Zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ proběhlo dne 23. 2. 2016 v Praze, v sídle OSŽ. Po přivítání všech přítomných na letošním prvním zasedání předsedou Rady Kurtem Mužíkem a po provedení kontroly plnění úkolů z minulých jednání, podal předseda zprávu o jednání ústředí OSŽ dne 22. 2. 2016. Vladislav Vokoun, 1. místopředseda OSŽ, poté informoval o situaci u Českých drah: o arbitráži s plzeňskou Škodovkou, o převodu majetku ČD, a. s., na SŽDC, s. o., o nákupu vozidel přes SŽDC a kraje. Zmínil se i o opatření ČD, a. s., ve vztahu k nepovinně místenkovým vlakům v JŘ 2015/2016. Upozornil RRS, že situace ČD zdaleka neodpovídá tomu, jak ji líčí média.

Členové Rady byli poté seznámeni s historií USIC a s nově vzniklou situací v této sportovní organizaci, kdy dojde ke změně sídla prezidia, volbě prezidenta USIC a výkonného tajemníka. OSŽ se bude při těchto volbách o některé pozice ucházet. Dále pak 1. místopředseda Vladislav Vokoun podal informaci o FISAIC, kde naši železničáři v různých oblastech zájmové činnosti dosahují velmi dobrých výsledků. Každoročně Rada seniorů přispívá do Podpůrného fondu OSŽ. Na přednesený návrh předsedou rady Mužíkem byl návrh ve výši 100 Kč na člena Rady jednohlasně schválen. Byla vybrána částka 1500 Kč, která byla předána do pokladny OSŽ.

Místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý seznámil členy Rady s členěním důchodců ve vztahu k datu odchodu do důchodu, tedy zda jde o důchodce ČD, nebo SŽDC, což budou nutné údaje potřebné k vyúčtování rekreace a zájmové činnosti důchodců. Členové Rady seniorů přednesli k tomuto opatření své připomínky a vyjádřili naději, že na jejich základě bude opatření v budoucnu zjednodušeno. Z evidenčních návratových listů Rada převezme údaje o Klubech seniorů, počtech členů a údajích o funkcionářích klubů. Tyto údaje pak budou předány zástupcům Rady dle jednotlivých regionů k dalším kontaktům s kluby.

Plánované březnové výjezdní zasedání Rady bylo odloženo na duben, konkrétní datum bude upřesněno podle volné kapacity některého z rekreačních zařízení v majetku OSŽ. Místopředseda RRS Alois Malý nabídl pozvánku na zasedání poslanecké sněmovny o sociálním bydlení, které proběhne 1. 3. 2016. Počet osob je omezený a je nutné se včas přihlásit.

Na závěr pak proběhlo tradiční kolečko, kdy každý člen Rady informoval o (seniorské) práci v klubech seniorů ve svém regionu. Členové rady mimo jiné informovali i o a stále se zhoršujících podmínkách v zabezpečování místnosti pro setkávání seniorů a schůzovou činnost. Jubilantům pak popřáli 1. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun a místopředseda OSŽ Mgr. M. Malý hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Petra Sojková