Už první body jednání Představenstva OSŽ – Zahájení a Kontrola plnění úkolů (Představenstva OSŽ a Porady předsedy OSŽ, včetně schválení přijatých usnesení během prázdnin) – dávaly tušit, že jednání představenstva bude tentokrát dlouhé a „výživné“. V úterý 11. 8. 2020 se Představenstvo OSŽ sešlo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech po více než měsíci, naposledy zasedalo 7. 7. 2020, ale od té doby se mnohé událo.

Už jen samotná kontrola plnění úkolů naznačila, že ne vše, co se ještě na začátku prázdnin zdálo definitivní, definitivní je (například oslavy 30 let OSŽ odsunuté z června na říjen - dokud nebude jisté, zda oslavy 30 let OSŽ v říjnu proběhnou, nebudou se zatím rozesílat pozvánky ani tuzemským, ani zahraničním hostům oslav). Například jednání řídícího týmu poradní skupiny Železniční sekce ETF pro opravárenství, které se mělo konat v září v Norsku, bylo zrušeno (a pravděpodobně se uskuteční formou videokonference).

Tradiční kolečko Informací ze zásadních jednání, které tentokrát „zabraly“ více než dvě hodiny, načal tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Antonín Leitgeb (který informoval za I. místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna, t. č. na dovolené) slovy „…jenom krátce a v kostce“, a pak téměř půl hodiny mluvil o opatřeních, která vedení společnosti chystá na zaměstnance v podobě změny PKS: „V pondělí 10. 8. přišla výzva ke schůzce na 28. 8. Zaměstnavatel navrhuje sjednotit dovolenou na pět týdnů, bez ohledu na to, že někteří už mají celou dovolenou vybranou. Dále chce snížit příspěvek na stravenky, na penzijní připojištění, i na udržení zdravotní způsobilosti, když už první část byla vyplacena. Je to takové rušení/nerušení, přes nás to neprojde,“ prohlásil s tím, že zaměstnavatel chce zkrouhnout (z 13 na 11 %) příplatek za víkendovou práci. „Nevidím jediný důvod a hlavně smysl snižování tohoto příspěvku, neboť už je to tak omezené, že už není co šetřit.“ Jedno z opatření se týká i dělených směn (které mimochodem OSŽ chtějí minimalizovat). „Oni je (dělené směny) chtějí navýšit a lidem snížit příplatek. Pro nás je to naprosto neprůchodné a ztrácí to smysl úspory. Vedení chce sáhnout i na počty zaměstnanců u RSM, kde už v podstatě není nikdo, a administrativy. Netvrdím, že na ČD není nabubřelá administrativa, ale přesto jsme GŘ ČD požádali o zdůvodnění, proč se to dělá, když se pak nakonec ukáže, že tu agendu nikdo nevykonává.“
V diskusi mimo jiné zaznělo, že zaměstnavatel organizuje mítinky se zaměstnanci a informuje je o opatřeních, které ještě nebyla se sociálními partnery projednána, což podráží autoritu odborů a znevažuje jejich loajalitu vůči firmě. „Dlouhodobě pozoruji, že se to stává standardem a může to přerůst do něčeho, co bude neřešitelné. Naše možnost cokoliv korigovat, bude nulová,“ zdůraznil místopředseda OSŽ Radek Nekola. Podle Antonína Leitgeba se touto cestou zaměstnavatel snaží snížit více než miliardovou ztrátu, do níž se ještě mohou promítnout požadavky krajů: „Ale na zaměstnancích tolik nenahoní. Ministerstvo dopravy řeklo, že nebude chtít návratku peněz, ale postoj krajů není v tuto chvíli jasný,“ dodal Antonín Leitgeb s tím, že je možné, že i kraje s brutto smlouvami budou chtít vymáhat ušlé peníze.

