V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Ústředí OSŽ, PV OSŽ Správy železnic, Republiková rada seniorů OSŽ; Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda. Zajistí se tak lepší předvídatelnost pro zaměstnance i firmy; Na aktuální téma – Hovoříme s Martinem Zatloukalem, členem PV OSŽ při ČD a předsedou ZV OSŽDKV Olomouc; Všimli jsme siZe světa; Představujeme; Navštívili jsme; Právní poradna; Názory čtenářů; poradna BOZPNajdete na www.osz.org; Na mistrovství v běžeckém lyžování se běžel i biatlon; Malující železničáři vystavovali.

Na dnešním velmi dlouhém, i velmi složitém jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem došlo konečně, a to i za cenu ústupků ze všech stran, k dohodě nad čerpáním FKSP. Principy jsou v podstatě dlouho známé. Bohužel i přes naše argumenty k dostatečné výši prostředků na rekreace, došlo vzhledem k neústupnosti odborové centrály ADP k ústupkům v čerpání na organizačních složkách.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ, PV OSŽ při ČD, PV OSŽ při ČD Cargo; Vývoj českého trhu práce – 4. čtvrtletí 2023;Na aktuální téma – Příprava prvního PPP projektu na železnici pokročila do další fáze; Všimli jsme si; Ze světa; Navštívili jsme; Právní poradna; Názory čtenářů; poradna BOZPNajdete na www.osz.org; Spousta zábavy a dobrodružství na letním dětském táboře Ráj Letohrad.

Podpora aktivitám OZŽ

Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, odboráři slovenských železnic,

 

Na dalším jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic bohužel opět nedošlo k posunu, zástupci ADP stále trvají na „spravedlivém dělení“. Více ve společné informaci a také informaci vedení PV OSŽ Správy železnic níže.

Kromě této nejdůležitější části jsme byli z úst ředitele personálního odboru Ing. Kouckého informováni o mzdovém vývoji a rozboru mezd za měsíc leden. Po opravdu dlouhé době nedochází k poklesu reálné mzdy, naopak růst reálné mzdy je na úrovní více než 103 %.

Kalendář ukazuje 19. února 2024 a v pražských ulicích již od rána probíhá plánovaná demonstrace zemědělců podporovaná Asociací samostatných odborů (ASO) a v rámci ní se v odpoledních hodinách připojili také členové Odborového sdružení železničářů (OSŽ), které zde mimo jiné opět připravilo stánek s občerstvením pro demonstrující.

 

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, přátelé,

obracíme se na Vás touto formou, abychom alespoň stručně prezentovali důvody, které vedly Ústředí OSŽ  k rozhodnutí vyzvat členy  OSŽ k podpoře a připojení se ke společném protestní akci zemědělců a Asociace samostatných odborů, která se uskuteční v pondělí 19. února v Praze.

Vážené kolegyně a kolegové, členové OSŽ,

Ústředí OSŽ dnes (12.2.2024) na návrh představenstva  rozhodlo o připojení se OSŽ ke společné protestní akci zemědělců a Asociace samostatných odborů (ASO), která se uskuteční  v pondělí 19. února 2024 v Praze.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Ústředí OSŽ, PV OSŽ ČD Cargo, RRS OSŽ, PV OSŽ Správy železnic; Každoroční konference vyhodnotí činnost základních organizací OSŽ; Na aktuální téma – Příprava komplexního dopravního řešení pražské Výtoně pokračuje; Všimli jsme si; Ze světa; Navštívili jsme; Právní poradnaNázory čtenářůNajdete na www.osz.orgPředstavujeme; Nepřekáží nám nějak ta železnice?

V ranních hodinách 24. ledna došlo u Dolní Lutyně  k tragické nehodě, při které jedoucí rychlík na trati Bohumín–Dětmarovice narazil do uvízlého kamionu na železničním přejezdu. Při nehodě přišel o život strojvedoucí Dalibor Žák.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – PV OSŽ při ČD, Představenstvo OSŽ; Ocenění hrdinů Českých drah; Na aktuální téma – 100 let čekání je snad už u konce, na novém brněnském nádraží se pracuje; Všimli jsme si; České vlaky loni objely zeměkouli více než čtyřtisíckrát; Dopravní sektorové strategie; poradna BOZP; Názory čtenářů; Najdete na www.osz.org; Slunce – voda – vzduch; Vánoční jízda Posázavím se „Zamračenou“.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ, PV OSŽ ČD Cargo, PV OSŽ při ČD, Ústředí OSŽ, RRS OSŽ, PV OSŽ Správy železnic; Vážené kolegyně a kolegové, členové a příznivci Odborového sdružení železničářů; Na aktuální témaVšimli jsme si; Mikulášské parní vlaky v okolí Prahy; Právní poradna; Školení na počítačích pokračují i v prvním pololetí 2024; Názory čtenářů; Najdete na www.osz.org; Šakvice 1953–2023; FISAIC – výtvarníci malovali podzim v České Třebové.

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor