Zástupci akciových společností České dráhy a Telematika ze Skupiny PPF dnes podepsali „Smlouvu o převodu cenných papírů“. Předmětem kontraktu je prodej minoritního podílu Skupiny PPF (29,04 %) ve společnosti ČD–Telematika Českým drahám. Vlastnické právo k akciím nabydou České dráhy zápisem na jejich účet v Centrálním depozitáři cenných papírů. Transakci již dříve schválilo Představenstvo, Dozorčí rada i Řídící výbor ČD, a. s.

Cena akcií byla ověřena dvěma nezávislými posudky. ČD–Telematika je z pohledu Českých drah i státu strategickou společností. Vlastní jednu z největších optických infrastruktur na území České republiky. Patří mezi přední dodavatele v oblasti telekomunikační drážní infrastruktury. Ve spolupráci s dalšími partnery poskytuje komplexní řešení implementace a údržby mobilní části evropského systému zabezpečení provozu vlaků - ETCS. Společnost je také významným poskytovatelem velkoobchodních telekomunikačních a telematických služeb.

Zdroj: Tiskové prohlášení ČD