Delší byl tentokrát i místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Dlouho jsme se neviděli...,“ řekl na úvod, kdy se zmínil o posledním jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo, která se především zabývala situací společnosti pro druhé pololetí a dopady koronavirové pandemie: „Ani nákladní doprava není výjimkou. Prioritou společnosti je zajistit ´kešové´ zdroje, aby dostála svým závazkům. V tomto směru ta informace byla pozitivní: společnost je a bude likvidní pro letošní rok. Program Antivirus B na pomoc zaměstnancům, kteří jsou na institutu paragrafu 209, končí s koncem prázdnin, a uvidíme, co bude dál. Očekáváme, jak dopadnou jednání tripartity a dalších institucí. Důvod je jasný, nákladní doprava se nevrátila do stejných kolejí a patrně se nikdy nevrátí, český průmysl, tak jak jsme jej do letošního roku znali, se bude měnit,“ uvedl s tím, že situace není úplně ztracená: „Dalším bodem (jednání DR) bylo refinancování úvěrů, všichni jsme byli z toho nervózní, ale nakonec jsme byli mile překvapeni, že chuť investovat bank do společnosti (ČD Cargo) trvá, společnost má stále kredit splácet své závazky.“
Radek Nekola dále mluvil o rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 „Nedohodli jsme se na jednom bodu, jímž je dividenda zakladatele (ČD). Dividendu vnímám jako standardní ekonomický nástroj, nicméně načasování není šťastné, proto jsem to kritizoval. Nakonec nedošlo k projednání tohoto bodu a bude to na programu jednání 28. 8., kde se bude projednávat i Sociální fond.“
Radek Nekola v souvislosti s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2019 informoval i o nové nadaci Železnice srdcem („Nadace Železnice srdcem zafungovala, už i vlakvedoucímu z nehody u Perninku Petru Paťhovi byla vyplacena podpora z této nadace.“): „Umím si představit, že část prostředků z dividendy se přesune do Nadace Železnice srdcem a bude sloužit na zmírňování dopadů mimořádných událostí na účastníky MU, kteří se ocitli v mimořádné tíživé životní situaci. To je něco, co bych dokázal před zaměstnanci obhájit,“ řekl s tím, že si umí představit i to, že tento fond bude pomáhat „dlouhodobě“, například dětem obětí nehod na železnici na studium nebo na zdravotní pomůcky. „Do teď jim jednorázově vyplatíme nějakou částku a pak na ně jakoby zapomínáme.“
Dále Radek Nekola informoval o jednání Bezpečnostní rady Českých drah (téměř čtyři desítky odborníků Českých drah, ČD Cargo, OSŽ, Federace strojvůdců a Cechu strojvůdců, DVI, ČVUT, Dopravní fakulty Jana Pernera, dopravních psychologů a dalších specialistů se 30. 7. 2020 sešly na úvodním jednání Bezpečnostní rady Českých drah, která diskutovala o nedávných mimořádných událostech na železnici, jejich příčinách a řešeních, která mají vést k vyšší bezpečnosti drážní dopravy), kde má společnost ČD Cargo svého zástupce, Ing. Tomáše Tótha, výkonného ředitele, který byl je pověřen vedením skupiny zabývající se tvorbou nových aplikací pro strojvedoucí.
„Teď běží pilotní projekt Správy železnic, která připravuje koncept převodu formátu dat TTP z PDF do strojově čitelného kódu, který by měly zobrazovat připravované aplikace, ale bojím se toho, že termín, který byl stanoven, se nedodrží. Co je pozitivní, je informace, že se o vývoji železniční aplikace podobající se silniční navigaci zajímají i soukromé společnosti. To by mohlo celou přípravnou dobu značně urychlit,“ řekl Radek Nekola a dodal: „Nesmíme ale podlehnout mýtu, že se tímto technickým řešením odstraní všechny nehody. Navigace musí být strojvedoucímu nápomocná a ne ho zatěžovat zbytečnostmi. Musíme ještě vyspecifikovat bezpečností rizika, ale za mě mohu říct, že to vnímám jako něco, co by mohlo posunout bezpečnost dopředu, ale musíme ještě vyspecifikovat všechna ale a kdyby.“
Ve čtvrtek 13. 8. proběhne schůzka zaměstnavatele s odborovými centrálami na téma 1. změna PKS. „Ta je vázaná na paragraf 209. Budeme se bavit i o roku 2021,“ poznamenal Radek Nekola dále s tím, že by se OSŽ mělo znovu obrátit na ministra dopravy s dotazem, co bude s pomocí železnici.

