České dráhy a Národní technické muzeum (NTM) podepsaly smlouvu o prodeji historických vozidel z majetku ČD do sbírek NTM. Jedná se o celkem 66 exponátů, zahrnujících hnací vozidla, osobní, služební, poštovní a nákladní vozy, jakož i několik vozidel pro údržbu železniční infrastruktury a úzkorozchodné podvalníky. Smlouvu o prodeji podepsali ve středu 9. června v jídelním voze císařského vlaku Františka Josefa I. generální ředitel ČD Ivan Bednárik a generální ředitel NTM Karel Ksandr.

Jak vysvětlil Ivan Bednárik, jedná se o vozidla, která se zachovala ve vozidlovém parku ČD a ve sbírce Centra historických vozidel v Lužné u Rakovníka. „Tato vozidla nezapadají do naší sbírkové koncepce, proto je můžeme předat do péče Národnímu technickému muzeu, aby tu zůstala pro budoucí generace.“ Podle dalších slov Ivana Bednárika se jedná už o několikátý prodej, nikdy však nešlo o tak vysoký počet.
Jak připomněl Karel Ksandr, pro Národní technické muzeum se jedná o završení dlouhodobého plánu na doplnění sbírky kolejových vozidel, který má počátek již v roce 2006. „Řada vozidel byla už mnoho let deponována v Železničním depozitáři NTM v Chomutově z důvodu jejich fyzické ochrany a budou zde pro veřejnost v letní sezóně přístupná i nadále,“ řekl Ksandr.
Na seznamu jsou legendární lokomotivy, vozy a jednotky, známé pod přezdívkami Čmelák, Brejlovec, Singrovka či Kredenc, dále jeden z prototypů šestikoláku, třívozová jednotka Žabotlam a další. Mezi technikou jsou i unikáty, jako například železniční kolejový jeřáb EDK 1000 nebo východoněmecký motorový vůz pro údržbu trakčního vedení.
Všechna vozidla již byla Národnímu technickému muzeu předána a umístěna do jeho depozitárních prostor. Muzeum za 66 vozidel a dva podvalníky zaplatí po zdanění přes 21 milionů korun, které České dráhy využijí při další péči o historická vozidla ve svém majetku.
Miroslav Čáslavský, s využitím tiskové zprávy ČD
Foto: České dráhy