Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Ke svému prvnímu zasedání v roce 2017 se v úterý 10. ledna, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, sešlo Představenstvo OSŽ. Po tradiční kontrole plnění úkolů následovaly informace ze zásadních jednání, kterým tentokrát dominovalo avizované středeční (11. 1. 2017) zasedání dopravní tripartity, které má na programu i „Zprávu o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy“ „Protože se malá koaliční rada nedohodla, měli se tím včera zabývat předsedové koaličních stran, ale jak to dopadlo, zatím nevíme a dozvíme se to až zítra odpoledne,“ uvedl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša s tím, že ministerstvo dopravy stále na vlakopůjčovnách trvá. „Takže asi tušíte, co nás zítra odpoledne čeká, ale na koleje si kvůli tomu lehat nebudeme…“

Předseda OSŽ dále mimo jiné informoval o tom, že 21. 12. byl schválen čtvrtý železniční balíček, který znamená „další posun“. „Víme, že pan ministr dopravy Ťok je velkým příznivcem čtvrtého železničního balíčku, takže teď jde o to, jakým způsobem to bude aplikováno na Českou republiku,“ dodal.
V další části se mimo jiné diskutovalo i o budoucím využití Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích (rekreačního zařízení v majetku OSŽ), zejména v souvislosti s kondičními pobyty: konkrétně obsazeností a ekonomikou provozu. „Zatím vše analyzujeme, do 31. ledna (termín zasedání představenstva OSŽ Slovakia) by mělo být jasno, jak se situace - s ohledem na obsazení ubytovací kapacity hotelu - bude vyvíjet,“ poznamenal výkonný tajemník OSŽ a předseda představenstva OSŽ Slovakia Martin Vavrečka s dovětkem, „že na stole je hned několik řešení“.
První místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun v další části informoval o kolektivním vyjednávání, respektive o podepsané kolektivní smlouvě, jejíž součástí je i novelizovaný katalog prací (katalog je účinný od 1. 1. 2017), a také o chystaných aktivech. „Aktivy pořádáme tradičně na šesti místech, začínáme v Praze (12. 1.), kolektivní smlouvy jsou již vytištěné,“ uvedl telegraficky.
Poté Radek Nekola stručně shrnul genezi kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo a důvody, které OSŽ (k 16. 12. 2016) vedly k nepodpisu kolektivní smlouvy (důvody byly v zásadě dva: nebyl vypořádán princip minimální mzdy a zaměstnavatelem navržený mzdový nárůst, postavený na principech převzatých z Českých drah, by ještě více prohloubil nerovnost mezd u ČD a ČD Cargo). „Zaměstnavatelem předložený návrh na mzdový nárůst (kopírující ČD) vycházel z jiných (tarifních) základů, proto jsme svůj podpis pod kolektivní smlouvu 16. 12. 2016 odmítli připojit,“ poznamenal Radek Nekola s tím, že nakonec po navýšení cílové odměny došlo k dodatečnému podpisu OSŽ ve čtvrtek 22. 12. 2016 (Nekola: „Zaměstnavatel přistoupil na náš návrh navýšení na 3500 Kč a to v nominální hodnotě!“) „Nicméně nejsme stále s výsledkem spokojeni, stále tu disproporci cítíme, i proto požádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí o výklad rovné mzdy.“
Radek Nekola dále informoval o pondělním (9. 1. 2017) jednání dozorčí rady společnosti ČD Cargo, kde zástupci zaměstnanců obdrželi novelu podnikatelského plánu na rok 2017, který „již plně koresponduje s náklady společnosti, respektive uzavřenou kolektivní smlouvou“. „Podnikatelský plán je poměrně ambiciózní, jak co do objemu přepraveného zboží tak i tržeb. Pro mě je pozitivní, že je v tomto materiálu akcentováno udržení a rozvoj segmentu jednotlivých vozových zásilek. To je posun o 180 stupňů, rok 2017 je totiž rozhodující pro další rozhodování o udržení jednotlivých vozových zásilek,“ uvedl Radek Nekola s dovětkem, že „podnikatelský plán letos nepočítá se snižováním počtu zaměstnanců“.
Místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý (a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC) informoval o uzavřené první změně Kolektivní smlouvy 2016-2017 u SŽDC, která přináší zlepšení odměňování a to navýšením mzdových tarifů, odměny při střežení pracoviště, výkonové odměny a prostředků na mimořádné odměny. „S výjimkou změny vyrovnávacích období a doplnění nové profesní odměny 250 Kč pro držitele licence strojvedoucího se jedná v podstatě o číselné změny, bez významných zásahů do vlastního textu PKS. Proto jsme se rozhodli, že letos nebudeme pořádat školení k PKS, ale namísto toho jsme zpracovali stručný přehled změn, který byl rozeslán do ZO OSŽ a je také k dispozici na webu OSŽ v sekci PV SŽDC, viz: Přehled změn v PKS SŽDC, FKSP a přísp. na PP pro rok 2017"
„Jedinou výjimkou bude školení pro zástupce Výborů OSŽ SON (Správa osobních nádraží), kteří na SŽDC přišli v průběhu minulého roku a které je třeba uvést do problematiky kolektivní smlouvy SŽDC, která je jiná než u Českých drah. Co se týče FKSP, došlo k navýšení limitů na stravování při pořádání kulturních a sportovních akcí a navýšení limitu na akce pro důchodce, jinak žádné zásadní textové změny nejsou,“ uzavřel.
Závěr bloku Informací ze zásadních jednání patřil místopředsedovi OSŽ a předsedovi Nedrážního republikového výboru Miroslavu Novotnému. „Španěl (majitel OHL ŽS) odjel a situace se zase změnila: komunikace s vrcholovými zaměstnanci OHL ŽS je zase ve špatném stavu, zaměstnancům jsou předávány k podpisu nové pracovní smlouvy bez projednání se sociálními partnery,“ řekl a dále například informoval o tom, že kolektivní smlouvy byly podepsány u JLV, Rail Cargo-ČSKD-INTRANS a 28.12. 2016 byl podepsán i dodatek k PKS v Dopravním zdravotnictví. „Tam to bylo spojeno se změnami v katalogu povolání s tím, že dodatek obsahuje nárůst mezd 5 % a 35h pracovní doba plus 27 dní dovolené.“
V závěru zasedání pak například Radek Nekola prezentoval nové grafické návrhy samolepek pro krizovou linku OSŽ (602 262 544).
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor