Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Změnami v programu - z důvodu souběžně probíhajícího kolektivního vyjednávání u SŽDC, ČD Cargo a u DPOV („Složité jednání s totožným výsledkem jako u ČD, včetně nárůstu mezd,“ komentoval podpis kolektivní smlouvy v DPOV po telefonu člen Ústředí OSŽ Milan Kovacs) - začalo ve středu 21. 12. 2016 poslední letošní zasedání Ústředí OSŽ, které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Informace ze zásadních jednání tak z důvodu kolize s jinými zasedáními byly předřazeny informacím o přípravách Sjezdu OSŽ v příštím roce v Ostravě. Dlužno dodat, že o to více bylo jednání Ústředí OSŽ akční (v průběhu zasedání se členové Ústředí například dozvěděli informaci o tom, že byla uzavřena kolektivní smlouva u společnosti SŽDC; více v článku 5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 21. 12. 2016 v 11:30 hod. podepsáno) a dělné (řeč byla i o stavu a průběhu kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo - viz samostatný článek PV OSŽ ČD Cargo nesouhlasí, aby se otevíraly nůžky v odměňování u zaměstnanců ve stejných pracovních pozicích ve společnostech, které patří do jedné skupiny

Úvodní blok informací ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi a informacím z oblasti legislativy, například k „otevírání“ zákona o zadávání veřejných zakázek, k němuž by mělo dojít v lednu. „Jsme šokováni, kde všude nám hrozí otevírání trhu,“ konstatoval předseda OSŽ s poukazem na již definitivní rozhodnutí o zadání provozu na Pošumavských lokálkách společnosti GW Train Regio i snaze Ústeckého kraje zadat téže společnosti i veškerou dopravu na trati Plzeň – Most. „Z dostupných informací se dalo usuzovat, že se to bude vztahovat jenom na rychlíky, ale z textu odpovědi Ústeckého kraje vyplývá, že by se to mělo týkat i osobních vlaků. Náš člen a zastupitel Ústeckého kraje Zbyněk Svoboda podal oficiální dotaz a odpověď byla šokující: kraj pod vedením pana Bubeníčka to myslí naprosto vážně, ´protože ČD jsou dražší než GWTR´ a má to být výhodou pro cestující (jedna jízdenka). Uděláme maximum, aby se to nestalo!“ Jaroslava Pejšu poté doplnil František Vopátek z Českých Budějovic, podle kterého se změna dopravce na třech Pošumavských tratích (od prosince 2017) dotkne cca stovky zaměstnanců: 36 vlakvedoucích, 11 osobních pokladních a 50 strojvedoucích, kteří budou zčásti převedeni pod GW Train Regio.
V další části mluvil první místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun o situaci u ČD po podpisu kolektivní smlouvy na rok 2017: „Rok 2017 nebude rozhodně jednoduchý, ale na druhou stranu, může mi někdo říct, který rok byl jednoduchý? Nebude lehký pro žádnou z těch tří klíčových firem. Samozřejmě realita je taková, že to prostředí bude agresivnější a o to složitější bude i řešení,“ uvedl s tím, že svůj podíl na tom má liberalizace železničního trhu, kterou prosazuje EU a prozatím se nedaří změnit názor odpovědných politiků. „Neexistuje stát, kterému by se to podařilo. I v takovém Rakousku či Německu patří soukromníkům zhruba 15 % trhu. Na rozdíl od ČR ale tyto země otevírají trh velmi opatrně a zásadně chrání svého národního dopravce. Stejně tak neexistuje dopravce, který by byl naráz schopen nasadit nová vozidla na všechny tratě. Tohle nezvládne ani stát, pokud neučiní zásadní rozhodnutí. Vypadá to, že ani ministerstvo (dopravy) si neuvědomuje, že ojedinělou koupí několika vlakových souprav problém nevyřeší a může poškodit České dráhy. Každopádně, ty střety budou čím dál tvrdší,“ dodal Vokoun.
Jak doplnil, podařilo se ale uzavřít všechny klíčové dokumenty (např. Sociální fond v intencích roku 2016) a hlavně kolektivní smlouvu a katalog prací.
O úterním (20. 12. 2016) jednání se španělským majitelem společnosti OHL ŽS Brno poté referoval místopředseda OSŽ Miroslav Novotný: „Sdělili jsme mu argumenty, které nás vedly k jeho pozvání do ČR, a on nás ujistil, že jeho snahou je dostat OHL ŽS zpět na stejnou pozici ve stavebnictví, jako v předchozích letech. Vzal na vědomí i naše výhrady k hospodaření s tím, že vše nechá prošetřit. Máme určité přísliby, bavili jsme se i o prodeji ŽPSV Uherský Ostroh (dozorčí rada společnosti zatím prodej neschválila). Majitel by prodejem chtěl sanovat značný propad v hospodaření u OHL ŽS Brno. Tak jsme mu sdělili náš názor, že v současné době prodávat rodinné stříbro je nevhodné.“
Miroslav Novotný se dále zmínil i o podpisu kolektivní smlouvy ve společnosti Skanska (nárůst tarifů u dělnických profesí, zvýšené stravné a důchodové pojištění) a o chystaném podpisu v JLV (pravděpodobně ve čtvrtek 22. 12. 2016) či o 5% nárůstu mezd v Dopravním zdravotnictví (licituje se ještě o benefitech).
V další části se členové Ústředí OSŽ věnovali přípravám sjezdu OSŽ v roce 2017 (hlasování o Novelizaci Stanov OSŽ dle zákona č. 89/2012 Sb.), rozpočtu OSŽ na měsíce leden a únor (rámec nákladů kromě jednorázových položek má být jednou šestinou nákladů skutečnosti roku 2016) či Informacím o vzdělávání funkcionářů v roce 2017.
Michael MarešPrávě přítomno: 1031 hostů a žádný gestor