměstnavatele (více informací z vystoupení zástupců zaměstnavatele naleznete v samostatném článku), to byly dva hlavní body programu posledního předprázdninového zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 18. 6. 2020 a které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ ve středu 10. června, začal tentokrát vystoupením zástupkyně zaměstnavatele. Byla jí Ing. Lucie Bauerová z odboru 10 GŘ ČD. Ředitelka odboru 10 Ing. Monika Horáková se z jednání omluvila. Ing. Bauerová nejprve informovala o dopadech koronavirové pandemie na zaměstnanost na Českých drahách. Uvedla, že institut „částečné nezaměstnanosti“ byl použit v měsících březen až květen.

V řádném termínu a se standardním programem proběhlo v úterý 9. 6. 2020 v sídle Odborového sdružení železničářů jednání představenstva. Po tradiční kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání.

Po tříměsíční přestávce přivítal na řádném jednání členy PV OSŽ Správy železnic v Praze 4. června jeho předseda Petr Štěpánek (na snímku vpravo společně se zástupci zaměstnavatele). Přítomni byli všichni tři tajemníci PV a za aparát OSŽ pak JUDr. Petr Kožmín, vedoucí oddělení BOZP Ú, JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO OSŽ a Luděk Šebrle, rovněž z oddělení ESO OSŽ. Během jednání dorazil také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Správa železnic dokončila rekonstrukci historického Negrelliho viaduktu, vlaky se na něj vrátí v pondělí 1. června. Dnes si celou stavbu prohlédl premiér Andrej Babiš v doprovodu vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka, generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a předsedy představenstva HOCHTIEF CZ Tomáše Korandy. Památkově chráněný most slouží dopravě v hlavním městě již od roku 1850.

Kontrola plnění úkolů Představenstva OSŽ, kontrola plnění úkolů Porady předsedy OSŽ a schválení usnesení přijatých Poradou předsedy OSŽ, to byly (jako již tradičně v době nouzového stavu) úvodní tři body programu jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 20. května 2020 od 9 hodin v zasedací místnosti Domu Bohemika a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

„Naše společnost přepravila za první čtvrtletí přibližně 15 milionů tun zboží, což je o 1,7 milionů tun méně než za stejné období loňského roku. Takto významný výpadek tržeb se samozřejmě projevuje na výsledku hospodaření společnosti,“ přiznal výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo v Praze ve čtvrtek 14. 5. 2020.

Úvod jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, který se sešel ve čtvrtek 14. 5. V Praze po dvou měsících, patřil prvnímu hostu - předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, který hovořil o organizačních opatřeních zavedených v sídle OSŽ, o poskytování příspěvků z Podpůrného fondu OSŽ.

Právě přítomno: 409 hostů a žádný gestor