Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

jsou zveřejněny v článku Poprvé po volbách se sešla tripartita

V pátek 25. listopadu proběhla i za účasti zástupce Odborového sdružení železničářů Konference na vysoké úrovni k budoucnosti práce, která se konala v Černínském paláci – tedy na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, které konferenci pořádalo ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

V pondělí 21. listopadu 2016 proběhla již 133. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se v rámci delegace Asociace samostatných odborů zúčastnili předseda Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslav Pejša (na snímku) a výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO Martin Vavrečka.

V pondělí 21. listopadu 2016 po měsíci opět společně zasednou k jednání tripartity zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů, kterého se pravidelně také zúčastňují zástupci Odborového sdružení železničářů předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša s výkonným tajemníkem OSŽ a tajemníkem ASO Martinem Vavrečkou

Vzhledem k tomu, že podklady pro jednání dopravní tripartity dne 1. 11. 2016 byly účastníkům rozdány až při zahájení jednání, změnilo se zasedání v pouhou konzultaci s tím, že jednotlivé zúčastněné strany předají své připomínky písemně do deseti dnů v rámci meziresortního připomínkového řízení. OSŽ nadále trvá na svém dosavadním stanovisku, že tzv. „vlakopůjčovna“ není dobrým řešením.

Včera, tj. v pondělí 17. října, proběhlo v odpoledních hodinách jednání RHSD - tripartity, kterého se zúčastnil v rámci delegace ASO výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO Martin Vavrečka. Na programu schůze byly témata jako zpráva o situaci na trhu práce, problematika bezpečnosti a ochrany při práci, ale také aktuální stav čerpání evropských fondů.

V pondělí 17. října se uskuteční další jednání zástupců vlády s představiteli zaměstnanců a zaměstnavatelů. Po projednání státního rozpočtu, kterému se věnovali poslední dvě jednání tripartity, se opět vrací do programu body jako stav čerpání prostředků z fondů Evropské unie nebo důležitý stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona.

Včera (tj. v pondělí 12. 9. 2016) v odpoledních hodinách se zástupci Odborového sdružení železničářů Martin Vavrečka (výkonný tajemník OSŽ) a Bc. Jaroslav Pejša (předseda OSŽ) zúčastnili jednání tripartity, na kterém byl, kromě zástupců vlády, zaměstnanců a zaměstnavatelů, přítomen také prezident České republiky Miloš Zeman, což je dalším viditelným důkazem o důležitosti sociálního dialogu v ČR. Hlavním bodem schůze bylo projednávání podoby návrhu státního rozpočtu na rok 2017, o němž vedli účastníci jednání velmi konstruktivní diskusi.

V pondělí 12. září se zástupci Odborového sdružení železničářů, jako členové delegace Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR), zúčastní 131. Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli Tripartity. Na programu této schůze jsou tři body, a to Dávky nemocenského pojištění, Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a nejobsáhlejší téma Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace, který představí ministr financí.

V pondělí 25. července 2016 proběhla již 130. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které se zúčastnili jak zástupci Asociace samostatných odborů, tak i předseda Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslav Pejša.

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor