Sněhová nadílka přivítala v Rajeckých Teplicích členy Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, kteří si pro své jednání opět vybrali hotel Skalku ve dnech 12. - 14. února 2015. Hlavním tématem jednání, které zahájil předseda RRS OSŽ Kurt Mužík, byla diskuse a finální shoda na textu materiálu, který se týká zakládání Klubů seniorů.

V první části jde o metodickou pomůcku, jak postupovat při zakládání klubů seniorů, další částí je pak návrh Statutu, kterým by se klub měl řídit při své činnosti a zahrnuje nejen volbu členů výboru klubu, ale i práva a povinnosti členů. Kompletní návrh dostali členové rady předem domů, aby si mohli připravit své připomínky a návrhy. Následně by měl být tento materiál předložen k posouzení odbornému oddělení OSŽ a potom k projednání Ústředí OSŽ.
Diskutovalo se a upravovalo, byla přijata řada změn ve snaze, aby zakladatelé klubů seniorů měli usnadněné první kroky a dokument mohl být vodítkem v jejich činnosti. Už samotný úvod, který je nazván „postup k založení Klubu seniorů OSŽ", znamená, že se členství v klubu týká členů OSŽ, bývalých zaměstnanců, a vylučuje tedy to, že by členy klubu mohli být i členové z jiných odborových centrál. Tuto možnost, tedy možnost členství v klubu i členů z jiných odborových centrál, původně zvažoval místopředseda RRS Alois Malý. Zřejmě i takové kluby, které sdružují bývalé železničáře bez rozdílu, u nás ale také existují! Hodně se také diskutovalo o financování činnosti stávajících klubů seniorů. Ne všechny kluby seniorů dostávají na svoji činnost příspěvek ze své základní organizace, ale žijí pouze z vlastních příspěvků členů klubu. I tady by asi bylo dobré shodnout se na jednotných pravidlech! Co je ale nutné, řekl Kurt Mužík, zmapovat, kolik klubů seniorů v rámci OSŽ už funguje. K tomu by měly přispět evidenční návratové listy, které přicházejí ze ZO na ústředí. Rada se také zabývala některými návrhy na uspořádání zahraničních zájezdů. Zatím se shodla, že by mělo jít o poznávací zájezd do Bretaně a Normandie a už v dubnu o jednodenní výlet lodí do Drážďan. Ten by byl uspořádán ve spolupráci se základní organizací OSŽ-Ú, kde jedna skupina by byla z řad seniorů. Předseda RRS Kurt Mužík také navrhl, že některé z dalších jednání rady by se mohlo uskutečnit v Ostravě. O aktivitách Rady seniorů ČR informoval Alois Malý (místopředseda RS ČR). Její předseda, Dr. Zdeněk Pernes, podal návrh odborné komisi na valorizaci důchodů v dalších letech. Velký prostor pak dostal Karel Hybš, který také spravuje webové stránky seniorů. Ten podal řadu informací, mimo jiné o tom, jaký je zájem o seniorské pobyty v hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, které se uskuteční v měsíci srpnu. Ty se uskuteční v termínech, jak jsou uvedeny v katalogu rekreací. Zbývá už jen několik volných míst. Jedná se o dva běhy s atraktivním programem, zahrnujícím výlety autobusem do okolí, které jsou vždy tři. Na tyto pobyty je připraven také bohatý program s řadou výletů. Informoval i o přípravě obdobné náplně při pobytu na Lesní chatě v Kořenově v Krkonoších. Naplánována je návštěva Harrachova, Mumlavských vodopádů, pivovaru, sklárny a chybět nebude ani prohlídka nejkrásnějších míst Jizerských hor, kam účastníky odveze autobus. Sledovanosti webové stránky seniorů, současné podobě webových stránek OSŽ, a náplni časopisu Obzor patřila závěrečná diskuse členů rady. Opět zaznělo, že zastavení poklesu odběru Obzoru by mohlo zabránit zavedení určeného procenta odběru podle počtu členů. Bylo navrženo, aby s jednotlivými členy rady seniorů, jejich aktivitami v jejich místech působení v klubech seniorů, byli postupně seznamováni návštěvníci webových stránek seniorů. O tom, jaká byla sledovanost webových stránek seniorů v měsíci lednu, svědčí připojená (zkrácená) tabulka. I tentokrát byli členové rady seniorů s pobytem na Skalce spokojeni, přestože kavárna je z důvodu malování dočasně uzavřena a v zasedací místnosti probíhalo školení. Pro jednání rady tentokrát stačil menší salonek ve třetím patře hotelu.
Miroslav Gloss

Spojené státy americké                 1574
Maďarsko hu                                  558
Švédsko se                                    234
Velká Británie gb                            133
Ruská federace ru                          101
Kanada ca                                       79
Německo de                                    68
Řecko gr                                         51
Slovenská republika sk                    37
Ukrajina ua                                     36
Čína cn                                           32
Izrael il                                           18
Francie fr                                        15