U Správy železnic (dále SŽ) zatím nedošlo k uspokojivé dohodě ohledně kondičních pobytů, respektive třetí změny PKS. „Zabýváme se tím pořád,“ řekl tajemník PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl (který o dění u SŽ informoval za místopředsedu Petra Štěpánka, který je t.č. na dovolené). Průzkum mezi členy OSŽ, týkající se návrhu Kondičního programu na rok 2021, ukázal, že „…drtivá většina je pro zachování stávajících KOP, někteří zaměstnanci si ale pletou kondiční pobyt s placenou dovolenou s příspěvkem zaměstnavatele“. „S tím jsme šli na jednání odborových centrál (6. 8.), kterého se zúčastnilo všech devět odborových centrál, a kde jsme vytvořili společný protinávrh (PKS), v němž jsme odmítli i Kondiční program zaměstnavatele,“ řekl Miroslav Maincl dále s tím, že zástupci odborových centrál na jednání projednávali i směrnici 29 (resp. sloučenou směrnici 29 a 39 o životním a penzijním připojištění) a připomínky k rámcovým zásadám FKSP i k zásadám C-FKSP. „Protinávrh PKS bude odeslán zaměstnavateli v dohodnutém termínu do 17. 8. Dále došlo k dohodě všech odborových centrál a vyzvali jsme zaměstnavatele k novému jednání nad 3. změnou PKS, která se týká KOP v roce 2020,“ doplnil tajemník Maincl a telegraficky se zmínil i o jednání s generálním a personálním ředitelem SŽ (5. 8.); „31. 8. máme jednání o Katalogu zaměstnání, a od 1. do 4. 9. kolektivní vyjednávání k PKS na rok 2021 v Berouně.“

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor) informovala o jednání vytvořené pracovní skupiny ke změně tarifních tabulek na Dopravním zdravotnictví (zaměstnavatel předložil návrh, který pak zčásti stáhnul) za účasti končící personalistky. Další jednání se uskuteční v září. Dále informovala o situaci na Drážním úřadu (DÚ) ohledně změny systemizace; v současné době zde bylo zahájeno kolektivní vyjednávání, které je složité a komplikované. Při tvorbě kolektivní smlouvy dochází k prolínání Zákona o kolektivním vyjednávání, Zákoníku práce a Zákona o státní službě. „Vzali jsme si návod, který vypracovala vláda na návrh ministryně financí Aleny Schillerové, a některé body jsou zapracovány v kolektivní smlouvě Drážního úřadu. DÚ nám dnes ještě zaslal k připomínkování pracovní a služební řád, který by měl být přílohou platné kolektivní smlouvy. Další jednání ke kolektivní smlouvě se uskuteční příští týden s tím, že definitivní podoba PKS by měla být známa na konci srpna,“ uvedla.
Renata Dousková přiblížila i dění v Lounské vagonce, kde se situace nejen nezasvěcenému může jevit jako nepřehledná a komplikovaná: Zaměstnanci nejdříve byli 14 dní doma se 100 % mzdy na překážkách na straně zaměstnavatele, pak měli 14 dní nařízenou dovolenou, a nyní měli přijít 3. 8. do práce. „Zaměstnanci TSS, a. s., kteří se hlásili 3. 8. 2020 do práce, nebyli na příkaz vedení společnosti Vagonky Louny vpuštěni do areálu. Výsledkem tohoto sporu je, že zaměstnanci jsou opět doma na překážkách v práci. Situace ve společnosti je, jak již bylo řečeno, velice komplikovaná. Každopádně by zaměstnanci měli od 1. 9. 2020 začít pracovat pod společností TSS, a. s.,“ poznamenala. Poté ještě krátce informovala o situaci u Dopravního podniku města Brna, kde má OSŽ základní organizaci: „ZO OSŽ rozjíždí, kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem, zatím není ukončeno. OSŽ má mezi zaměstnanci dobrý kredit, o čemž svědčí zaslané děkovné dopisy na adresu ZO OSŽ,“ uzavřela.

