Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Ústředí Odborového sdružení železničářů, nejvyšší orgán Odborového sdružení železničářů mezi sjezdy, je silně znepokojeno situací vzniklou po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Ze změny zákona vyplývá faktická povinnost objednatele veřejné dopravy vyloučit z nabídkového řízení dopravce, který nemá zaknihované akcie.

České dráhy však mají ze zákona o Českých drahách, a.s. akcie listinné a jejich zaknihování tento zákon brání. Pokud nedojde ke změně legislativy, tak se České dráhy žádných soutěží ve veřejné dopravě nemohou zúčastnit a dojde k postupnému kolapsu národního dopravce a zhoršení služeb občanům České republiky. Ústředí Odborového sdružení železničářů proto vyzývá předsedu vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotku a ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, aby se zasadili o neprodlené legislativní řešení vzniklé situace. Zároveň Ústředí Odborového sdružení železničářů ukládá předsedovi Bc. Jaroslavu Pejšovi, aby o této situaci informoval předsedu Poslanecké sněmovny, předsedu Senátu i předsedy jednotlivých poslaneckých a senátních klubů. Ústředí Odborového sdružení železničářů bude podrobně sledovat vývoj situace včetně postupu jednotlivých politiků při řešení uvedeného problému a vyvodí z toho důsledky.

Právě přítomno: 317 hostů a žádný gestor