K jednomu stolu, obrazně řečeno, zasedli ve čtvrtek 13. 10. 2016 v hotelu Oddech v Krkonoších členové Podnikových výborů OSŽ při ČD, a. s., a ČD Cargo, a. s. Na řadě totiž bylo společné jednání, na němž se oba podnikové výbory vzájemně informovaly o dění u svých podniků.

„Aktuálně řešíme rotaci ředitelů provozních jednotek,“ těmito slovy začal místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ Radek Nekola svůj blok informací. Vedení společnosti ČD Cargo podle něj přikročilo (od 1. 10. 2016) k pokusu znovu nastartovat společnost výměnou na postech ředitelů jednotlivých provozních jednotek s cílem získat nový pohled na dění uvnitř firmy. „Tedy zjistit, jestli některé věci nelze dělat jinak a lépe a zda, třeba, tyto personální změny nepovedou ke zlepšení ekonomiky celé společnosti,“ dodal.
Radek Nekola mluvil i o hospodářském výsledku, který se drží podnikatelského plánu, dokonce jej i překračuje. „Nicméně vlastní hospodářský výsledek se stále ještě nedaří dostat do lepší kondice, a to především kvůli jednotlivým vozovým zásilkám, na nichž stále ještě proděláváme a musíme tuto ztrátu nahrazovat z vozby ucelených vlaků,“ řekl Radek Nekola dále.
Příští rok bude vzhledem k blížícím se parlamentním volbám podle Radka Nekoly pro budoucnost společnosti ČD Cargo „velice důležitý“. „Budeme vystavovat účet vládě, která si sice dala smělé cíle, ale bohužel zůstalo jen u slibů. Nakonec i hodnocení EU ohledně plnění závazků týkajících se přesunu zboží na železnici („stát hodně nasliboval, ale nic pro to neudělal“) nám dalo za pravdu - Česko a Slovensko skončily na chvostu tabulky.“ Zejména v legislativě podle Nekoly stále pokulháváme za Evropou. „A není to jen o ceně mýtného, v plánu zůstalo i rozšíření počtu komunikací, kde by se mýtné vybíralo, ale těch věcí je víc: Například železnice stále platí ekologickou daň za obnovitelné zdroje! Ode mne mají politici za nákladní dopravu pětku!“
Radek Nekola dále zmínil snahu prezentovat činnost odborů a informovat členskou základnu s pomocí dalších zobrazovacích médií (twitterový účet). „Touto cestou bychom chtěli členskou základnu informovat o tom, co se ve společnosti děje,“ prohlásil.
V další pasáži pak Radek Nekola mluvil o kolektivním vyjednávání u společnosti ČD Cargo (10. 10. 2016 byl odborovým centrálám předán návrh kolektivní smlouvy zaměstnavatele na rok 2017). „Zaměstnavatel skutečně dodržel, co avizoval - návrh kolektivní smlouvy (KS) vychází ze stávajícího textu,“ uvedl Radek Nekola a pokračoval: „Musím konstatovat, že už nebudeme zažívat to, co jsme zažívali v loňském roce, kdy zaměstnavatel seškrtal návrh KS na kost. Letos management přistoupil k jiné filosofii, je to významný posun v kolektivním vyjednávání a je to i důsledek toho, že vedení v Cargu již není každý rok měněno. Pokud se nic nezmění, budeme s tímto vedením podepisovat již třetí kolektivní smlouvu,“ dodal s tím, že odborové centrály se již domluvily na společném jednání, na němž by měl vzniknout i společný protinávrh, který by měl být zaslán zaměstnavateli do 3. 11. 2016 s cílem dobrat se definitivního textu kolektivní smlouvy na rok 2017 do 5. 12. 2016.
Radek Nekola dále informoval členy obou podnikových výborů o novém motivačním programu společnosti. „I Cargo řeší nedostatek zaměstnanců, zaměstnanci nám stárnou, i my se potýkáme s nezájmem a musíme hledat nové cesty, jak mladé lidi přitáhnout na železnici,“ konstatoval. Spolu s kolektivní smlouvou byl odborovým centrálám totiž předán dokument - motivační program – v němž je uvedeno „jak motivovat mladé lidi a jak je dostat, a hlavně jak je udržet, na železnici“. „Problém je akutní, jsem rád, že si toho je společnost vědoma, protože nedostatek zaměstnanců je kritický a narůstá přesčasová práce!“
Řeč byla i o tom, že „hlad po pracovnících“ je obecně u všech společností, zaměstnance hledají i společnosti, které nikdy pracovníky nesháněly. „Než jsme získali 180 zaměstnanců, kteří teď přišli ke Cargu a kteří tady pracují, muselo sítem výběru projít bezmála 700 lidí. Přitom nároky na zaměstnance jsou obrovské. Nechápu, proč má být vedoucí posunu zkoušen z něčeho, s čím se v praxi nesetká, což ještě více umocňuje nedostatek lidí.“
Radek Nekola dále mluvil o zastaralém vozovém parku (hlavně motorová trakce je na hranici životnosti, udržení nezávislé trakce v provozu působí problémy společnosti) a o hledání vhodného dodavatele zařízení ETCS na lokomotivy.

V další části vystoupil předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., a první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Když čtu články v novinách o železnici, mám často pocit, že pracuji v jiné firmě, než o jaké novináři píší,“ předeslal s tím, že největším problémem současnosti je, že „někdo neustále zpochybňuje roli ČD a snaží se České dráhy vytěsnit z trhu a neustále něco soutěžit“. „ČD nepatří k firmám, kterým to stačí říct půl roku dopředu. Kupovat vlak či vozidla, bez toho aniž někdo řekne, že si od nás objedná službu na dostatečnou dobu, by byl hazard.“
Také on informoval o blížícím se kolektivním vyjednávání (u Českých drah má být zahájeno 24. 10. 2016 předáním návrhu zaměstnavatele). „Zatím nemáme zprávy o tom, že by zaměstnavatel chystal nějaké zásadní změny, ale z principu se musíme sejít s odborovými centrálami a nastane standardní proces završený debatou o nárůstu mezd. A totéž platí i o katalogu prací (více informací v článku V hotelu Oddech bylo zahájeno výjezdní zasedání Podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo),“ prohlásil a krátce se zmínil i o návrhu zaměstnavatele ohledně cen doplatku do první třídy a zpoplatnění místenek v railjetech. „Zaměstnavatel ze vzrušené diskuse pochopil, že tímto návrhem postihne především vlastní zaměstnance, kteří z důvodu ztráty zaměstnání v místě bydliště musí za prací často dojíždět i stovky kilometrů. Snad zaměstnavatel pochopil, že tudy cesta nevede,“ uzavřel.
Michael Mareš