Železniční zastávku Rajhrad na trati Brno – Břeclav čeká v příštím roce velká změna. Správa železnic hodlá zvýšit kapacitu zmíněné tratě, která leží na mezinárodním železničním koridoru, vybudováním nové odbočky, která by měla vzniknout právě v Rajhradě. V současné době je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovení této odbočky, přičemž náklady na její výstavbu jsou předpokládány ve výši 319 milionů korun.

Vybudování předjízdných kolejí a vložení čtyř nových výhybek v zastávce Rajhrad umožní předjíždění vlaků v traťovém úseku Modřice – Hrušovany u Brna. To napomůže zejména řešení kolizních situací mezi dálkovou a regionální dopravou. Dotčený traťový úsek je součástí prvního tranzitního železničního koridoru, využívá ho dálková doprava v relacích do Bratislavy a Vídně i vnitrostátní rychlíková linka R13 z Brna do Olomouce přes Břeclav. Velmi silná je regionální doprava tvořená spěšnými a osobními vlaky.
Práce by měly být provedeny během roku 2021 a bude při nich rekonstruován železniční svršek a spodek v délce 870 metrů. Souběžně s tím bude vyměněn silniční nadjezd v Holasicích a opraven nedaleký železniční most. Nová odbočka bude vybavena novým zabezpečovacím zařízením, jehož technologie bude umístěna v současné budově zastávky. Současně bude vybudován nový objekt trafostanice a podle změněné polohy traťových kolejí bude zrekonstruováno také trakční vedení. Zastávka Rajhrad získá v rámci stavby také nové informační zařízení s odjezdy vlaků, umístěné u výpravní budovy.
Miroslav Čáslavský, s využitím tiskové zprávy Správy železnic