V pátek 3. 9. 2021 se konalo další jednání zaměstnavatele a odborových organizací, a to prezenční formou v sídle zaměstnavatele a za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA (na snímku). V rámci jednání generální ředitel předložil za zaměstnavatele odborovým organizacím návrh znění Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022. Tímto aktem se považuje kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, za zahájené.

Na základě podepsané dohody o zásadách kolektivního vyjednávání zašlou zástupci odborových organizací společné stanovisko, kde uvedou, se kterými částmi návrhu nesouhlasí, a to do 24. září 2021. Kolektivní vyjednávání bude pokračovat v týdnu od 4. října 2021.

Více informací zde.