Drážní zákon do budoucna umožní konzervaci málo využívaných lokálních železničních tratí. Novelu, která to umožní, již podepsal prezident Petr Pavel. O konzervaci bude na žádost vlastníků rozhodovat drážní úřad, podmínkou přitom bude, že dva roky po sobě klesl provoz na takové trati ročně pod 300 jízd za účelem přepravy osob anebo 12 nákladních jízd. Změna se nelíbí Sdružení místních samospráv - obce se podle něj obávají rušení tratí a snížení dopravní obslužnosti.

Skupina České dráhy vykázala v prvním pololetí roku 2023 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) zisk před zdaněním ve výši 987 milionů Kč. Hospodaření Skupiny se tak meziročně zlepšilo o více než 1,9 miliardy Kč. K pozitivnímu výsledku přispěl především návrat cestujících do vlaků, zklidnění trhu s energiemi a také silnější koruna. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se tak zlepšil zejména segment osobní dopravy, který se dostal do zisku. Kromě mateřské společnosti se ale dařilo i ostatním společnostem v rámci Skupiny, které rovněž významně přispěly k meziročnímu zlepšení.

Návrh nové emisní normy EURO 7 bude nakonec výrazně mírnější, než bylo původně navrženo. Shodli se na tom ministři členských států na dnešním zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu.

Do nového kompromisního návrhu se podařilo zahrnout všechny klíčové požadavky České republiky a koalice států, které chtěly změnit původní návrh Evropské komise. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni současné normy EURO 6, a to včetně podmínek testování, dále dojde k prodloužení lhůt vstupů v platnost, zásadních změn dozná i systém monitorování emisí vozidla.

„Jedná se o velký úspěch českého vyjednávání v Evropské unii. Podařilo se nám velmi výrazně změnit důležitou unijní legislativu. Spojili jsme síly s dalšími podobně smýšlejícími státy, zástupci evropského průmyslu i spotřebitelů a podařilo se nám dojednat takové znění normy, které nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům pro evropskou veřejnost,“ říká ministr dopravy Martin Kupka, který vedl české vyjednávání o změně normy.

Oproti loňskému návrhu Evropské komise se koalici zemí pod vedením České republiky podařilo vyjednat následující hlavní změny nařízení:

 

·         Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou už dnes obsahuje platná emisní norma EURO 6, a to včetně limitů testování

 

·         Lhůty pro účinnost normy byly odloženy, jak celou dobu navrhovala Česká republika. Nyní je lhůta pro účinnost 30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1 a 42 měsíců pro všechny registrace. Pro kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4 je časová lhůta 48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy a 60 měsíců pro všechny registrace. Tato lhůta umožní automobilkám připravit se na nové požadavky.

 

·         Významným způsobem se povedlo upravit požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring). Používání OBM bylo upraveno, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu.

 

·         Došlo k lepší provázanosti tohoto návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla.

 

·         Nařízení nově zavádí i měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví.

 

„Podařilo se nám vyřešit drtivou většinu sporných bodů, na které jsme upozorňovali od představení návrhu. Nová emisní norma tak nebude představovat ohrožení pro segment malých a cenově dostupných aut, ani neodčerpá evropskému automobilovému průmyslu prostředky, které nutně potřebuje pro přechod k nízkoemisní mobilitě. Věci, které prokazatelně mohou přispět ke snižování dopadů dopravy na životní prostředí, například měření emisí z brzd, návrh nově zavádí,“ přibližuje ministr Kupka.

Česká vláda od prvního zveřejnění návrhu nové emisní normy bojovala za její zmírnění. Pod vedením ministra Kupky byla vytvořena koalice názorově blízkých zemí. Česká republika, Francie, Itálie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadují změnu návrhu EURO 7.

Postupným vyjednáváním se nám podařilo na naši stranu získat další státy a zablokovat tak možnost, aby byl původní návrh Komise přijat. Dnes odsouhlasený návrh reflektuje potřeby České republiky a jasně ukazuje, že naše taktika i argumenty směřující k racionálnímu pojetí normy a zaváděných opatření byly od začátku dobře podložené,“ připomíná ministr a dodává, že za úspěchem stojí intenzivní spolupráce s podobně smýšlejícími státy, práce lidí na českém Ministerstvu dopravy a na Stálém zastoupení ČR v Bruselu.

Legislativní proces k návrhu EURO 7 dneškem ale nekončí. V listopadu by mělo plénum Evropského parlamentu přijmout svou pozici k návrhu. Zpravodajem návrhu v Evropském parlamentu je český europoslanec Alexandr Vondra. Následně začne hledání finálního kompromisu v tzv. trialogu. Záměrem je nalezení shody na finálním textu ještě v roce 2024.

 

Filip Medelský

tiskový mluvčí MD ČR

Dne 23. září proběhne Den otevřených dveří společnosti Alstom, která je zaměřena na vlaky, tramvaje a metro. Proběhne komentovaná prohlídka závodu, chybět nebudou zábavné aktivity pro děti včetně projížďky mašinkou po závodě a stanete se i trvalými svědky dalších zajímavostí – fotokoutek. Bližší informace vám poskytne přiložený plakát.

Klub železničních modelářů v Trutnově si dovoluje pozvat všechny příznivce a milovníky vláčků a modelů na tradiční výstavu železničních modelů a kolejišť s mezinárodní účastí v termínu od

26. 10. do 29. 10. 2023

Na zkušební okruh Výzkumného Ústavu Železničního ve Velimi dnes přijela první zkrácená souprava ComfortJet složená ze šesti vozů. Začínají tak rozsáhlé zkoušky a schvalování jednotek ComfortJet, na jejichž konci musí jejich dodavatel, konsorcium Siemens Mobility – Škoda Group, získat souhlas pro pravidelný provoz na tratích u nás i v zahraničí. Jednotky ComfotJet budou jezdit na mezinárodních linkách z Prahy do Hamburku, Grazu, Budapešti a do dalších míst. Do provozu budou uváděny postupně v letech 2024 až 2026.

Na tři stovky účastníků z řad odborné veřejnosti se sjely do pardubického kongresového centra, kde ve čtvrtek 7. září 2023 proběhla XII. dopravní konference, na které se setkali odborníci na financování, přípravu, výstavbu i vlastní využívání všech druhů dopravy. Akce druhý den pokračovala silničním veletrhem v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Společnost Siemens Mobility vyhrála výběrové řízení na rámcovou smlouvu na dodávku až 540 jednopodlažních elektrických jednotek pro Rakouské spolkové dráhy (ÖBB).

Michael Peter, CEO Siemens Mobility: „Siemens Mobility a ÖBB se dlouhodobě těší silnému partnerství. Jsme hrdí na to, že budeme pokračovat ve vývoji platformy Mireo pro nový vozidlový park společnosti ÖBB. Díky řadě inovací, nízké spotřebě energie a vysokému komfortu a pohodlí pro cestující pomohou nové jednotky Mireo zatraktivnit regionální dopravu, kterou zajišťuje společnost ÖBB.“

V polovině srpna podepsaly polský Urzęd Transportu Kolejowego (UTK) a český Drážní úřad (DÚ) dohodu o spolupráci v oblasti přeshraniční železniční dopravy. Obsahem dohody je zajištění společného dohledu nad železničními podniky a provozovateli dráhy s přeshraniční činností a stanovení pravidel pro zajíždění do pohraničních stanic obou států. V rámci dohody byly zároveň dosavadní stanice nacházející se na peážních dráhách předefinovány na příhraniční stanice.

Občanská sdružení Posázavský Pacifik a Prievidzský parostrojní spolok ve spolupráci se společností Steam Story Agency pořádají ve dnech 15.–17. 9. 2023 v Benešově u Prahy již 4. ročník Festivalu parních lokomotiv.

Záštitu nad festivalem převzali: pan Martin Kupka (ministr dopravy ČR), pan Martin Baxa (ministr kultury ČR), pan Pavel Pavlík (statutární zástupce hejtmanky Středočeského kraje), pan Karel Ksandr (generální ředitel NTM) a město Benešov. Patronkou letošního ročníku festivalu bude opět velká obdivovatelka železnice Olga Menzelová.

Právě přítomno: 229 hostů a žádný gestor