Málokdo ví, že pár kilometrů za Prahou-Kobylisy stojí v obci podivného jména Brnky zádumčivá ruina zámku. Z příměstské linky autobusu č. 371 či 374 z Kobylis vystoupíme v obci Zdiby-Přemyšlení a vydáme se k Brnkám. Zámek Brnky pochází již z 16. století, ves byla založena již v 11. století. Renezanční část zámku Brnky pochází z roku 1591, v roce 1661 došlo k barokní přestavbě a byla zřízena kaple.

Od 80. let 20. století je objekt devastován, naposledy v něm sídlil depozitář Státní knihovny ČSSR, poté ho získal jako kulturní památku soukromý subjekt, který na něm provedl pokus o záchranu po roce 2010. V roce 2012 veškeré práce ustaly, takže se zámek nachází nadále ve zuboženém stavu, zajištěno bylo pouze severní a jižní křídlo.
Pro návrat se z Brnek vydáme k Vltavě a přívozem od zdymadla Klecany se dopravíme do Roztok u Prahy, kde nasedneme na vlak tratě Děčín - Kralupy nad Vltavou - Praha. Žst. Roztoky pamatuji ještě z praxe SPŠD v roce 1982, kdy zde byla v provozu elektromechanika s ještě odjezdovými mechanickými návěstidly, vjezdová návěstidla byla v té době již nahrazena světelnými v rámci předelektrizačních úprav.
30. března 1982 jsem v Roztokách fotografoval rychlý nákladní vlak zvaný raketa (pravděpodobně Rn 59611), který byl ten den mimořádně veden v parní trakci s lokomotivou, která je provozní dosud - 475.179. Rakety byly určeny pro přepravu spěšninových vozů, vlaky byly obsazeny vlakvedoucím a manipulanty. Všechny rakety pro přepravu spěšnin skončily v roce 2004 neuváženou likvidací spěšnin v režii ČD, a. s. Od té doby veškerou přepravu podobných zásilek převzaly soukromé silniční spediční firmy či Česká pošta. 30. března 1982 byla výše zmíněná lokomotiva využita pro raketu relace Děčín hl. n. - Praha-Bubny - Praha-Libeň (tehdy ještě) horní nádraží z důvodu následného filmování 31. 3. 1982 u Poříčan.
Na Roztoky mám ještě vzpomínku, že vždy jednou ročně tam sloužil mimořádně výpravčí vousáč Kamil Urban, jinak provozní záloha PO, z důvodu železničářského plesu. Ze stejného důvodu tento „leťák“ sloužil jednou ročně i v Čelákovicích. Po změně zabezpečovacího zařízení a následné celoželezniční modernizaci, která již nebyla jeho šálek kávy, dosloužil na trati Praha - Dobříš v roce 2009. Nyní jsou Roztoky řízeny z CDP Praha. V Roztokách je obsazena osobní pokladna ČD, a. s., jízdenky ČD, a. s., včetně režijek, uznává na Městské lince S 49 Roztoky - Praha-Hostivař ve svých vlacích dopravce Arriva, což je pozitivní zjištění.
Martin Kubík

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor