Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě (European Transport Workers Federation - ETF) vyhlásila na 4. října 2018 akční den na podporu doprovodného vlakového personálu. Evropští železniční odboráři chtějí touto akcí jednak podpořit kampaň ETF „STOP sociálnímu dumpingu - Za férovou dopravu v Evropě 2.0.“, ale především upozornit na nebezpečnou tendenci rušení železničního personálu.

Přítomnost vlakového personálu je důležitá nejen pro pohodlí cestujících, ale především pro zajištění jejich bezpečnosti. Vlakový personál jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří mají veškeré znalosti potřebné k tomu, aby se o cestující postarali v případě nehody nebo mimořádné události. „Průvodčí není ve vlaku jenom proto, aby zkontroloval jízdenku,“ uvedl předseda Odborového sdružení železničářů Mgr. Martin Malý hlavní důvod, proč se OSŽ do celoevropské kampaně rozhodlo zapojit.

OSŽ při přípravě kampaně vsadilo netradiční a ryze český způsob oslovení cílových skupin. Místo layoutů a vizuálů vyrobených v Bruselu OSŽ oslovilo známého kreslíře Petra Urbana a požádalo jej o spolupráci. Výsledkem je brožurka „S Rudou Pivrncem na železnici“, kterou dnes ráno funkcionáři OSŽ a jejich spolupracovníci rozdávali cestujícím na řadě míst v zemi, mimo jiné i na hlavním nádraží v Praze, odkud je naše fotoreportáž.

„S trochou černého humoru, typického pro Urbanova Rudu Pivrnce, chceme cestujícím ukázat, co by se jim časem mohlo přihodit, pokud ve vlaku nebude dostatek kvalifikovaného personálu,“ prohlásil místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Předseda OSŽ Martin Malý byl zájmem cestujících příjemně překvapen. „Dojmy mám spíše pozitivní, čekal jsem negativní reakce, ale pomalu každý druhý cestující byl cizinec. Ani jsem netušil, že jich tady ráno tolik je,“ uvedl předseda OSŽ v průběhu akce na hlavním nádraží v Praze. „I když mnozí zprvu reagovali odmítavě. Mysleli si (díky podobnosti loga), že děláme volební kampaň ANO. Teď narovinu všem říkám, že nejde o politiku a lidé pak reagují vesměs pozitivně,“ dodal s tím, že jediný negativní ohlas měl od jedné cestující, kterou průvodčí „vyhodil“ z vlaku: „Ta tedy naopak mluvila o zrušení vlakového personálu, protože si zapomněla lístek a průvodčí jí to nechtěl uznat. Ale jinak byly reakce pozitivní. Dokonce mi tady už tři lidi řekli, že znají Petra Urbana osobně, ze školy, nebo že bydlí poblíž.“

text: Helena Romanova
foto: Michael Mareš