Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 8. února, byl rozšířen o uvolněné a částečně uvolněné předsedy ZO OSŽ.
Úvod jednání, po potřebných procedurálních krocích, patřil informacím ze zásadních jednání. Předseda PV Vladislav Vokoun uvedl mimo jiné, že se v současnosti na železnici řeší dopady IV. železničního balíčku, tedy otevírání trhu. Informoval o jednání tzv. malé tripartity (podrobněji v článku z Představenstva OSŽ) a také o svém jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, jehož se jakožto zastupující předseda OSŽ zúčastnil předchozího dne, tj. 7. února.

Jak uvedl, jednání bylo věnováno především otázce, jak ochránit národního dopravce ze strany státu. Vladislav Vokoun při jednání s premiérem Sobotkou mimo jiné uvedl, že by stát měl Českým drahám zohlednit nákup kolejových vozidel. Zmínil se i o tom, že okolní železnice – německá a rakouská - jsou díky tomu, že neplatí ekologickou daň, konkurenceschopnější vůči silniční dopravě. Totéž by se mělo podle Vladislava Vokouna prosadit i pro České dráhy. Premiér s předloženými argumenty souhlasil a požádal I. místopředsedu OSŽ o jejich předání v písemné formě. „Poděkoval jsem premiérovi za podporu v otázce vlakopůjčoven a připomněl jsem, že stát by měl podpořit nákup kolejových vozidel z evropských fondů, ovšem prostřednictvím dopravců,“ řekl dále Vladislav Vokoun.
Další části jednání se zúčastnili Ing. Zuzana Ajgrmanová, ředitelka Zásobovacího centra Česká Třebová, a Martin Dvořák z téhož pracoviště. Ing. Ajgrmanová přinesla členům podnikového výboru na ukázku bundu s odepínací kapucí, pořízenou podle požadavků z provozu. Podnikový výbor tento model bundy odsouhlasil. Dále Ing. Ajgrmanová informovala o tom, že v roce 2019 bude končit smlouva na výrobu stejnokrojů a proto je již třeba s předstihem shromáždit požadavky na jejich další výrobu. Požádala proto podnikový výbor (PV) o spolupráci při přípravě dotazníku, který by pomohl získat podněty a zkušenosti od pracovníků z provozu, aby je bylo možno zakomponovat do technické specifikace pro nové zadání výroby stejnokrojů. Ing. Ajgrmanová dále vzala na vědomí požadavek PV zvážit zvýšení příplatku na údržbu stejnokrojů.
Pravidelný host jednání, ředitel odboru 10 GŘ ČD, JUDr. Ivo Veselý, hovořil v úvodu svého vstupu o hospodaření Českých drah a uvedl, že Dozorčí rada ČD by měla dne 15. 2. projednat podnikatelský plán ČD, v němž se bude počítat s nižšími náklady než v loňském roce. „České dráhy by měly mít do roku 2019 ´černou nulu´, to znamená, že by měly mít vyrovnaný rozpočet a vymanit se tak z letitého minusového hospodaření,“ uvedl JUDr. Veselý. Dále odpověděl na některé dotazy, týkající se například výkladu příplatku za dělenou směnu, forem přezkoušek (zatím zůstává pouze možnost osobní účasti, přezkoušky on-line v letošním roce nebudou umožněny), čerpání příplatku na rekreaci či nárokovosti KOP pro pokladní. K této poslední záležitosti zazněl z pléna konkrétní příklad z pracoviště, kde vedení tvrdí, že pokladní pracující v nočních směnách nemají na KOP nárok. „Jde o lidovou tvořivost,“ poznamenal k tomu JUDr. Veselý a potvrdil, že z GŘ ČD žádný takovýto výklad nevzešel.
Další host jednání, člen představenstva ČD, a. s. Ing. Michal Štěpán, rovněž začal své vystoupení pohledem na hospodaření Českých drah a prostřednictvím podnikového výboru poděkoval provozním zaměstnancům za dobré výsledky. Dále hovořil o důsledcích novely zákona o drahách, platné od 1. 4. 2017, z níž Českým drahám vyplývá povinnost poskytovat některé činnosti i dalším dopravcům, zmínil se o problémech pobytů vlaků v depech, kde někdy vzniká zbytečné zdržení při odjezdu, a také hovořil o řešení bezpečnosti vlakových souprav, vyvolaném tragickou událostí (vypadnutí dítěte z vlaku). Uvedl, že vozy, které nemají centrální držení záklopky dveří, se nyní postupně zabezpečují optickým zařízením. Dále informoval o chystané kontrolní akci revizorů v pražské oblasti a v této souvislosti zaznělo ze strany členů PV upozornění, že počet revizorů v pražské oblasti, kde je velká hustota vlaků, je nedostatečný. Podrobnější diskuse byla k problematice kvality vozů EC, zvláště do Hamburku, ale také na Slovensko a do Maďarska. Problémy podle slov členů PV odnášejí především vlakové čety a jak uvedl Martin Janeček, několik zkušených železničářů již v důsledku toho ztratilo trpělivost a podalo výpověď, což je pro ČD velká ztráta, zvlášť nyní, kdy je nedostatek vlakového personálu. Ing. Štěpán uvedl, že České dráhy letos v lednu odkoupily 47 vozů ÖBB a ty jsou postupně dodávány do provozu, čímž by se měla kritická situace zlepšit.
V závěru jednání seznámila tajemnice PV Věra Nečasová členy PV se schválenými akcemi BOZP, organizační pracovník Zdeněk Brada informoval o školeních OSŽ v I. pololetí 2017 a poté podnikový výbor projednal řadu organizačních záležitostí, mimo jiné řešení stravného pro uvolněné funkcionáře a především záležitosti související s přípravami na VII. sjezd OSŽ.
Zdeňka Sládková