Železniční stanice Plasy leží v km 32,5 jednokolejné tratě Plzeň - Žatec (160). Celá trať byla zprovozněna 1. 9. 1873, po sesuvu půdy u Mladotic (viz Cestujeme - Odlezelské jezero) bylo změněno staničení v žst. Mladotice, kde se kilometráž dělí z km 40,2 na 137,4. V roce 2004 byla tato původně významná trať vybrána jako první pro zřízení dálkového řízení nového typu AŽD ESA 11. Po zavedení dálkového řízení bylo zbaveno původního železničního zaměstnání na této trati na 120 železničářů, někteří byli převedeni jinam. Jde sice o pokrok, ale nemohu se zbavit dojmu, že trať od té doby „morálně zpustla,“ ale možná je to pouze dojem lidí, kterých se změna řízení bytostně dotkla. Celá modernizace stála 280 milionů korun, v to nepočítaje další náklady na údržbu a zvýšenou energetickou spotřebu. Je na pováženou, že po ukončení modernizace a racionalizace provozu se okamžitě „probudil“ Ústecký kraj a zrušil postupně ve svém úseku všechny osobní zastávkové vlaky relace Žihle - Žatec.

Nechme historii spát, možná se opět blýská na lepší časy v Ústeckém kraji, a vraťme se do Plas. V Plasech je hned na nádraží co obdivovat - výstavní opravená vodárna a fungující kiosek u nádraží, v němž je železniční výzdoba. Pojďme do centra města, jemuž vévodí bývalý cisterciácký klášter, v 18. století přestavovaný podle věhlasného architekta J. Blažeje Santiniho, a vedle něj je expozice Národního technického muzea v bývalém pivovaře (otevřeno březen - říjen), v protější části pivovaru je obnoven knížecí Metternichovský minipivovar. Věhlasný starorakouský ministr zahraničí Klemens Lothar kníže Metternich (1773 Koblenz - 1859 Vídeň) je pohřben v hrobce blízko kláštera (v sezoně přístupný). Metternichové vlastnili klášter po josefínských reformách (rušení některých klášterů), do roku 1945. Paul Alfons, 6. kníže - kníže Metternich (1917-1992), zemřel bez přímých potomků, jeho manželka byla ruská šlechtična Tatjana, kněžna Vasilčiková (1915-2006). Manželé často navštěvovali zámek Kynžvart i Plasy. Rod byl příbuzný i se španělským královským rodem.

Martin Kubík


Právě přítomno: 273 hostů a žádný gestor