Závěr informací ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinovi Malému, který mimo jiné informoval o jednání u ministra dopravy (8. 7.) na téma systémového řešení režijních jízdních výhod a pomoci dopravcům řešit dopady koronavirové pandemie. „Ministr přišel s myšlenkou vytvoření programu podpory dopravců, kteří využívají ekologickou elektrickou energii jako průchodnější alternativy řešení proti návrhu odborů na odpuštění nebo snížení poplatku na obnovitelné zdroje energie. A pokud jde o režijky, jako OSŽ podporujeme dotažení jednání Českých drah s Jihomoravským krajem na způsobu výpočtu kompenzací, aby nebyl potřeba doplatek 1500 Kč,“ uvedl předseda OSŽ s tím, že ministr dopravy s tímto návrhem řešení souhlasil, přislíbil za tím účelem svolat jednání zástupců ČD, Správy železnic a Jihomoravského kraje (JMK). Jednání se uskutečnilo 28. 7. (bez účasti odborů), dopadlo ale neúspěšně. „Nedošlo k dohodě mezi ČD a JMK. My jsme poté jednali s Českými drahami a Správou železnic o dalším postupu a 5. 8. (viz informace na webu) došlo k dohodě, že bude u renomované advokátní kanceláře společně zadáno zpracování právní analýzy na způsob stanovení, respektive výpočtu kompenzací. Uvidíme, co nám advokátní kancelář předloží. Dořešení problematiky režijních jízdních výhod je stále pro vedení OSŽ jednou z hlavních priorit,“ dodal Martin Malý s tím, že současně je zadáno zpracování právní analýzy na možnosti řešení režijních výhod v dlouhodobějším časovém horizontu ve vazbě na jednotný státní tarif.
Z dalších témat pouze telegraficky: 27. 7. zasedala v novém termínu valná hromada ČD travel („Loňský rok je tedy uzavřený a nyní se budeme zabývat nastavením fungování této společnosti do budoucnosti,“ řekl Malý) a 30. 7. se konalo za účasti předsedy OSŽ první sezení Bezpečností rady ČD (kde byly vytvořeny tři pracovní skupiny).

V další části jednání schválili členové Představenstva OSŽ tři dávky z Podpůrného fondu OSŽ (dvě standardní žádosti a jednu jednorázovou) a čtyři žádosti o Právní pomoc zastoupením v řízení před soudem.

V rámci organizačních záležitostí (informace o Rekreačních zařízeních OSŽ/bonus OSŽ; Návrh delegace na 4. Seniorské hry; Pobyty v hotelu Ostrý podzim 2020/zima 2021, Návrh výprav na Regionální mistrovství USIC ve střelbě a na Regionální mistrovství USIC v golfu) došlo i na aktuální vývoj v Řecku (turisté z několika evropských zemí, včetně Česka, budou smět do Řecka od 17. srpna jen s negativním testem na koronavirus starým maximálně 3 dny). „Znamená to obrovskou komplikaci pro Orion i pro ČD travel a všechny destinace v Řecku,“ řekl Ing. Ondřej Šmehlík, vedoucí MO OSŽ s tím, že „...v tuto chvíli ACK řeší navýšení kapacity u odběrných míst“. „Letenky jsou zaplacené a nelze je vrátit, lidi odkazujeme na zítřek, dnes (11. 8.) bude zpracována metodika, zítra bude rozesílána,“ dodal Šmehlík. Představenstvo OSŽ nakonec rozhodlo, že OSŽ svým členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří pojedou na rekreaci do RZ Orion, přispěje tisícikorunou na test na COVID-19. „Chtěl bych, abychom minimalizovali náklady našich členů způsobené tímto neočekávaným rozhodnutím řecké vlády, a tímto způsobem poneseme tyto vícenáklady společně,“ řekl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Dále se Představenstvo OSŽ zabývalo přípravou VIII. sjezdu OSŽ (zahájilo projednávání návrhů volebního klíče delegátů na VIII. sjezd OSŽ v roce 2021, Harmonogramu příprav VIII. sjezdu OSŽ a návrhu komisí pro VIII. sjezd OSŽ v roce 2021, schválilo návrh složení Přípravného výboru pro Sjezd OSŽ v roce 2021), a vyslechlo informaci předsedkyně RK OSŽ Barunky Balážové.

Michael Mareš