Na pondělí 1. 4. bylo do Prahy svoláno mimořádné zasedání Ústředí OSŽ, aby projednalo postup OSŽ k vzniklé situaci po podání pozměňovacího návrhu poslance Martina Kolovratníka (ANO), který v rámci projednávaného vládního návrhu zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, doporučil zrušit § 33 zákona č. 77/2002.

„Pokud by tento návrh prošel hospodářským výborem a poslaneckou sněmovnou, ztratil by se právní základ pro existenci režijek,“ uvedl v úvodu jednání předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Protože hospodářský výbor parlamentu zasedá již ve středu 3. dubna, bylo nutno jednat urychleně. Předseda OSŽ uvedl, že již jednal s generálním ředitelem Českých drah. „Ujasnili jsme si, že České dráhy mají zájem jednat o tom, aby poskytování režijního jízdného mohlo pokračovat na stávajícím právním základě.“

I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun poznamenal, že návrh neprošel běžným připomínkovým postupem, ale byl včleněn do ostatních pozměňovacích návrhů nezávisle. „Reagovali jsme promptně, obvolali jsme některé poslanecké kluby, abychom je seznámili s našimi argumenty,“ řekl a zdůraznil, že režijní jízdenky vycházejí z takzvané nadkapacity, neznamenají tedy zatížení ekonomiky ČD. „Jde o uměle vytvářený problém,“ dodal Vladislav Vokoun.

„České dráhy by zrušením režijních výhod vůbec nic nezískaly, naopak by tím ztratily příjem, byť nevelký, který za ně jejich držitelé platí. Navíc lze předpokládat i zhoršení vztahů mezi zaměstnanci jednotlivých železničních společností a celkové zhoršení nálady zaměstnanců,“ doplnil předseda OSŽ Mgr. Malý.

Ústředí v závěru svého jednání jednomyslně přijalo usnesení, v němž se uvádí, že OSŽ je na základě usnesení VII. sjezdu OSŽ připraveno bránit benefity členů OSŽ, a to i za cenu porušení sociálního smíru. Ústředí ustavilo stávkový výbor a zmocnilo jej vyhlášením stávkové pohotovosti v případě, že by návrh poslance Kolovratníka prošel hospodářským výborem Parlamentu. Předsedovi OSŽ bylo uloženo zahájit jednání s poslaneckými kluby. Ústředí OSŽ dále vyzvalo k součinnosti všechny odborové centrály působící na železnici.

Zdeňka Sládková