Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Mimořádně už od osmi hodin ráno, a to z důvodu pokračujícího kolektivního vyjednávání u společností ČD a ČD Cargo, jednalo v úterý 6. 12. 2016, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Představenstvo OSŽ. Zasedání z důvodu nepřítomnosti předsedy OSŽ moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Po nezbytné kontrole plnění úkolů (koordinační schůzka USIC, zasedání železniční sekce ETF, protokol o volbách do ZO OSŽ, návrh zahraniční pracovní cesty, informace z jednání Ústřední sportovní komise…) následoval blok Informací ze zásadních jednání, kterým dominovaly především informace z probíhajícího kolektivního vyjednávání.

Jako první informoval Vladislav Vokoun o kolektivním vyjednávání na Českých drahách. „Dnes kolektivní vyjednávání probíhá od deseti hodin, kdy se sejdeme nad téměř dokončenou kolektivní smlouvou,“ řekl Vokoun v úvodu s tím, že na programu jsou „drobné rozpory“, které jsou odstranitelné, protože „odborové centrály jsou zatím ve shodě“. „Dnes podáme poslední návrhy před jednáním s předsedou představenstva. Jdeme do finále, ale vždycky se to může zadrhnout,“ dodal.
Poté vystoupil místopředseda OSŽ Radek Nekola, který informoval o tom, že kolektivní vyjednávání u společnosti ČD Cargo zatím nedospělo k podpisu kolektivní smlouvy a jednání pokračuje od 12 hodin v úterý 6. 12. 2016.
S informacemi z průběhu kolektivního vyjednávání u nedrážních organizací vystoupil i předseda Nedrážního republikového výboru (NeRV) a místopředseda OSŽ Miroslav Novotný. „Konkrétně v Dopravním zdravotnictví, kde kolektivní smlouva platí do příštího roku, jsme společně s další odborovou centrálou (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče – OSPZSP) poprvé za účasti nového ředitele Zdeňka Schwarze diskutovali o nárůstu mezd a současně i o rozšíření benefitů. A bylo to konstruktivní a velice rychlé jednání,“ uvedl Miroslav Novotný s tím, že kolektivní vyjednávání pokračuje 15. 12. a je reálné, že mzdový nárůst bude v příštím roce „velmi zajímavý“. „Jediný problém při kolektivním vyjednávání je v JLV (tam dochází ke změnám tarifů a návrh zaměstnavatele na jejich zvýšení je rozdílný od požadavku odborů), ale doufám, že se i tam domluvíme. A konečně je už dohodnut i termín jednání v OHL ŽS Brno se španělským majitelem. Setkat bychom se měli 20. 12. a chceme na tomto setkání dořešit věci ohledně kolektivní smlouvy (ta platí do 2019) i budoucnosti této společnosti.“
Mgr. Martin Malý (místopředseda OSŽ) informoval o situaci u SŽDC („Byly dohodnuty Rámcové zásady FKSP na rok 2017, kde se navyšují limity na stravování a věcné ceny u kulturních a sportovních akcí a také limit na akce pro důchodce. Podepsány již byly také zásady C-FKSP na rok 2017. Dále bylo rozhodnuto o vyplacení odměny generálního ředitele SŽDC v jednotné výši 2000 Kč, kterou zaměstnanci obdrží ve výplatě za měsíc listopad 2016“) A pokud se týká kolektivního vyjednávání, tam je především rozpor ohledně nárůstu tarifů. „Předběžné jsme ale ve shodě u výkonové odměny (zvýšení objemu ze 4,6 na 5 %), příští jednání bude 13. 12., jako odborové centrály zatím postupujeme ve shodě,“ dodal Martin Malý telegraficky.
Představenstvo OSŽ dále projednalo a schválilo pět návrhů na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti o navýšení finanční částky u poskytnuté právní pomoci. Z bodu Organizační stojí za zmínku informace o tom, že se jako první sešla organizační komise pro přípravu sjezdu OSŽ v roce 2017, jejímž předsedou se stal tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb. Další komise zahájí činnost v lednu roku 2017.
Michael Mareš

 

Právě přítomno: 350 hostů a žádný gestor