(FOTOREPORTÁŽ) V prostorách Autoklubu ČR v Praze se ve středu 5. prosince setkal generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, spolu s dalšími třemi vedoucími hospodářskými pracovníky SŽDC, se členy obou Republikových rad OSŽ, zástupci zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Samotné diskusi předcházela vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, a zástupců hospodářského vedení SŽDC: náměstka GŘ pro řízení pro řízení provozu, Ing. Miroslava Jasenčáka, personálního ředitele GŘ Ing. Pavla Kouckého, a náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcely Pernicové.

Na projev generálního ředitele SŽDC pak reagovala řada členů republikových rad, z nichž řada prezentovala názory členů ZO a závěry z jednání členů Výborů při Oblastních ředitelstvích SŽDC, které se týkaly kolektivního vyjednávání, ty zejména akcentovaly potřebu výraznějšího navýšení mzdového nárůstu pro zaměstnance v PKS. „Generální ředitel mluvil o budování firmy, k tomu potřebujeme spokojené zaměstnance, zaručené volno a slušnou mzdu. Je tedy současná mzda zaměstnanců dostatečná?“ položil řečnickou otázku jeden ze členů rady.

(podrobnější text z jednání přinesme v samostatném článku o průběhu jednání republikových rad)

Miroslav Gloss, snímky Michael Mareš