V pátek 11. září byla v Plzni, ve středisku údržby Plzeň, Oblastního centra údržby Západ, poklepáním základního kamene oficiálně zahájena výstavba moderní opravárenské haly Českých drah. Nové zázemí údržby a oprav nabídne 400 metrů kolejí, portálový jeřáb s nosností 5 tun a další vyspělé technické komponenty.

České dráhy tak zefektivní údržbu moderních bezbariérových dvouvozových motorových jednotek řady 844 (RegioShark), dvouvozových elektrických jednotek řady 650 (RegioPanter) a dalších souprav. Dokončení výstavby opravárenské haly je naplánováno na leden roku 2022.

Stávající pracoviště totiž kapacitně a technologicky nevyhovují, a to ani co do počtu, ani co do typu vozidel. „Když se otočíte dozadu, uvidíte rotundu, myslím staré depo, které sloužilo se starou technologii na jednotlivá kolejová vozidla. Za chvilku, za rok a čtvrt, tady vyroste krásná nová hala se čtyřmi stometrovými kolejemi, s portálovými jeřáby, která bude obsluhovat více než čtyřicet jednotek. Bude to setkání generací,“ řekl na úvod Václav Nebeský, generální ředitel a předseda představenstva Českých drah.
Na základě nově uzavřených smluv v rámci regionální dopravy se totiž v budoucnu zvýší počet servisovaných vozidel, například u elektrických jednotek řady 650 RegioPanter to bude ze současných 9 na 24. Nová hala tak zároveň umožní jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav, což výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. „Potřebujeme se připravovat na nová vozidla, protože investice nejsou jen do vozidel jako takových, ale je to i o investicích do opravárenství, o technologiích, které nám vlaky pomůžou udržovat,“ dodal Václav Nebeský.

„Ne že bych toho o drahách věděla tolik, že bych tady mohla něco odborného říkat,“ doplnila svého předřečníka Marcela Krejsová, náměstkyně vykonávající funkci hejtmanky Plzeňského kraje (na snímku u článku), „Ale když se kolem sebe rozhlédnete, tak se tady trošku zastavil čas. Jsem ráda, že velká investice směřuje do Plzně a potažmo do Plzeňského kraje, že tady vznikne něco nového, hodného 21. století, které zlepší pracovní podmínky lidem, kteří tady budou pracovat třeba i s novými technologiemi. Že to bude pro lidi přitažlivé a že se vám podaří přitáhnout i mladé lidi,“ dodala s tím, že v současnosti práce rukama není úplně společensky uznávaná. „Ale někdo prostě musí těma rukama dělat a ty ruce potřebujeme, aby byly šikovné a k tomu potřebujeme i ty bystré hlavy, aby dokázaly těm rukám nařídit, co mají vlastně dělat. Takže já vám přeji, aby se vám podařilo získat co nejvíce mladých lidí, aby to pro ně bylo sexy zaměstnání pracovat třeba v tomto opravárenském depu Českých drah.“

„O podobné projekty máme velký zájem. Jsme vůbec rádi, že tak význačná společnost, jako jsou České dráhy, v Plzni investuje,“ navázal Michal Vozobule, náměstek primátora města Plzně. „Z našeho pohledu je železniční doprava z hlediska obsluhy města čím dál důležitější. Jako město Plzeň potřebujeme, abychom měli kvalitní železniční dopravu a tudíž i zázemí. Jsme velmi rádi, že Plzeňský kraj v minulosti vypsal nové tendry, do nichž zahrnul i nové vozy, takže tato nová opravárenská hala je určitým příslibem toho, že bude o ně kvalitně postaráno.“

V rámci projektu bude proinvestováno přibližně 200 milionů korun. Před zahájením samotné stavby bude nutné ještě snést stávající kolejiště, které je tvořeno 4 kolejemi a 2 výhybkami. Stavaři také zdemolují dvě drobné stavby, které v minulosti sloužily jako zázemí obsluhy zauhlování parních lokomotiv. Zahájení výkopových prací je podmíněno podrobným pyrotechnickým průzkumem, neboť na konci druhé světové války bylo seřaďovací nádraží včetně depa cílem leteckých náletů spojeneckých vojsk.

Dodejme, že České dráhy budou v modernizaci infrastruktury pokračovat i na dalších místech v České republice. Jedná se především o výstavbu hal údržby, myčky nebo sanitární koleje. V letošním roce bude zahájena oprava haly v Olomouci, v Chebu se chystá stavba první typizované opravárenské haly. Další podobná by měla vzniknout i v Českých Budějovicích.

Michael Mareš s využitím tiskové zprávy ČD