Nejšumavštější trať v úseku Černý Kříž - Stožec (dříve také Tusset) - Nové Údolí (dříve Neutahl) byla uvedena do provozu 12. června 1910, v Novém Údolí došlo k spojení s Královskými bavorskými státními drahami (K.Bay.Sts.B.) do pohraniční žst. Haidmühle. Provoz do Haidmühle trval pravděpodobně naposledy do roku 1946, kdy tudy projely vlaky s odsunutými sudetskými Němci ze Šumavy.

Při boomu zlatého telete automobilismu v 60. letech 20. století v Německu, došlo k zastavení osobní dopravy v úseku Waldkirchen - Haidmühle již k 25. květnu 1963, nákladní doprava v úseku Haidmühle - Jandelsbrunn skončila k 31. prosinci 1975 a hned v roce 1976 byly jako naschvál koleje vytrhány, prý z důvodu k železnici tehdy nepřátelsky nakloněnému zastupitelstvu v Haidmühle, což jsem slyšel od místního hospodského v roce 1990. Konečně k 1. říjnu 1995 došlo ke zrušení nákladní dopravy i mezi Waldkirchenem a Jandelsbrunnem. Nyní je v celé trase (mimo zcela snesený úsek st. hranice - Haidmühle) cyklostezka.
Naopak zbylá trať Freyung – Waldkirchen - Passau zažívá od roku 2011 renesanci s návratem v roce 1982 zrušené osobní dopravy, zatím jen o víkendech v sezoně, ale spolek Iltztalbahn https://ilztalbahn.eu/ usiluje o návratu celoročního provozu se závazkem základní dopravní obslužnosti. Na české straně byla prozíravě trať ponechána v provozu až na státní hranici, do února 1977 jezdila do Nového Údolí i osobní doprava ČSD, ta byla zastavena z důvodu rozšířeného hraničního pásma, kam byl vstup jen na vojenské povolení.
Nákladní doprava přetrvávala i nadále, protože zde byl otevřen překládkový přechod na výjimku pro německou firmu Kusser se sídlem Hauzenbergu. Denně jezdilo do Nového Údolí až patnáct vozů s dlouhým dřevem, které se tam překládalo na německé kamiony (!), protože trať již dál neexistovala. Takže v Národním parku Bavorský les, měly o kamiony postaráno! Například již v roce 1976, kdy se současně trhaly koleje, přešlo před tento překládkový hraniční přechod na 90 tisíc metrů krychlových dřeva. (Zdroj: Siegfried Bufe, Eisenbahnen im Passauer Land,1998).
K 1. červenci 1990 se začala psát nová kapitola Nového Údolí, tento den byl obnoven osobní železniční provoz v úseku Stožec - Nové Údolí včetně hraničního přechodu pro pěší do Bavorska. Železná opona padla, ale s jejím pádem se paradoxně do Nového Údolí zastavila výdělečná nákladní doprava, dále byl zrušen i manipulační sklad dřeva s menší pilou v nz. Stožec! Což nechápu již vůbec, nyní co chvíli jezdí kamion se dřevem přes NP Šumava po silničkách na České Žleby - Strážný. Nakládka dřeva do železničního vozů vázne na Šumavě i jinde. Ve Zbytinách u Volar je obrovská pila a manipulační sklad, železniční vozy s dřevem zde poslední dobou nejsou vidět vůbec a dle ojetosti koleje zde také již dlouho nebyly.
Ve Stožci doporučuji navštívit starý dřevařský hostinec U pstruha, jehož tradice přesahuje do 19. století. Stožec a Nové Údolí je výchozím turistickým bodem na hřebeny Šumavy. Při pěší cestě z vlaku na vlak z nz. Stožec do z. Soumarský Most jdeme přes obec České Žleby, kde byl v roce 1966 odstřelen kostel, že prý by ho nepřítel mohl zaměřit (!). Přes České Žleby (dříve Böhmische Röhren) vedla soumarská zlatá solná stezka. Byla zde první občerstvovací stanice na území Království českém, dosud je zde napájecí soumarská kašna, od toho i název Žleby, původně překládán z německého Röhren na Roury. V Novém Údolí provozuje kuriózní musejní (spíš dětskou) dráhu společnost Pošumavská dráha - více na http://www.noveudoli.eu/
České dráhy, a. s., se s Šumavou po prohraném boji s Jihočeským krajem, jak známo, rozloučily, nyní zde operuje GW Train Regio.
Martin Kubík

Právě přítomno: 351 hostů a žádný gestor