Nádraží Velké Meziříčí leží na stavebně náročné trati Křižanov - Studenec. První část tratě Studenec – Velké Meziříčí (staré nádraží) vystavěla známá soukromá Společnost státní dráhy (StEG) jako odbočku z hlavní tratě Brno – Třebíč - Jihlava v roce 1886. 20. prosince 1953 byla trať v Křižanově napojena na novou železnici Brno -Havlíčkův Brod.

Nové nádraží ve Velkém Meziříčí je postaveno v poměrně pěkném stavebním stylu 50. let. Žst. vypadá trochu jako sídlištní barák své doby. Stanice Velké Meziříčí leží v km 24,028 a je dirigující stanicí pro přilehlý úsek D3 směr Studenec. V zastávce a nákladišti Oslavice odbočuje v km 21,391 vlečka 5252 Agropodnik, které vede do bývalé žst. Velké Meziříčí, staré nádraží. Z vlečky Agropodnik odbočuje ještě další vlečka, která je mimo provoz - ta patří Marii hraběnce Podstatzké-Lichtenstein. V žst. Velké Meziříčí se nyní nakládá dřevo poškozené kůrovcem. Na Vysočině je největší kůrovcová kalamita století. Město Velké Meziříčí je zajímavé tím, že v něm najdeme dokonce dvě synagogy, v té starší je muzeum, v novější z 19. století je vietnamský obchod, ten má být zrušen.
U Velkého Meziříčí se konaly v roce 1909 velké císařské manévry, jichž se zúčastnil císař František Josef I., následník trůnu František Ferdinand d´Este a německý císař Vilém II. Ty všechny tehdy ubytoval na zámku jeho majitel František hrabě Harrach (26. 7. 1870 Traunkirchen - 15. 5. 1937 Jihlava). Hrabě Harrach se na manévrech seznámil s osudovým řidičem Lojkou, spolu pak v červnu 1914 odjeli vozem na manévry v Sarajevu, řidič Lojka tehdy vezl arcivévodu Ferdinanda při atentátu 28. 6. 1914. Na soukromém zámku ve Velkém Meziříčí, který vlastní nyní příbuzný rod Podstatzký –Lichtenstein, je vystaven kapesník, jimž si naposledy otřel krev ze rtů umírající následník arcivévoda Ferdinand, je to tedy „první krev Velké války.“ Rod Podstatských-Lichtenstein podporoval mimo jiné za 2. světové války partyzánský odboj. Zámek převzala v 90. letech dcera hraběte Harracha, Josefina (1905-2000). Na zámku je možno spatřit osobní hraběcí pokoje s postelí císaře Františka Josefa I. či vlastivědné muzeum. Rod v části zámku bydlí.
Ve Velkém Meziříčí možno navštívit i restaurační pivovar s pivem Harrach, na náměstí shlédnout původně gotický kostel svatého Mikuláše a několik renesančních domů. Na traťovém úseku z roku 1953 se nachází dva kamenné viadukty a jeden železný most. Velké Meziříčí je skvost, i když ho trochu kazí obrovský dálniční most, trochu podobný Nuselskému mostu v Praze.
Martin Kubík

Právě přítomno: 870 hostů a žádný gestor