Kdo chce zažít náladu zapomenutého kraje kolem uzavřených Doupovských hor vojenským újezdem Hradiště, http://www.vojujezd-hradiste.cz/index.asp který vznikl k 1. 2. 1953, měl by přenocovat nejprve v malebném městě Kadaň. Kadaň byla povýšena na královské město v roce 1260 králem Přemyslem Otakarem II. Hlavním lákadlem Kadaně je gotická bílá věž radnice na hlavním náměstí či Katova ulička. V městě se například narodil i věhlasný balneolog Profesor Univerzity Karlovy Johann Wilhelm von Löschner (1808-1888), osobní lékař císaře Ferdinanda Dobrotivého a podporovatel lázní Kyselka (postavu Prof. Löschnera v televizním seriálu Mattoni ztvárnil herec Kratina).

Ráno doporučuji nastoupit na vlak Doupovské dráhy v zastávce a nákladišti Kadaň předměstí. Provoz na trati Kadaň - Vilémov u Kadaně -/Kadaňský Rohozec/Kaštice - Podbořany zajišťuje výhradně společnost Railway Capital. Ústecký kraj za hejtmanování pana Šulce zastavil veškerou osobní dopravu v roce 2006. Současné vedení kraje trať podporuje alespoň jako turistickou linku od konce března do 1. listopadu o víkendech a svátcích. Na trati je zavedena doprava dle D 3, dirigující dispečer sídlí v žst. Kadaň-Prunéřov. Do roku 2005 sídlil dirigent v dopravně Vilémov u Kadaně.
Vilémov u Kadaně leží v km 11,725 (respektive 11,988) tratě Kaštice-Kadaň a v km 17,807 tratě Kadaňský Rohozec - Vilémov. Kilometráž tratě z Kadaňského Rohozce je číslována od neexistující stanice Doupov, která leží na zrušené trati uvnitř vojenského újezdu Doupov-Kadaňský Rohozec. Změnou Prováděcího nařízení od 1. 2. 2020 byla zrušena dopravna Radonice, když již asi před třemi lety byly v této tehdy ještě dopravně vytrhány všechny odbočné koleje, takže nakládka v Radonicích pro případ nouze či kalamit se stala iluzorní. Dle informací se prý mají trhat všechny manipulační a kusé koleje i v dopravně Vilémov u Kadaně, takže dojde k totální likvidaci možného smluvního místa.
V Kadaňském Rohozci sice manipulační koleje leží, ale zcela mimo pochopení zde již léta nejezdí vojenské přepravy ani nenakládají vojenské lesy. Slyšel jsem, že vojenské technika jezdí po vlastní ose nebo na kamionech. To je mimo zdravý rozum a ekologickou ochranu této oblasti. Do Kadaňského Rohozce je veden pouze jeden pár vlaků dopoledne, proto po projetí a vyfotografování vlaku se můžeme vlakem vrátit do Radonic a použít autobus do městečka Mašťov, kde si prohlédneme empírovou hrobku Mladotů ze Solopysk a typické městečko Doupovska, zpět se vrátíme autobusem do Vilémova u Kadaně a dojdeme na vlak do uzlové dopravny Vilémov u Kadaně.
Ve Vilémově je i zastávka Vilémov-město, která leží na trati na K. Rohozec, ale tam jede vlak až odpoledne. Z Vilémova dojedeme přes Krásný Dvůr do Podbořan, kde můžeme zajít na oběd hned u nádraží. Jako zajímavost uvádím, že trať byla stavěna etapově. A to: Kaštice – Krásný Dvůr (do roku 1945 sídlo panství hrabat Czerninů z Chudenic) otevřena 18. 8. 1881 (v den narozenin císaře Františka Josefa), Krásný Dvůr - Vilémov město (proto je patrná ještě původní násep tratě u Vilémova) -Radonice ( 1. 1. 1884), Radonice – K.Rohozec - Doupov (10. 11. 1902) a konečně Kadaň-Vilémov (1. 8. 1903).
Martin Kubík


 

Právě přítomno: 355 hostů a žádný gestor