OBZOR ke stažení

NOVÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ - MOŽNOST PŘIHLAŠOVÁNÍ

Ústředí OSŽ dne 23.6.2021 schválilo termíny seminářů (školení), zaměřených na oblast pracovněprávní, hospodaření a BOZP. Semináře jsou organizovány na základě požadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ.

Odborové sdružení železničářů–ústředí připravuje jako každoročně výrobu kalendářů a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem základním organizacím OSŽ možnost objednat si pro své členy níže uvedené kalendáře:

Letošní letní sezóna je velmi specifická. Počet letenek, který jsme do Řecka objednali, byl z důvodu obav o poptávku nižší než obvykle. Skutečnost nás nakonec mile překvapila a zájem o Orion v řecké Leptokarii je letos veliký, letenky jsou již většinou vyprodané a nedostupné. Proto nyní můžeme představit zcela novou nabídku pobytů v apartmánovém domě Orion v řecké Leptokarii.

Z transparentního účtu Nadačního fondu Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM dnes (30. 6. 2021) bylo odesláno celkem 540 tisíc korun na pomoc zaměstnancům Českých drah a ČD Cargo, které postihlo ničivé tornádo na jižní Moravě. Částka bude rozdělena mezi šestnáct rodin. I řada našich zaměstnanců přišla o střechu nad hlavou nebo byla přírodní katastrofou jinak postižena, iniciovali jsme pro ně proto okamžitou pomoc a hned druhý den po řádění živlu jsme na jih Moravy doručili první finanční podporu.

Silné bouřky a tornádo, které se 24. 6. 2021 večer a v noci na pátek 25. 6. 2021 přehnaly jižní Moravou, po sobě zanechaly zmařené lidské životy, zranění stovek osob a mohutné materiální škody. Odborové sdružení železničářů vyjadřuje účast postiženým a je bezprostředně připraveno pomoci vyplacením finančních dávek prostřednictvím Podpůrného fondu OSŽ.

Zástupci akciových společností České dráhy a Telematika ze Skupiny PPF dnes podepsali „Smlouvu o převodu cenných papírů“. Předmětem kontraktu je prodej minoritního podílu Skupiny PPF (29,04 %) ve společnosti ČD–Telematika Českým drahám. Vlastnické právo k akciím nabydou České dráhy zápisem na jejich účet v Centrálním depozitáři cenných papírů. Transakci již dříve schválilo Představenstvo, Dozorčí rada i Řídící výbor ČD, a. s.

DVI i letos připravil na prázdninové měsíce příměstské tábory pro děti zaměstnanců Skupiny ČD (možnost příspěvku ze SF své organizační jednotky). Táborů se ale mohou účastnit i děti mimo skupinu ČD, tj. například ze Správy železnic, kde je také možné čerpat příspěvek z FKSP podle zásad jednotlivých organizačních jednotek. Přihlašovat se lze elektronicky na adrese dssovicka.cz/primestaky/ a to až do naplnění kapacity.

Pokus o sesazení šéfa pojišťovny nevyšel. Hamáček nepřesvědčil své lidi. Pod tímto titulkem informovaly ve čtvrtek (17. 6. 2021) Seznam Zprávy o pokusu odvolat Davida Kostku z funkce ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZPMV). Podle serveru ministři Adam Vojtěch a Jan Hamáček nesehnali ve správní radě Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra dost hlasů pro jeho odvolání a správní rada pojišťovny ve čtvrtek nakonec ani o jeho odvolání nejednala.

Stávka zaměstnanců v dopravě 16. června 2011 byla vrcholem protestu odborů proti ekonomickým reformám vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase, zejména proti reformě důchodového systému, zdravotnictví a proti rušení zaměstnaneckých benefitů. Stávka plně postihla jak osobní tak i nákladní železniční dopravu, byl zastaven provoz pražského metra a podstatně omezen provoz městské hromadné dopravy v několika českých městech.

Letos v září skončí platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Ten mu v případě splnění všech podmínek vydá na dalších deset let licenci novou. Jak při žádosti o prodloužení platnosti postupovat, řeší metodický pokyn. V letošním roce se bude výměna týkat zhruba 1300 strojvedoucích, což je asi 12 % všech doposud vydaných licencí.

OSŽ na přelomu května a června pořádá tři vícedenní školení OSŽ z oblastí BOZP, pracovněprávní a hospodaření, které se uskuteční v Hotelu Lesní chata Kořenov. Každý účastník bude mít k dispozici samostatný pokoj. Organizátoři uvítají, pokud účastníci předloží negativní „Potvrzení o provedeném testování zaměstnance“ na přítomnosti viru SARS-CoV-2 (AG test) nebo jiné rovnocenné potvrzení. Rovněž na místě bude k dispozici AG test před zahájením vícedenního semináře.

Každým rokem si 28. dubna připomínáme Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. V tento den bychom měli vždy vzpomenout na ty, kteří šli do práce a již se nikdy ke svým rodinám nevrátili. Skutečně si vzpomeneme a zamyslíme se, jak se to vlastně mohlo stát? Věnujeme dostatečnou pozornost tomu, abychom se z práce domů ve zdraví vrátili? Bohužel musím ze svých bohatých zkušeností konstatovat, že se problematice pracovních úrazů, zejména příčinám jejich vzniku, vlastnímu šetření a také procesu jejich odškodňování některé odborové organizace a jejich funkcionáři nevěnují dostatečně a odpovídajícím způsobem, ačkoliv, co by mělo být v odborové práce důležitější, než se starat o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Právě přítomno: 279 hostů a žádný gestor