Tentokrát vracím čtenáře rubriky „Cestujeme s Obzorem“ na trať Jedlina Zdrój-Świdnica (Cestujeme 18. 3. 2017), neboť na trati došlo od té doby k zásadním změnám. Polské Dolní Slezsko totiž začalo masivně investovat za podpory EU do obnovy zrušených tratí, jejichž trasy zůstaly pozemkově nedotčeny. Za 110 milionů Pzl byla v roce 2019 zahájena generální rekonstrukce a obnova zrušené tratě Jedlina Zdrój – Jugowice – Zagórce - Świdnica (Svídnice/Schweidnitz).

Na trati byl zastaven provoz nejprve v letech 1945-1950, poté byl opět zastaven 28. 5. 1989, kdy v Polsku zuřila ekonomická krize vlivem změny poměrů, v roce 2004 to vypadalo s tratí velmi zle - byla úředně zrušena a začala demontáž některých úseků kolejí a došlo k odpojení ze sítě PKP v Jedlině, ale i v Kraszowicích u Svídnice. Stanice Kraszowice i dopravní služba v Jedlině Zdróji byly při té příležitosti zrušeny a vypadalo to tehdy, že natrvalo.
Naštěstí v současném Polsku začíná nebývalá renesance regionálních železnic, v nichž vojvodství vidí zlepšení infrastruktury, lepší dopravu osob a masivně se rozšiřující turistický ruch v daných kopcovitých oblastech. Turismus v této oblasti byl totiž naposledy za časů, kdy tato oblast patřila Prusku (Německu) do roku 1945, posléze se vzmáhal v 60. letech za PLR, ale po chudnutí Polska v 70. a 80. letech se téměř zcela zastavil.
Plno hotelů a turistických ubytoven zaniklo a stojí v ruinách, ale právě zde jsou nyní hotely nově budovány a to i hostely. Jeden takový jsem navštívil 22. listopadu v Jedlině Zdróji - Jedlince. Hotel byl vybudován z bývalého zámku, který byl do té doby v ruině a část ještě není zcela opravena, v části slouží jako pivovar i jako levnější hostel, v jiné části je dražší welnes hotel. Na nádvoří je vystavena replika německého bojového letadla „Rudého barona“ z 1. světové války https://www.csfd.cz/film/196821-rudy-baron/prehled/, z druhé světové války je zde výstava repliky Hitlerova železničního vozu.
Cestu jsem uskutečnil, abych čtenářům Obzoru přiblížil, že Polsko jede nyní po správné koleji. K tomu připojuji fotogalerii. Informace o pivovaru Jedlinka zde: http://www.browarjedlinka.pl/
Martin Kubík


             

Právě přítomno: 525 hostů a žádný gestor