Ve středu 27. března 2019 se kolem poledne na bulváru Roi Albert II v Bruselu, před budovou ETUC (European Trade Union Confederation, česky Evropská konfederace odborových svazů), začali scházet první účastníci demonstrace pořádané ETF (European Transport Workers Federation) na podporu férové dopravy. Podle vlajek a „bannerů“ bylo jasné, že do Bruselu zavítali zástupci odborářů z mnoha zemí Evropy.

Kolem 13. hodiny se pak demonstranti dali na zhruba dvouhodinový pochod Bruselem na bulvár Roberta Schumana, poblíž sídla Evropské komise, kde proslovy pokračovaly. „Je zřejmé, že zaměstnanci musí na zhoršující se pracovní podmínky reagovat. A jedinou možnou odpovědí je solidarita,” uvedl Eduardo Chagas, generální tajemník ETF. „Proto požadujeme změny v celém sektoru a věříme, že společně můžeme některé věci změnit. Naše kampaň za férovou dopravu (Fair transport) inspirovala odbory z celé Evropy. I proto dnes v Bruselu vidíme tisíce pracovníků, kteří se hromadně zúčastnili demonstrace za lepší pracovní podmínky,” řekl mimo jiné. Demonstrace neměla být považována za demonstraci proti Evropě. „My jsme vždycky konstruktivně spolupracovali s evropskými institucemi a budeme spolupracovat i nadále, aniž bychom ztratili naši identitu a principy,“ uvedl další z řečníků. „Spoléháme na národní a evropské politiky, aby podpořili naše návrhy, i co se týče férové dopravy,“ zmínil.

Zaměstnanci z dopravy z celé Evropy se sjeli do Bruselu, aby demonstrovali schopnost spolupracovat napříč různými sektory i národy. Průběh demonstrace nicméně ovlivnily blížící se volby do Evropského parlamentu. Proto ETF pokračuje i v jednáních s politickými frakcemi v parlamentu – například s vedením středněpravé EPP a zelenými (EFA). „ETF je panevropskou dopravní unií a tato aktivita není směřována jen k evropským institucím, ale je určena všem, kteří se cítí diskriminováni,“ zaznělo také s tím, že kandidáti, kteří se budou ucházet o místo v Evropském parlamentu, mají podle ETF prokázat, že se ztotožňují s požadavky, které jsou shrnuty v prohlášení ETF “Our Manifesto” (8 požadavků). Ty lze stručně shrnout takto: aby byly v dopravě zajištěné bezpečné a důstojné pracovní podmínky, důstojné mzdy a sociální jistoty.
Mezi hlavní požadavky ETF pak především patří důstojné pracovní podmínky, sociální jistoty a spravedlivé odměňování pro dopravní zaměstnance v celé Evropě.

Během týdne, který demonstraci předcházel, se konalo více než sto akcí a happeningů v nejméně osmnácti zemích po celé Evropě. Během nich zaměstnanci z dopravy upozorňovali na nevhodné či nebezpečné pracovní podmínky a sociální dumping v dopravním sektoru.

Na demonstraci vystoupili zástupci mnoha evropských institucí, například letecké společnosti Ryanair, promluvil i prezident železniční sekce ETF (sekce pro železniční dopravu) Giorgio Tuti, který vyzval k ukončení privatizace a k návratu k hodnotám, které nestojí na sociálním dumpingu.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý se během demonstrace sešel s mnoha představiteli evropských odborových centrál, například se zástupcem rakouského odborového svazu vida Gerhardem Tauchnerem, předsedou železniční sekce ITF Davidem Gobé (CGT) nebo předsedou maďarského odborového svazu železničářů VSZ Janosem Melegem.

Organizátoři uvedli, že účast na demonstraci odhadují na zhruba 5000 lidí.

Michael Mareš