Všichni máme nárok na hrazené preventivní prohlídky u zubařů, praktických lékařů i specialistů. Z dat vykázané péče Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ale bohužel vyplývá, že značná část lidí na preventivní prohlídky nechodí. Přitom včasné rozpoznání zdravotního rizika nebo raného stadia choroby může zcela zabránit rozvoji vážného, často chronického nebo zhoubného onemocnění, nebo ho alespoň dostat pod kontrolu. Pojišťovna proto radí, kdy jaká vyšetření absolvovat.

Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností, např. oblast jízdních výhod, a z toho důvodu absolvovali několik jednání. Dnes bylo konstatováno, že SŽ a sociální partneři budou neprodleně po připojení posledního podpisu hledat technické a administrativní řešení u vybraných pracovišť s přerušením pracovní doby. Tato jednání budou vedena s cílem dosáhnout řešení v průběhu 1. pololetí roku 2023.

Podepsáním PKS všemi signatáři byla vyjádřena odpovědnost všech sociálních partnerů a vůle informovat zaměstnance v dostatečném předstihu o aplikaci sjednané PKS 2023.

K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2023 bylo stanoveno období od 21. 11. do 10. 12. 2022.

 

Prolongační částky pro rok 2023 jsou stanoveny takto:

Možnost využití finančních prostředků Evropské investiční banky (EIB) na výstavbu dopravní infrastruktury potvrdilo Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou. Finanční a technická podpora EIB bude zaměřena na financování železničních projektů v letech 2023-2027 až do výše sedmi miliard eur.

Vláda na svém zasedání konaném 9. listopadu t. r. schválila praktický postup pro zajištění přednostního průjezdu nákladních vlaků s energetickými surovinami na tratích v ČR. Je možné jej již využít v konkrétních výjimečných a odůvodněných případech zpoždění dodávek pro energetický průmysl. Má pomoci fungování energetických podniků předcházením případného nedostatku určité komodity a ohrožování jejich nepřetržitého provozu.

Dnešního dne, tj. 8.11.2022 v odpoledních hodinách se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo společné jednání představitelů Ministerstva dopravy, Českých drah, a.s. a zástupců všech odborových centrál působících na české železnici k problematice návrhu 17. úpravy Tarifu režijních jízdních výhod ČD.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Ústředí OSŽ, PV OSŽ ČD, a. s., a ČD Cargo, a. s., PV OSŽ Správa železnic, s. o.; Na aktuální téma – Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD, a. s., pro osobní dopravu; Navštívili jsme – Troubelice; Nehody; Představujeme – Martin Pročka; Psali jsme před 25 lety...; Právní poradna – Podpůrný fond OSŽ; Poradna BOZP; Názory čtenářů – Neradostná bilance; Tradiční výstava modelů železnic v Hradci Králové; 150 let trati Olomouc–Krnov; FISAIC – výtvarníci vystavovali v Německu.

Staňte se součástí týmu mezinárodního oddělení OSŽ-Ú v Praze. 

Rozvoj železniční dopravy, budoucí podoba sítě TEN-T nebo ceny energií. To byla hlavní témata neformální schůzky Rady ministrů pro dopravu, která 21. října 2022 proběhla v Praze. Šéfové resortů také řešili, jakým způsobem udělat železniční dopravu atraktivnější a spolehlivější.

Odborové centrály v průběhu minulého týdne obdržely dopisem ze dne 17.10.2022 od Ministerstva dopravy k vyjádření návrh 17. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen „Tarif ZJV").

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ; Sedmdesáté výročí vzniku Železničního stavitelství Brno;Na aktuální téma – Žilinská univerzita slaví 70 let od svého založení; Všimli jsme si; Psali jsme před 25 lety...; názory čtenářů – Po Německu za 9 eur; Představujeme – Miroslav Novotný: „Neříkám sbohem... říkám na shledanou!“; Regionální mistrovství USIC v tenise; Regionální mistrovství USIC v orientačním běhu; Putování po pražských nádražích – napojování Prahy do železniční sítě; FISAIC – filmaři vítězili v Bad Salzuflen. 

Konec papírového velkého „techničáku“ je zase o krok blíž. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení zrušení papírové podoby velkého technického průkazu. Nově tedy bude jen jeden doklad s technickými údaji o vozidle. Změna by měla platit od roku 2024.

Právě přítomno: 225 hostů a žádný gestor