S omluvou několika delegátů, kteří uvízli ve zpožděném vlaku u Peček, přivítal ve středu 13. 10. 2021 úderem půl desáté moderující Antonín Leitgeb v kulturním sále pražského hlavního nádraží delegáty a hosty páté Podnikové konference ČD Cargo. Jmenovitě předsedu Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radka Nekolu, tajemnici PV OSŽ ČD Cargo Bc. Martu Urbancovou a další členy pracovního předsednictva.

Dále Antonín Leitgeb přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, místopředsedu OSŽ pro správu majetku Martina Vavrečku, a místopředsedu OSŽ a předsedu PV OSŽ Správy železnic Petra Štěpánka, dále vedoucí odborných oddělení ústředí OSŽ a tým skrutátorů z řad oddělení BOZP (před jedenáctou hodinou pak dorazili další hosté: personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a generální ředitel a předseda představenstva ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth). Podniková konference schválila program, zapisovatele a ověřovatele zápisu, následně podniková konference schválila i mandátovou, volební a návrhovou komisi, a také skrutátory.

Na jednání bylo pozváno 101 delegátů s hlasem rozhodujícím, k 9.45 h bylo přítomno 85 delegátů, což je 84% účast (v průběhu jednání dorazili i delegáti ze zpožděného vlaku, takže nakonec bylo přítomno 96 delegátů - 95% účast). „Jednání podnikové konference je tedy usnášeníschopné,“ uvedl Pavel Antolič, předseda mandátové komise. Podniková konference schválila i potřebné dokumenty: volební a jednací řád podnikové konference.

Dalším bodem programu byla Zpráva o činnosti PV OSŽ ČD Cargo, a. s., a hlavní cíle pro další volební období, kterou přečetl Radek Nekola. Zhodnotil činnost PV od poslední konference (17. 5. 2017), mimo jiné vzpomenul oslavy 10 let společnosti ČD Cargo (2017), zmínil kolektivní vyjednávání v roce 2018 končící střetem v kolektivním vyjednávání, připomenul chystané navýšení počtu zástupců zaměstnanců v DR ČD Cargo, které se nakonec nekonalo (byli navrženi tři kandidáty: „Celý příběh ale skončil rozhodnutím vlastníka vrátit počet zástupců na původní počet dva.“). „I přes všechny zmatky zástupci OSŽ obstáli,“ zdůraznil. Věnoval se také spekulacím o privatizaci ČD Cargo, které tehdy vytvářely tlak na zaměstnance, a zmínil nešťastné prohlášení tehdejšího generálního ředitele ČD Miroslava Kupce, že ČD Cargo je koulí na noze Českých drah. Dále připomenul výrazný podíl zástupců OSŽ na tvorbě Katalogu prací, upozornil na změnu platnosti PKS (od 1. 4.), mluvil o roku 2019 jako o roku zhoršení hospodaření, ale sjednocení odborů, o pandemii v roce 2020 a řešení ekonomické udržitelnosti chodu podniku, včetně obrovského nasazení zaměstnanců při každodenní práci. „Závěr roku 2020 byl poznamenán už několikátou vlnou pandemie, přesto se nám podařilo udržet ztrátu na přijatelné úrovni, o to více nás pak překvapila zpráva o odchodu Ivana Bednárika od ČD Cargo k ČD,“ prohlásil. Dále zmínil letošní rok a tvrdý lockdown, při kterém musely odbory řešit neplnění PKS v oblasti ozdravných pobytů, referoval i o dokončení prací na interní normě řešící sociální dialog.

Radek Nekola dále informoval o členské základně ve společnosti (115 ZO, 3062 členů), o výrazném nárůstu počtu členů OSŽ v profesi strojvůdce za poslední čtyři roky (z 90 na 220), o spolupráci s OZŽ („Jsem rád, že naše společná setkání nebyla jen zdvořilostní návštěvou, ale pracovním setkáním s managementy obou společností. Železniční nákladní doprava boří hranice států,“ poznamenal a poděkoval svému slovenskému protějšku Peteru Piknovi za spolupráci.).

Radek Nekola dále vzpomenul důležitost kolektivního vyjednávání (musí být vedeno s rozhodností: „Vždy jsem prosazoval zásadu být u tvorby dokumentu, než ho poté rozporovat.“) a potřebě pokračovat v jednáních s vládou na téma udržitelnosti železniční nákladní dopravy a s cílem dál rozšiřovat členskou základnu i u jiných dopravců.

„Dovolte mi na závěr poděkovat všem členům OSŽ za každodenní práci pro spokojenost našich členů. Chtěl bych poděkovat i odcházejícím kolegům a kolegyním a všem kolektivním vyjednávačům,“ řekl. Poděkoval i všem zaměstnancům OSŽ, kteří pro podnikovou konferenci zajišťovali kompletní servis s přesvědčením, že „…všichni dohromady vytvoří kolektiv, který dokáže zvládnout všechny výzvy“. Ve svém projevu na závěr připomenul i před dvěma lety zesnulou asistentku PV Janu Mulákovou: „Všichni na ni vzpomínáme.“

Podniková konference poté schválila nový Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, jehož staronovým předsedou se stal Radek Nekola (tajemnicí pak Bc. Marta Urbancová), který poděkoval za důvěru: „Věřím, že za čtyři roky obstojíme ve vedení sociálního dialogu ve společnosti ČD Cargo s maximální možnou úspěšností. Doufám, že vás nezklameme.“

Vystoupení hostů odstartoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý představením svých priorit, se kterými na sjezdu požádá o důvěru na další čtyři roky. „V zásadě jsou stejné, s jakými jsem šel do voleb před čtyřmi lety: jsou to konsenzuální způsob vedení svazu (daří se, vystupujeme jednotně), modernizace/elektronizace ústředí OSŽ (aplikace Moje OSŽ je první vlaštovkou: „Do budoucna bychom chtěli vytvořit elektronický přistup k benefitům.“), zachování stávajících a rozšiřování nových benefitů v rámci členství v OSŽ (například Právní pomoc Občan, PF OSŽ, výhodné ceny rekreací, zapojení do spotřebitelských benefitů/slev), ochrana jízdních výhod (shrnul genezi vývoje za poslední čtyři roky) a prosazování našich zájmů v Tripartitě prostřednictvím ASO („Mění se nám politická reprezentace, zatím se k MD nikdo nepřihlásil.“).

Personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová poté pozdravila účastníky a vzpomenula volby do PS parlamentu: „Jsme plni očekávání, jak to bude dál. Situace na železnici je poměrně kritická, pro nás zcela zásadní bude obsazení Ministerstva dopravy ČR. Železnice podporu potřebuje, a to jak od MD, tak i od ministerstva školství. Budeme potřebovat lidi, kterých se nám nedostává, ale je to problém celorepublikový.“

Také předseda představenstva a generální ředitel ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth pozdravil účastníky konference a ujistil, že je připraven odpovědět na jakékoliv dotazy (více v samostatném článku zde).

Po přestávce vystoupil Petr Štěpánek s krátkou zdravicí a gratulací nově zvoleným funkcionářům a Martin Vavrečka, který referoval o nabídce rekreačních zařízení OSŽ i v rámci ČD travel.

Na závěr Podniková konference ČD Cargo schválila usnesení.

Michael Mareš