Předchozí putování jsem ukončil v Libčevsi na trati AŽD (Lovosice) – Čížkovice – Obrnice - (Most). Z Libčevse možno jet regionálním autobusem (jezdí často) Ústeckého kraje do obce Chraberce a odtamtud jít pěšky nejprve neznačenou cestou, po té navázat na zelenou značku a vyjít táhlým stoupáním na kopec Oblík (509 metrů nad mořem).

Oblík je Národní přírodní rezervace vyhlášena v roce 1967, rozkládá se na ploše 20 hektarů, kopec je sopečná vyvřelina jako ostatně všechny kopce v Českém středohoří, v lokalitě se nachází chráněná flora a fauna evropského významu. Jedná se o nejsušší lokalitu v Čechách se stepní vegetací - například kavyl atd., z ptáků je zde k spatření například dudek. Z vrcholu kopce jsou úchvatné pohledy do krajiny - na hrad Házmburk, Říp či na Louny nad nimiž začíná pohoří Džbán, Krušné hory atd. Z Oblíku sejdeme do obce Raná, nad níž se vypíná stejnojmenná dominanta Raná - z Rané se léta vznášejí amatérští letci rogalisté. Po silnici dojdeme přes ves Hrádek na vlak do Břvan.
Břvany jsou (spíše byly) známé stáčírnou minerální vody Praga, stáčírna je napojena vlečkou, která je však již léta mimo provoz, ale je zapojena do zabezpečovacího zařízení žst. Břvany. V současné době se jedná o převzetí podniku firmou Kofola. V objektu stáčírny je sklad firmy Korunní kyselka, která sem vše dováží kamiony po místních komunikacích.
Břvany se nacházejí na trati Most-Louny-Rakovník, kde veškerou osobní dopravu převzala firma Länderbahn v hodinovém taktu. Původně se Břvany nacházely na hlavní trati (Praha) - Kralupy nad Vltavou – Louny - Most. Nyní je spojení s Prahou pouze s přestupem na vlaky ČD, a. s., v Lounech. Poslední vlak z Loun směr Kralupy odjíždí již v 18.37 hod, rychlík do Loun nejezdí, jen jeden spěšný vlak, který zastavuje všude, jinak pouze osobní vlaky vedené motorovým vozem řady 809. Spojení Prahy s Louny a zpět je tragické. Louny leží nyní v pásmu 7 Pražské integrované dopravy a v Ústeckém kraji v pásmu 801.
Martin Kubík


 

Právě přítomno: 317 hostů a žádný gestor