Uhelná vlečka k černouhelnému dolu Ziegler u Nýřan byla zprovozněna v roce 1862 k dolu Humbolt a v roce 1865 prodloužena k dolu Ziegler. Vlečka je dlouhá tři kilometry a v letech 1920 - 1994 byla na vlečce i osobní doprava pro zaměstnance dolů, ale i muniční továrny Škoda, nacházející se v katastru obce Přehýšov. Po zrušení muniční továrny i dolu Ziegler sloužila vlečka továrně Tesla, Dioss a nyní i AEG. Bohužel po odklonu přepravců od železnice v divokých devadesátých letech, kdy již zesnulý ministr Ježek řekl, že dráha je relikt 19. století, skončila i zde přeprava po železnici a vlečka zarostla dvacetiletými stromy.

V roce 2015 vlečku revitalizoval plzeňský klub Iron monument club (mimo jiné provozovatel parní lokomotivy 475.111). Na bývalé uhelné vlečce má být zavedena turistická muzejní doprava, to je sice chvályhodné, ale co převést zpět na dráhu regulérní přepravu zboží?! Při mé procházce po vlečce 15. května 2020 jsem spatřil koncovou zastávku Dioss, vlečka ještě pokračuje do podniku Dioss, ale objízdná kolej v závodě byla vytržena, takže se dají soupravy pouze v jednom směru pouze sunout. V kilometru 1 je zřízena muzejní mechanická odbočka, byla zde instalována mechanická návěstidla i předvěsti, ze strany od Nýřan je dokonce dvouramenné návěstidlo, které návěstí původní návěst „jízda odbočkou“, na přejezdu jsou nově instalovány mechanické závory s předzváněčem trojlístek, zatím odborně bohužel neseřízeny, a budka závoráře či strážníka oddílu, jak chcete. Odbočná kolej je zatím nevyřezána od náletu, původně vedle k dolu Humbolt, jistě kdyby „se chtělo“, šla by využít i v dnešní době, neboť v pokračování koleje je sklad dřeva a šrotu či kompostu. Patrně se nechce. V současné době klub vyzývá k brigádám na vlečce. Viz: http://imcplzen.cz/cz/mdraha2.php
Další uhelná vlečka, která je plně provozní je vlečka k bývalému dolu Krimich II. z žst. Nýřany do obce Tlučná. Důl byl uzavřen, ač zde byly zásoby nejméně do roku 2045, v roce 1995, kdy předseda vlády Klaus rozhodl o útlumu dolů v České republice. Důl v Tlučné - Krimich II byl hluboký 750 metrů a těžilo se v něm nejkvalitnější černé uhlí v Česku - antracit. Vlečka slouží pro podnik v bývalém dolu na výrobu drátů. Z vlečky odbočuje od roku 2007 další vlečka do kontejnerového překladiště Metrans pro plzeňskou oblast. Tím byla oblast zaniklých dolů aspoň částečně revitalizována. Provoz zajišťuje ČD Cargo. Vlečky může zdatný železniční turista projít chůzí, kolem vleček vedou polní a lesní cesty či silnice. V Tlučné existuje hornický spolek rekrutující se z bývalých zaměstnanců dolů. Viz https://hhszud.cz/o-nas/
Martin Kubík

Právě přítomno: 445 hostů a žádný gestor