„Situaci kolem režijních jízdenek v Jihomoravském kraji se intenzívně věnujeme, v této věci nastal jistý pozitivní posun,“ řekl na jednání stávkového výboru ve středu 20. 11. 2019 ráno předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zástupci OSŽ – předseda Mgr. Martin Malý a I. místopředseda Vladislav Vokoun – jednali v pondělí 18. 11. 2019 se zástupci Jihomoravského kraje, na schůzce se obě strany vzájemně informovaly o svých představách a možnostech výpočtu kompenzace pro kraj, který by Českým drahám reálně umožnil stanovit pro držitele režijních výhod časový příplatek na používání vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, což dosavadní návrhy Jihomoravského kraje prakticky neumožňují.

„Po diskusi jsme se nakonec s krajem dohodli na principu výpočtu kompenzace, který by měl být přijatelný jak pro kraj, tak i pro České dráhy a který by lépe odrážel skutečné využívání vlaků Jihomoravského kraje jednotlivými skupinami režistů. Vyjasnili jsme si se zástupci kraje zejména tu skutečnost, že požadavek kraje na kompenzaci od Českých drah ve výši 1500 Kč za každý prodaný časový doplatek držitelům režijek, je v případě režistů, kteří nebydlí a nepracují v Jihomoravském kraji naprosto nepřiměřený, neboť ti v drtivé většině využívají vlaky objednávané Jihomoravským krajem jen minimálně, případně vůbec. Je proto třeba při stanovení kompenzace u těchto držitelů režijek stanovit mechanismus výpočtu tak, aby lépe odrážel skutečné využívání těchto vlaků. A zástupci kraje přislíbili zpracovat do cca 10 dnů nový návrh stanovení kompenzace zohledňující tuto skutečnost,“ upřesnil Martin Malý. „O výsledku tohoto jednání jsme obratem informovali také vedení Českých drah, jehož představitelé následně 19. 11. 2019 se zástupci Jihomoravského kraje rovněž jednali,“ dodal předseda OSŽ a 1. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun doplnil, že „…Podle informací od představitelů vedení Českých drah z tohoto jednání (Jihomoravského kraje a ČD dne 19. 11. 2019) si obě strany dohodu zástupců Jihomoravského kraje a OSŽ z předchozího dne (18. 11. 2019) o přípravě nového návrhu Jihomoravského kraje na stanovení nového výpočtu kompenzací od Českých drah potvrdily. Máme také informace o tom, že se v brzkém termínu připravuje další jednání Českých drah a Jihomoravského kraje.“
Stávkový výbor OSŽ po vyhodnocení všech těchto informací rozhodl o tom, že je třeba před rozhodnutím o dalších krocích vyčkat cca 10 dnů na přislíbený nový návrh Jihomoravského kraje.

Režijními výhodami v Jihomoravském kraji se následně zabývalo i Ústředí OSŽ, které si od Martina Malého a Vladislava Vokouna rovněž vyslechlo podrobnou informaci k režijkám v Jihomoravském kraji. „Po jednání se zástupci Jihomoravského kraje (18. 11. 2019) jsme se rozešli s tím, že by mohl vzniknout jakýsi kombinovaný model s kompenzací podle skutečnosti. O tom jsem informoval i vedení Českých drah, které v téže věci jednalo s vedením kraje v úterý 19. 11. 2019. Informace z tohoto jednání máme zatím pouze zprostředkované, obě strany si daly cca týden čas na zpracování podkladů,“ uvedl na jednání Ústředí OSŽ Martin Malý s tím, že železničáři si mohou své jízdní výhody prolongovat bez ohledu na výsledek dalších jednání Českých drah s Jihomoravským krajem. „Prolongační rozkaz je platný a prolongaci režijek (včetně pořízení časového příplatku na komerční vlaky a lanovku) tedy nic nebrání. A to samé platí i pro důchodce. Po dosažení dohody ve věci užívání vlaků Českých drah objednávaných Jihomoravským krajem budou pokyny držitelům režijek ze strany Českých drah v této věci vydány dalším opatřením,“ uzavřel Martin Malý.

Michael Mareš