OBZOR ke stažení

Poprvé v tomto roce jednalo Představenstvo OSŽ ve čtvrtek 7. 1. 2021 formou videokonference prostřednictvím MS Teams. Na jednání, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, a které mělo standardní body, představenstvo mimo jiné vyzvalo ZO OSŽ, aby neotálely s přípravou výročních konferencí a voleb!

Dnes, ve čtvrtek 17. 12. 2020, byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána Podniková kolektivní smlouva na období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022. Zaměstnavatel se společně s odborovými organizacemi dohodl na růstu tarifních mezd o 2 % a na ponechání dosavadních zaměstnaneckých benefitů.

Přeloženo, zrušeno, per rollam; možnosti, které už tu v minulosti někdy byly, ale aby jednání nejvyššího orgánu mezi sjezdy – tedy Ústředí OSŽ – probíhalo formou videokonference, to ještě ne, to byla premiéra. „Vyzkoušíme si hlasování, jestli to funguje, pacičky nahoru,“ řekl na úvod svým způsobem netradičního zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 16. 12. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V zasedací místnosti seděli členové Představenstva OSŽ a dalších 19 členů Ústředí OSŽ se připojilo přes Microsoft Teams. „Není to ideální forma, ale my jsme si to nevymysleli,“ dodal Martin Malý.

(AKTUALIZOVÁNO) Kolektivní vyjednávání u společnosti ČD Cargo rezonovalo posledním jednáním Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo více než kdykoliv předtím. Moc možností diskutovat naživo problematiku PKS totiž členové PV OSŽ ČD Cargo letos neměli. Většinu jednání PV OSŽ ČD Cargo poznamenala pandemie koronaviru.

(AKTUALIZOVÁNO, naposledy 2. 12. 2020 v 19 hodin) V úterý 1. 12. 2020 jednalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech Představenstvo OSŽ. Standardnímu programu tradičně dominovaly Informace ze zásadních jednání. V jejich úvodu informoval I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun například o prolongačnímu období.

Za účasti předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého a zástupců zaměstnavatele pod vedením personálního ředitele Ing. Kouckého se konalo dne 19.11.2020 pravidelné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci formou videokonference přes aplikaci MS Teams.

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci ve smyslu zákona č. 191/2020 Sb. (Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2) rozhodlo Představenstvo OSŽ na svém jednání 3. 11. 2020 o zrušení zasedání Ústředí OSŽ ve středu 18. 11. 2020. Bohužel v současné době není ani možné odhadnout, kdy budou povolené akce (jednání, zasedání) ve vnitřních prostorách pro 30 až 50 osob, aby mohlo být svoláno klasické jednání Ústředí OSŽ.

Po vynucené přestávce, kdy se vedení ČD muselo věnovat řešení závažnějších problémů (závažné ekonomické a provozní dopady pandemie COVID 19, bezpečnostní opatření po sérii nehodových událostí, aktivity ve snaze o  udržení na linkách R14 a R27, kolektivní vyjednávání o PKS ČD 2021 apod.) se v posledních čtyřech týdnech znovu rozběhla intenzívní jednání mezi zástupci OSŽ x ČD, OSŽ x SŽ, ČD x SŽ a ČD x JMK ve věci jízdních výhod držitelů režijek ve vlacích ČD objednávaných JMK.

(DOPLNĚNO/AKTUALIZOVÁNO) Zahájení, kontrola plnění úkolů Představenstva OSŽ, schválení usnesení přijatých Poradou předsedy OSŽ, kontrola plnění úkolů z Porady předsedy OSŽ, těmto bodům patřil úvod jednání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 3. 11. 2020 a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Společné stanovisko odborových svazů. Odborové organizace upozorňují ministra dopravy na to, co představuje jeho záměr výběru dopravce Arriva vlaky, s. r. o., pro linku R14 (Pardubice – Liberec – Ústí n. Labem)

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace COVID-19, rozhodl ředitel personálního odboru o zastaveni KOP zaměstnanců ČD Cargo od 18. 10. 2020 do odvolání ve všech střediscích. Zaměstnanci, kteří měli nastoupit na KOP v termínu od 18. 10. 2020, na tuto KOP již nenastoupí, v současné době jsou o této skutečnosti informováni personalistkami O10 a musí se nahlásit na svém pracoviště a domluvit se zaměstnavatelem na dalším výkonu práce.

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor