Na prvním letošním jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ bylo přítomno třináct jejích členů, kteří v úvodu uctili minutou ticha památku nedávno zemřelého předsedy RRS Kurta Mužíka, jakož i někdejšího člena RRS Jiřího Soldána. Za novou předsedkyni RRS, spojenou s členstvím v Ústředí OSŽ, byla potom jednohlasně zvolena dosavadní místopředsedkyně RRS Danuše Polášková (na snímku s místopředsedou Aloisem Malým), která poděkovala za důvěru: „ Budu se snažit pracovat tak, jak mě to učil Kurt Mužík.“ Na její uvolněné místo místopředsedkyně byla následně zvolena členka RRS za Středočeský kraj Stanislava Brejníková. Člen RRS za Moravskoslezský kraj místo Kurta Mužíka bude v dohledné době osloven a zvolen v následném měsíci.

Jako první host vystoupila před členy RRS OSŽ ředitelka cestovní kanceláře ČD travel Blanka Jíšová. Informovala členy Rady o situaci v CK ČD travel a připomněla důležité okolnosti, které cestování, zejména za hranice Česka, v současné době provázejí. Zejména připomněla důležitost očkování proti covidu: „Je tak strašná doba, že bez očkování se prakticky nedá cestovat, neboť hrozí riziko, že navštívená země může zavřít pro neočkované přístup do hotelů, na pláže, či do restaurací,“ zdůraznila Jíšová. V další části svého vystoupení vysvětlila pravidla pro pojištění, které není zahrnuto v ceně zájezdu a každý účastník si ho musí hradit zvlášť. „Není to sice povinné, ale určitě se vyplatí – zahrnuje i storno v případě nemoci, či úhradu škody způsobené účastníkem zájezdu,“ objasnila Jíšová. Odpověděla i na dotazy členů Rady, týkající se dotací, které jsou poskytovány ze strany podniku, přičemž se liší podle příslušnosti k zaměstnavateli. Doporučila také destinace a termíny, které jsou pro seniory nejvýhodnější: „Seniorům mohu doporučit okrajové termíny – pobyt je v tuto dobu klidnější a také levnější.“
Členy RRS poté oslovili předseda OSŽ Martin Malý a první místopředseda Vladislav Vokoun. Ten informoval o struktuře sociálního fondu ČD, jehož zásady byly přijaty v prakticky nezměněné podobě jako v roce 2021. Zmínil se také o aktuální situaci na Českých drahách, přičemž popsal nelehkou situaci, způsobenou ztrátami v době lockdownu. „České dráhy získal od státu kompenzace pouze ve výši cca 10 procent!“ připomněl. Jak dále dodal, zatím velkou neznámou je budoucnost v zaměstnanosti, zejména u profese posunovač, kde se stále projevuje nedostatek pracovníků v tomto zaměstnání. Za určité pozitivum označil fakt, že České dráhy zatím nemusely ve větší míře rušit spoje v důsledku covidových karantén.
Předseda OSŽ Martin Malý seznámil členy Rady s průběhem jednání na celostátní tripartitě, kde se projednávaly možné důsledky opatření přijímaných  v souvislosti s covidem – především rozšířené testování v podnicích a také možné důsledky tzv. „Zelené dohody pro Evropu“ (Green Deal) a její možné sociální dopady. Vysvětlil také svoje stanovisko k situaci na trhu s energiemi a zodpověděl dotazy na toto téma ze strany seniorů.
Po krátké přestávce pokračovalo jednání bodem „různé“, kde byly projednány otázky, týkající se mezinárodních sportovních her seniorů ČR, které proběhnou od 13. do 15. července v Mostě. „Každý kraj může nominovat šest členů (tři muži a tři ženy) a jednoho vedoucího družstva, soutěže proběhnou v deseti disciplínách, které se ještě upřesňují,“ informoval místopředseda RRS Alois Malý. Danuše Polášková poté přiblížila plánované třídenní výjezdní zasedání Rady v měsíci březnu v Železné Rudě.
Závěr jednání patřil jednotlivým členům Rady, kteří informovali o své činnosti v Klubech seniorů OSŽ – vzájemných setkáních, výletech, zájezdech, brigádách a společenských akcích.
Příští jednání RRS OSŽ se bude konat 17. února 2022.
Miroslav Čáslavský