Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 20. 11. 2019 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, se tentokrát neslo v duchu režijních výhod (více zde), ale dostalo se i na tradiční Informace ze zásadních jednání, tedy na informace z firem, kde má OSŽ své členy.

„Tentokrát budu stručný, novinek moc není,“ řekl na úvod Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD. „Kolektivní vyjednávání probíhá face to face, minulý týden jsme se sešli poprvé, druhé jednání nás čeká zítra (21. 11. 2019), kdy se začne projednávat mzdový řád,“ uvedl. Vladislav Vokoun poté stručně informoval o smlouvách s kraji (některé kraje přešly na brutto smlouvy), či o některých novinkách v systému odbavování cestujících, a také o možných dopadech ztráty výkonů na zaměstnanost u OCP a OCÚ (kde není dopad takřka žádný) či RP ZAP. „Tam přece jenom dopad nějaký byl, aktuálně se to zúžilo na 80 lidí. Nicméně i s těmito lidmi bylo jednáno a většinou došlo k dohodě. Myslím si, že se s tím zaměstnavatel vypořádal korektně,“ uzavřel.

Katalog zaměstnání, kromě jednoho povolání (vozmistr), je již hotov, katalogem se upravují a definují nové pracovní činnosti a postupy a zároveň se navyšují tarify u provozních zaměstnanců, ale největší změny směřují do opravárenství, které čeká poměrně výrazné změny z hlediska evropské legislativy, informoval dále Radek Nekola (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo). Ten dále mluvil o zahájení kolektivního vyjednávání, o společném protinávrhu odborových centrál, který bude odeslán zaměstnavateli. „Hodnotím kladně seriózní přístup všech odborových centrál, které shodně konstatovaly, že pokud bude platit Katalog zaměstnání, musíme toto respektovat při jednání o navýšení mezd.“ Nekola dále referoval i o podnikatelském plánu pro rok 2020, který zaměstnavatel představil na jednání odborových centrál. Návrh plánu na rok 2020 si klade za cíl udržení objemu přepravy zboží. „Co se týče zaměstnanosti, chce ji vedení udržet, nicméně objem mzdových prostředků zatím neuspokojuje naše požadavky. V pátek příští týden pokračuje kolektivní vyjednávání, tentokrát už se zaměstnavatelem,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC, informoval o kolektivním vyjednávání u SŽDC: „Zatím nedošlo k žádným podstatným změnám, stále před sebou tlačíme čtyři věci – shoda na třetí změně PKS, příspěvek na dopravu, dohoda o platnosti PKS, navýšení tarifních stupňů - a také příplatek za práci v noci. Další jednání máme v pátek 22. 11.“ Petr Štěpánek zmínil i prezentaci přípravy výstavby vysokorychlostních tratí, kterou na jednání odborových centrál prezentoval Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. (ředitel odboru strategie SŽDC). V závěru pak Petr Štěpánek vzpomenul i tlak na rušení SFDI: „Přitom tento fond nám závidějí Slováci, kde podobnou institucí nemají a kde stále bojují o finanční prostředky ze státního rozpočtu.“

O situaci v nedrážních firmách informovala členy Ústředí OSŽ místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renata Dousková. Jak v úvodu konstatovala, objem finančních prostředků, které SŽDC alokuje na investice, se většinou odráží v hospodaření nedrážních firem, zejména ve stavebním sektoru. „V TSS se po téměř ročním kolektivním vyjednávání podařilo podepsat kolektivní smlouvu na dobu neurčitou, která dává některé benefity zaměstnancům,“ uvedla s tím, že v průběhu kolektivního vyjednávání zaměstnavatel (TSS) přidal vybraným profesím 30 % do platů. „To je velký úspěch kolektivních vyjednavačů,“ uvedla.
Telegraficky pak informovala o situaci u společností Skanska (kolektivní smlouva je téměř před podpisem), OHL ŽS Brno (začíná se kolektivně vyjednávat; mimo jiné se jedná o navýšení platů a rozšíření benefitního programu), a Dopravní zdravotnictví (zaměstnavatel se s odbory dohodl na okruzích: Mzdové nároky, úpravy mzdových stupňů a benefitů). „U zaměstnanců bývalého Legios Loco řešíme nejen pracovněprávní problematiku, ale také mzdové nároky. V ŽOS Nymburk se od podzimu střídají majitelé, kteří nejprve dávají zaměstnancům nové pracovní smlouvy, pak výpovědi. V tuto chvíli jde areál ŽOS Nymburk do dražby,“ poznamenala.

Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka informoval o jednání tripartity, která byla tentokrát mimořádně dlouhá a emočně vypjatá (témata: navýšení mezd pro pracovníky ve školství a minimální mzda), Ing. Petr Toman BA (Hons), člen Správní rady ZPMV, informoval o jednání (8. 11.) na ministerstvu zdravotnictví s náměstkyní MUDr. Šteflovou a náměstkem Prof. Prymulou ohledně možnosti rozšíření preventivních prohlídek a očkovacích vakcín pro všechny zaměstnance SŽDC.

K projednání byla členům Ústředí OSŽ předložena Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2019 („Výrazně se zlepšila situace u nedrážních organizací,“ konstatoval mimo jiné Miroslav Feber, vedoucí svazový inspektor BOZP) - Ústředí OSŽ vzalo předloženou informaci na vědomí. V závěru pak Ústředí OSŽ projednalo Plnění rozpočtu 1-9/2019 a některé Organizační záležitosti.

Michael Mareš