OBZOR ke stažení

Vážení členové OSŽ, benefity poskytované od 1. 1. 2020 ve formě bezplatného právního poradenství/pomoci advokátními kancelářemi v občanském (soukromém) životě člena OSŽ - projekt „právní pomoc - občan“, pokračují do 31. 12. 2020 (tel.: 733 785 003).

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dnes (19. 10. 2020) schválila vláda. Pro rok 2021 má jít na dopravní stavby 127,5 miliardy korun, z toho 90,5 miliard z národních zdrojů, z evropských pak bezmála 22 miliard. Návrh počítá také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace COVID-19, rozhodl ředitel personálního odboru o zastaveni KOP zaměstnanců ČD Cargo od 18. 10. 2020 do odvolání ve všech střediscích. Zaměstnanci, kteří měli nastoupit na KOP v termínu od 18. 10. 2020, na tuto KOP již nenastoupí, v současné době jsou o této skutečnosti informováni personalistkami O10 a musí se nahlásit na svém pracoviště a domluvit se zaměstnavatelem na dalším výkonu práce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové OSŽ,

ve smyslu vládou České republiky vyhlášeného nouzového stavu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů pro území České republiky (usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.9.2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ rozhodl o zrušení školení OSŽ - seminářů ve II. pololetí 2020 (od 21.10.2020 do 13.11.2020) v hotelu Lesní chata v Kořenově a v RZ Prudká u Tišnova.

Pro většinu zaměstnanců je zajisté velkým překvapením včerejší informace o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2021 již v měsíci říjnu, tedy v době, kdy se obvykle každoroční maraton kolektivního vyjednávání teprve naplno rozjíždí. Ke změně strategie nás vedla současná složitá situace způsobená probíhající pandemií covid-19.

V rámci dnešního (ve středu 7. 10. 2020) kolektivního vyjednávání došlo k dohodě mezi vedením Českých drah a zástupci všech odborových organizací nad Kolektivní smlouvou pro rok 2021. Oboustranně bylo vyvinuto maximální úsilí ke hledání kompromisů mezi stabilizací zaměstnanců a sociálním smírem na jedné straně a efektivním řízení nákladů na straně druhé.

Ministerstvo dopravy se rozhodlo objednávat u Českých drah nadále vlaky na lince R27 Olomouc – Krnov – Ostrava. Na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem bude od půlky prosince zajišťovat společnost ARRIVA vlaky, která podala výhodnější nabídku.

Za šestnáct let své existence se Správa železnic rozrostla z několika desítek na současných sedmnáct tisíc zaměstnanců. Zaměstnanci ústředí Správy železnic jsou dosud roztroušeni v různých budovách takřka po celé Praze, což neodpovídá aktuálním potřebám této státní organizace. Vedení Správy železnic se proto rozhodlo vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na nové sídlo s názvem Centrála Správy železnic, které by mělo vytvořit moderní a efektivní prostředí pro její administrativní zaměstnance, pracující v hlavním městě Praze.

Další náročná výluka, spojená s výměnou mostu na Dluhonické spojce proběhne v prodlouženém víkendu od soboty 26. září do pondělí 28. září. V průběhu této výluky bude odstraněna stará konstrukce mostu (tzv. Rámusáku), který přechází dvojkolejnou trať Přerov – Bohumín a 2. kolej Dluhonické spojky. Most váží 268 tun a jeho výměnu provede speciální jeřáb LIEBHERR LR 1750, který má nosnost 750 tun. Nová mostní konstrukce bude vážit 264 tun a je již připravena k vložení na pilíře, které se uskuteční v pondělí 28. září.

TRVÁNÍ PROJEKTU

Vážení členové OSŽ,

benefity poskytované od 1.1.2020 ve formě bezplatného právního poradenství/pomoci advokátními kancelářemi v občanském (soukromém) životě člena OSŽ - projekt „právní pomoc - občan“, pokračují do 31.12.2020 (tel.: 733 785 003).

V souvislosti se situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava, která je díky posledním krokům Ministerstva dopravy předmětem znepokojení a kritiky odborovýchorganizací, jednaly dvakrát v průběhu minulého týdne v sídle OSŽ v Praze Vysočanech zástupci odborových centrál působících na ČD o společném postupu.

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020. Konkrétně k: Podnikové kolektivní smlouvě SŽ na rok 2021; Rámcovým zásadám Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP, Dohodě o kolektivním vyjednávání a ke Směrnici SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ. Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

Právě přítomno: 325 hostů a žádný gestor