V souvislosti se situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava, která je díky posledním krokům Ministerstva dopravy předmětem znepokojení a kritiky odborovýchorganizací, jednaly dvakrát v průběhu minulého týdne v sídle OSŽ v Praze Vysočanech zástupci odborových centrál působících na ČD o společném postupu.

V pondělí 14. září bylo finalizováno znění společného stanoviska odborových organizací k této záležitosti, které bylo následně odesláno místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi. V následné komunikaci s panem ministrem bylo dohodnuto společné projednání záležitosti s tím, že termín jednání bude upřesněn po dohodě s vedením MD.

Martin Malý, předseda OSŽ